USA kutter i destabiliseringstiltak?

2
Det regjeringsfinansierte Voice of America er et viktig redskap for USAs destabilisering over hele verden. / Shutterstock
Lars Birkelund

Av Lars Birkelund.

En viktig nyhet som allikevel ikke har blitt en nyhet i NATO-landet Norge: Trump-administrasjonen har kuttet i bevilgninger til medier og organisasjoner som brukes til propagandaformål i andre land, for å skape grunnlag for statskupp, kriger etc, slike medier og organisasjoner som norske medier gjerne bruker som kilder. Jeg fikk vite det gjennom Anti-war, som viser til en Kongress-høring 24. september.

«Trump-administrasjonen kuttet finansiering til Open Technology Fund, en regjeringsfinansiert organisasjon som støtter demonstranter på steder som Hong Kong, Hviterussland og Iran … og en omfattende opprenskning i de amerikanske statlige mediekanalene som drives av USAs regjering, som Voice of America og Radio Free Asia «

Dette er i tråd med det beste i Trumps «drenere sumpen» og «America first». Og kuttene skal særlig ha gått utover «demokratiforkjemperne» i Hong Kong. Så da vet vi hvorfor vi har hørt lite om dem i det siste.

Men kuttene skjedde ikke uten motstand fra demokrater og republikanere. Så hvor omfattende kuttene blir i lengden og om de eventuelt vil bli reversert vil tiden vise. Men her er i hvert fall nok en bekreftelse på det som mange mener er en konspirasjonsteori, nemlig at USA/NATO står bak veldig mye av verdens «revolusjoner», kriger og andre former for uro. Men siden USA også kontrollerer store deler av informasjonsflyten i Vesten klarer de også å lage falske framstillinger av det som skjer: kriger, statskupp etc som blir finansiert av USA/NATO/EU blir dermed kamuflert som revolusjoner og folkelige og fredelige opprør. Og det hevdes alltid at opprørerne er demokratiforkjempere. Også når de er islamistiske terrorister.

Det at norske medier, NATO mediene, tier om det er logisk, da avsløringen vil bidra til å underminere de eventyrfortellingene de har laget om Syria, Hviterussland, Hong Kong, Venezuela etc. Og det foregår altså helt åpent i USAs nasjonalforsamling. Så da kan ikke mediene med rimelighet hevde at de ikke vet.

Apropos dette meldte Eldar Mamedov i en artikkel for «The American Conservative» 2. oktober at USA har bidratt til å skape også de krigshandlingene som har foregått mellom Armenia og Aserbadsjan i det siste, «USA er mer å klandre enn du tror». Og hensikten skal ha vært å svekke Iran, som er nabo til begge landene, ved å støtte Tyrkias politikk, som vi nå vet går ut på å støtte Aserbadsjan. Mamedov, som riktignok er rådgiver for «The Progressive Alliance of Socialists & Democrats» i EU-parlamentet, argumenterer for at USA bør endre kurs, gi slipp på sin anti-iranske besettelse og ta avstand fra Tyrkias politikk, som er i strid med USAs interesserer, etter hans mening. Han sier at det virker som om Trump-administrasjonen har avsluttet sitt engasjement i regionen, og viser til denne artikkelen

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

  1. VG er en slik fake news blekke for NATO/US.

    I dag har de en fin artikkel der de omtaler IS og Al Qaeda som demokratiforkjempere og opposisjonelle som desperat prøver å forhindre at Russland og Assad tar landet og friheten fra dem. :joy:

  2. tjatta says:

    På en annen side understreker dette at de kun er leiemordere og at uten betaling er det lite å sloss for. Men VG tror sikkert at man tror på løgnene deres. Nrk følger opp;
    " Nyhetsbyrå: Syriske fremmedkrigere i Nagorno-Karabakh (dette betyr vel at de ikke er syrere).
    Syriske opprørere desperate etter å tjene penger melder seg til å krige for Aserbajdsjan i konflikten med Armenia, skriver AFP. En syrer sier han vervet seg for å få penger til mat for familien…sier mannen, som har vært kriger i Syria i fem år".

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere