Tiltakene ødelegger land etter land – hele verdensøkonomien raseres

0
Illustrasjon: Shutterstock

Av Margrethe Salvesen Zivcic.

Det kan være på sin plass på nytt å minne om eksperten som har tatt feil hele tiden.

Professor Neil Ferguson innrømmet 22. mars at da han utførte sine beregninger på Covid-19-epidemien, brukte han utelukkende en 13 år gammel database over influensaepidemier.

Til tross for dette brukte de fleste vestlige regjeringer han som sannhetsvitne for et halvt år siden da koronatiltakene ble vedtatt iverksatt. Stadig flere ser nå at dette er tiltak som er i ferd med å ødelegge land etter land og hele verdensøkonomien.

I kjølvannet av tiltakene vil det ligge konkurser og personlige tragedier, økende fattigdom og en mulig sultkatastrofe som vil kunne ramme millioner av barn.

Det mest påfallende er den manglende viljen fra vår egen regjering til å diskutere tiltakene. Til tross for at dette er det mest inngripende som er iverksatt i vårt lands historie blokkeres et hvert tilløp til diskusjon om tiltakenes berettigelse og mulige negative følge-effekter.

Mens statistikk kan brukes til å evaluere effekten etter at tiltak er iverksatt, kan de ikke forutsi atferden til en levende organisme som et virus. Et virus søker å spre seg, men ikke for å drepe. Det er bare noe det utilsiktet gjør når arten det slår seg ned i ennå ikke har passende antistoffer.

Ingen virus vil eliminere noen art, heller ikke mennesket. Hvis det drepte dem alle, ville det selv forsvinne med dem.

For øvrig er innføring av influensatiltak for Covid-19-epidemien absurd: influensa rammer mange barn. Det gjør ikke Covid-19, som i demografiske termer bare dreper eldre mennesker eller personer med diabetes eller høyt blodtrykk. Barn smittet med Covid-19 har en veldig lav virusbelastning, det er ikke en gang kjent i dag om de kan videreføre smitten.

Man ikke la være å legge merke til hvordan tankerekken til denne guruen og vår egen regjering med Solberg og Høie i Spissen endrer seg.

De nøyer seg ikke lenger bare med å rettferdiggjøre den ekstremistiske politikken som er anvendt for folkehelsen, men de har også kommet til å gå inn for å frata hele befolkninger deres frihet.

For å skjule virkeligheten i disse tankerekkene, avleder professor Fergussons tilhengere publikums oppmerksomhet ved å foreslå bruk av kirurgiske masker, som ikke har noen nytte i møte med epidemien.

Forskning viser at langvarig maskebruk er skadelig for helsa. Det er all mulig grunn til å anta at maskepåbudene ikke først og fremst er helsefaglig begrunnet, men at de tvert om blir brukt for å ha en politisk, disiplinerende effekt.

Lokale bøtesatser for Oslo politidistrikt:

Brudd på munnbindpåbud på kollektivtransport: 2000 kr

Brudd på munnbindpåbud i taxi: 2000 kr

Arrangere privat arrangement med flere enn ti deltakere: 10 000 kr

Delta på et privat arrangement med flere enn ti deltakere: 5000 kr

Nasjonale bøtesatser:

Brudd på karanteneplikt ved ankomst fra utlandet: 20 000 kr

Brudd på karanteneplikt etter nærkontakt med smittet: 20 000 kr

Brudd på isolasjonsplikt ved bekreftet smitte: 20 000 kr

Som vanlig under det diktatoriske regimet til Erna Solberg og hennes lojale utøver Raymond Johansen innføres disse overgrepene uten helsefaglig utredning, uten å veie disse tiltake opp mot andre hensyn, uten å vurdere de helsefaglige innvendingene mot utstrakt maskebruk og uten konsekvensutredning.

Les: Smittevernoverlege kritiserer munnbindpåbud: – Lite effektivt

Smittevernstiltakene gjør oss syke.

Forrige artikkelEr to kvinnelige «mistenkte massemordere» kandidater for Bidens stab og stillinger i den USA regjering?
Neste artikkelProtestene mot lockdownpolitikken blir stadig flere