Tiltakene ødelegger land etter land – hele verdensøkonomien raseres

4
Illustrasjon: Shutterstock
Margrethe Salvesen Zivcic

Av Margrethe Salvesen Zivcic.

Det kan være på sin plass på nytt å minne om eksperten som har tatt feil hele tiden.

Professor Neil Ferguson innrømmet 22. mars at da han utførte sine beregninger på Covid-19-epidemien, brukte han utelukkende en 13 år gammel database over influensaepidemier.

Til tross for dette brukte de fleste vestlige regjeringer han som sannhetsvitne for et halvt år siden da koronatiltakene ble vedtatt iverksatt. Stadig flere ser nå at dette er tiltak som er i ferd med å ødelegge land etter land og hele verdensøkonomien.

I kjølvannet av tiltakene vil det ligge konkurser og personlige tragedier, økende fattigdom og en mulig sultkatastrofe som vil kunne ramme millioner av barn.

Det mest påfallende er den manglende viljen fra vår egen regjering til å diskutere tiltakene. Til tross for at dette er det mest inngripende som er iverksatt i vårt lands historie blokkeres et hvert tilløp til diskusjon om tiltakenes berettigelse og mulige negative følge-effekter.

Mens statistikk kan brukes til å evaluere effekten etter at tiltak er iverksatt, kan de ikke forutsi atferden til en levende organisme som et virus. Et virus søker å spre seg, men ikke for å drepe. Det er bare noe det utilsiktet gjør når arten det slår seg ned i ennå ikke har passende antistoffer.

Ingen virus vil eliminere noen art, heller ikke mennesket. Hvis det drepte dem alle, ville det selv forsvinne med dem.

For øvrig er innføring av influensatiltak for Covid-19-epidemien absurd: influensa rammer mange barn. Det gjør ikke Covid-19, som i demografiske termer bare dreper eldre mennesker eller personer med diabetes eller høyt blodtrykk. Barn smittet med Covid-19 har en veldig lav virusbelastning, det er ikke en gang kjent i dag om de kan videreføre smitten.

Man ikke la være å legge merke til hvordan tankerekken til denne guruen og vår egen regjering med Solberg og Høie i Spissen endrer seg.

De nøyer seg ikke lenger bare med å rettferdiggjøre den ekstremistiske politikken som er anvendt for folkehelsen, men de har også kommet til å gå inn for å frata hele befolkninger deres frihet.

For å skjule virkeligheten i disse tankerekkene, avleder professor Fergussons tilhengere publikums oppmerksomhet ved å foreslå bruk av kirurgiske masker, som ikke har noen nytte i møte med epidemien.

Forskning viser at langvarig maskebruk er skadelig for helsa. Det er all mulig grunn til å anta at maskepåbudene ikke først og fremst er helsefaglig begrunnet, men at de tvert om blir brukt for å ha en politisk, disiplinerende effekt.

Lokale bøtesatser for Oslo politidistrikt:

Brudd på munnbindpåbud på kollektivtransport: 2000 kr

Brudd på munnbindpåbud i taxi: 2000 kr

Arrangere privat arrangement med flere enn ti deltakere: 10 000 kr

Delta på et privat arrangement med flere enn ti deltakere: 5000 kr

Nasjonale bøtesatser:

Brudd på karanteneplikt ved ankomst fra utlandet: 20 000 kr

Brudd på karanteneplikt etter nærkontakt med smittet: 20 000 kr

Brudd på isolasjonsplikt ved bekreftet smitte: 20 000 kr

Som vanlig under det diktatoriske regimet til Erna Solberg og hennes lojale utøver Raymond Johansen innføres disse overgrepene uten helsefaglig utredning, uten å veie disse tiltake opp mot andre hensyn, uten å vurdere de helsefaglige innvendingene mot utstrakt maskebruk og uten konsekvensutredning.

Les: Smittevernoverlege kritiserer munnbindpåbud: – Lite effektivt

Smittevernstiltakene gjør oss syke.

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. Avatar for Mari Mari says:

  Samme mønster som forberedelsestiden til VK og VK2. Først skal folk lide, så starter krigen. Nå vet vi vel svaret til Einstein da han sa at han ikke visste hvordan Vk3 kom til å bli utkjempet men at VK 4 kom til å bli utkjempet med stokk og steiner.

 2. MSM som også inkluderer NRK her unnlater å fortelle at de svært store økningene i landenes sosiale utgifter på grunn av nedstengningene, lånefinansieres med enorme lån fra International Monetary Fund og Verdensbanken. Det er lånene som gjør at infrastruktur, offentlige tjenester og kompensasjons-ordningene fungerer slik at de fleste i vestlige land har penger til det nødvendigste til tross for nedstengningene som gjør at titalls millioner av småbedrifter stenges i uker og måneder.

  Som nevnt før har Storbritannia over 300 milliarder £ i “korona-lån” fra IMF og WB, og den månedlange pågående nedstengningen av hele UK vil koste over 200 milliarder £ mer, noe som IMF regnet ut noen uker før Boris Johnson erklærte at landet stenges ned.

  Men mange titalls millioner småbedrifter vil aldri kunne åpne igjen, og skattegrunnlaget som landene hadde før korona-krisen blir borte, og lånene kan ikke tilbakebetales. Dermed settes landene under administrasjon av den globale storkapitalens IMF og WB, så mange land at en kan si at den globale storkapitalen vil omforme hele verdensøkonomien etter først å ha ødelagt den for arbeider - og middelklassen i deres konstruerte korona-krise.

  Storkapitalen vil innføre et kontantfritt samfunn med en digital valuta, og det er det allerede lagt til rette for. Microsoft patenterte en teknologi som knytter en biometrisk ID med en digital valuta i Mars i år. 5G nettet finansieres av stater, ikke bare av utbyggerne, og 5G kan kommunisere med chips, som Intel har gjort rede for tidligere.

  Dette er godt tilpasset til borgerlønn som storkapitalen også vil innføre, og det vil gi herskerklassen i total kontroll og styring på slaveklassen i NWO. I fjor ble WEF slått sammen med FM, og det viser storkapitalen har i riktig rekkefølge lagt til rette for en overtakelse av verden ved å overta økonomien. De har ødelagt verdensøkonomien for å erstatte den med et økonomisk system som fratar individet frihet og vil kontrollere befolkningene på individnivå.

 3. Kanskje du får rett, kanskje ikke. Dette er på sida, men dette med at den siste krigen blir utkjempet med stokk og steiner tror jeg Einstein og du får rett i. “Den siste krigen”, Åpenbaringens Armageddonslag skjer på et veldig lite geografisk område og med antakelig millioner av soldater på flere sider. Det ville neppe være mulig dersom de hadde moderne våpen til rådighet slik som stridsvogner, artilleri, missiler og mindre håndvåpen etc. For ikke å snakke om luftstøtte og rombaserte våpen.

 4. Avatar for Mari Mari says:

  Mennesket har en imponerende evne til ødeleggelse. Imponerende i negativ forstand. Merkelig når man tenker på det siden det er langt mindre energikrevende å være grei og pasifist da det rett og slett kun krever å ikke gjøre noe. Når folk har så uendelig mye energi å bruke på destruksjon, hvorfor ikke bruke halvparten av energien til å gjøre noe positivt og resten av tia på familie og venner som man jo alltid kan krangle med. :wink:

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere