Straff uten faglig grunnlag: Overtro og kvakksalveri

12
Foto: Shutterstock

Ny forskning om masker og koronavirus.

Av Tanja Barth, Professor, Universitetet i Bergen.

En dansk forskergruppe ved Københavns Universitet har nå publisert resultater fra en stor undersøkelse av effekten av å bruke maske for å begrense koronasmitte. 6024 personer ble delt i to grupper ved tilfeldig utvalg, og den ene halvparten skulle bruke masker i en måned når de var sammen med andre mennesker utenfor hjemmet, mens den andre halvparten ikke skulle bruke masker. Hypotesen var at andelen smittede ville reduseres med minst 50 % ved bruk av maske.

Resultatet av studien viser derimot ingen statistisk signifikant forskjell mellom gruppene, siden det var omtrent like mange som ble smittet med og uten maske. Studien konkluderer derfor at det å bruke maske ikke reduserer risiko for smitte i målbar grad. Studien er publisert 18. november i et anerkjent fagfellevurdert medisinsk tidsskrift, Annals of Internal Medicine, og er åpent tilgjengelig på nett. Studien bekrefter tidligere forskning som viser at masker ikke beskytter mot virus.

Dette kan forklares ut fra to forhold: Viruspariklene er så små at de lett kan gå gjennom porene i masken, og åpningene på kantene mellom maske og ansikt er så store at mye av luftstrømmen vil gå utenom stoffet uansett. Disse forholdene rundt maskebruk er grundig diskutert på nettstedet til AAPS – Association of American Physicans and Surgeons – Mask Facts. Den etablerte forskningen rundt temaet om masker og virus var også grunnlaget for at hverken WHO eller FHI anbefalte bruk av masker som smittevernstiltak frem til i sommer. Endringen av anbefalingene kom ikke på grunn av ny forskning, men var en ren politisk vurdering.

Studien diskuterer også hvorvidt bruk av masker vil kunne redusere smitteoverføring fra smittede personer uten symptomer, og påpeker at observasjonene ikke gir grunnlag for å konkludere om dette. Det er dermed fortsatt usikkerhet rundt bruk av maske for å begrense overføring av virus fra smittede personer, men betraktningene rundt størrelsen på viruspartiklene og tendensene til at store deler av luftstrømmene går utenom masken gjør at det er lite sannsynlig at masker stopper koronasmitte fra en syk person.   

Jeg har ikke sett den nye studien omtalt i norsk eller internasjonal «mainstream media»  – det nærmeste er en artikkel på Reuters 18. november som primært omtaler eventuell reduksjon av smitte fra syke personer

I høst har det vært mye fokus på masker, og utviklingen har gått fra anbefaling til påbud, og her i bergen har det etter hvert kommet en trussel om straff med bot på 2000 kr. for å ikke gå med maske på kollektivtrafikk og kjøpesenter i rushtiden. Formuleringen på dette punktet ble til og med nylig innskjerpet for at politiet lettere skal kunne håndheve forskriften

Vil den nyeste forskningen føre til at disse reglene endres? Det ser dessverre tvilsomt ut, siden det er gått politisk prestisje i saken. Nå er budskapet at skal vi stole på politikerne sin vurdering av smittevern, heller enn å følge med selv og gjøre egne vurderinger. For eksempel fikk NRK sin programleder Fredrik Solvang streng beskjed av helseminister Bent Høie om ikke å «reise tvil» da han tok opp det manglende vitenskapelige grunnlaget for å bruk av masker som tema i programmet «Debatten» 27. oktober. Propagandatrykket i det offentlige rom og mediene, og kravet om at «nå må folk være lydige», skal altså overskygge en forskningsbasert debatt.

En oversikt i BT viser at ingen i Bergen er registret smittet på kollektivtransport eller kjøpesenter siste fire ukene frem til 19. november.

Så nå har vi altså en situasjon hvor politiet kan straffe folk for ikke å følge et påbud laget uten faglig grunnlag, og dessuten anvendt på en situasjon hvor det er minimal risiko? Kan vi akseptere dette og fortsatt regne Norge som et moderne, demokratisk samfunn, eller er det overtro og kvakksalveri som får fritt spillerom? Som mangeårig forsker synes jeg dette er en falitterklæring for det opplyste samfunnet.

Les også: Stor dansk studie kan ikke bekrefte at munnbind beskytter mot smitte

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Alle tiltakene mot Kina influensaen er gjort på ulovlig grunnlag. C0vid_19 har ikke på noe tidspunkt tilfredstilt kravene til alvorlighetsgrad som er nedfellt i smittevernloven. Det man burde gjøre i Norge og i resten av verden er å gå til søksmål mot myndighetene og få prøvd det i retten. Det har blitt gjort tidligere i forbindelse med svine influensaen i USA og de vant og fikk stoppet galskapen den gangen før de klarte å skape samme panikken som vi har nå…

  12.000 medisinske experter har allerede skrevet under på gbdeclaration(.)org som er et internasjonalt opprop mot Kina influensa hysteriet.

  Uavhenging forskning og offentlig tilgjengelig statistikk viser at Kina influensaen ikke er noe mer farlig enn vanlig influensa untatt for de aller eldste og noen med spesielle sykdomer. I Norge, Sverige og Danmark så dør flere av influensa enn korona og gjennomsnitts alderen på de som dør “av” korona er 85år, dette er høyere enn gjennomsnittlig levealder. I praksis så betyr det at stor del av de som offisielt dør av korona egentlig dør av alderdom MENS de har korona. Ifølge medisinske eksperter så har allerede 25% av befolkningen delvis immunitet mot corona etter å ha vert i kontakt med andre koronavirus som f.eks vanlig forkjølelse (de løy med andre ord da de påstå nedstenging var nødvendig grunnet ingen hadde immunitet). Man kunne pisket opp stemningen og skapt akkurat samme hysteriet og panikken hvis man hadde slått opp hvert eneste influensa dødsfall stort opp i media slike de har gjort med korona…

  Folk har begynt å våkne opp og protestere nå over hele verden, folk tror ikke på løgnene som blir presentert om korona lenger i media.
  Hvis ikke myndighetene i hele verden letter på korona tiltakene så kommer det til å bli en 3 verdenskrig med folket mot myndighetene…

 2. Avatar for Brunders Brunders says:

  Dersom lødigheten i dette innlegget står i stil med spådommen i siste setning, så har jeg mine store tvil om seriøsiteten og kunnskapsnivået til skribenten.

 3. Avatar for Johnny Johnny says:

  Du har altså større kunnskap om dette enn professor Tanja Barth, kanskje du kan fortelle litt om din vitenskapelige eller medisinske utdannelse? :slight_smile:

 4. Avatar for Johnny Johnny says:
  1. Jeg har ikke stjålet ytringsfriheten, spør heller den globale eliten.
  2. Du har altså ingen peiling på medisin, og da forstår jeg ikke hvorfor du sår tvil om seriøsiteten og kunnskapsnivået til professor Tanja Barth.
  3. Jeg har ingen medisinsk utdannelse, ingen dyp kunnskap om virus/smittevern, derfor må jeg forholde meg til det ekspertene sier. Men jeg ser at nedstenginga av Norge forårsaker store skader på økonomien og stiller oss lagelig til for hugg!
 5. Avatar for tjatta tjatta says:

  Slapp av. Blunders er et troll. Du kommer ikke lenger enn dette.

 6. Avatar for INK INK says:

  Hvilke krav tenker du på her?
  Jeg skummet igjennom smittevernloven og synes igrunnen den mangler spesifikke krav.

  En formulering som går igjen er imidlertid " allmennfarlig smittsom sykdom", og man kan kanskje spørre seg om Covid kvalifiserer til den beskrivelsen. all den tid dødeligheten virker være svært lav for folk utenfor risikogruppene (og lav for alle under 70 i følge noen studier), medianalderen for Covid-relaterte dødsfall i Norge er 84 år og de fleste døde hadde underliggende sykdom(mer) og FHIs antagelser om hvor mange som har vært smittet sett i forhold til døde av eller med Covid gir en dødelighet på 3 promille (og da regner de vel ikke med blant “smittede” alle som ev har en immunitet fra før pga andre Coronavirus?).

  Men jeg kan ikke se at smittevernloven stiller noen klare krav om hvor høy dødelighet en sykdom skal ha før den er “allmennfarlig”, eller?

 7. Uavhengig forskning og offentlig tilgjengelig statisikk viser at c0rona er ikke verre enn en litt over gjennomsnits ille vanlig influensa epidemi. Vi stenger ikke ned hele verden hver gang vi får vanlig influensa spredning… Den såkale pandemien er i realiteten hysteri skapt av all propagandaen og løgnene i media. Over hele veren har de blitt tatt i å lyve, ta tall ut av sammenhengen, overdrive, komme med halvsannheter og drive med lavkvaliltets propaganda i så stor grad at store deler av befolkningen i verden har mistet all tillit til det som blir sagt i media.

 8. Avatar for Jette1 Jette1 says:

  Netop John Hansen,

  I aftes saa jeg et rigtig godt indlaeg fra Canadiske Polly om netop masker og ikke mindst, det psykologiske pres paa mennesker… Presset som kan énde i faengslinger óg andre horrible afstrafninger… Straf for straffens skyld

  Kig www.amazingpolly.net óg sé video nr 2: “This is too important”

  Jeg er 100% Enig med Polly for, hvis dette ikke bliver stoppet omgaaende, hvad er dá det naeste vi skal tvinges til I denne, “The Great reset” / “den endelige loesning” :sleepy:??

  Hvad Jeres nábó Danmark angaar, dá saa jeg lige at de Danske “ledere” nú skal laere “ydmyghed”, hvilket desvaerre faar mig til at huske mine gamle landsmaend naar deres offentlige/stats lige “ledere” har udtalt, at “naar bare man er flink” - saa gaar nemlig alt fra dem - inklusive det horrible/ondskabsfulde slaveri Danskerné er berygtede for. - citat fra en af deres slave omraader: “Danskerné smiler et Amerikaniseret smil og, saa banker de dig” citat slut. Jeps eller, tvinger dig til at baere maske, arbejde uden betaling etc etc…

  Maskerné er jo netop SLAVERI óg, det er slaveri af os alle, helt som forudset af en person fra Vest Indien (ikke overraskende) for faa aar siden… Maaske en stór del af Vest Inderne - óg nogle af vi der ikke laengere bor der - netop kender Danskernés “flink-hed” til hudloeshed…

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

4 flere kommentarer

Deltakere