Er USA over oljetoppen?

0
Er USAs frackingindustri på vei ned? Foto: Shutterstock

Av Jan Herdal.

Foreløpige uketall fra USAs energimyndigheter viser at daglig oljeproduksjon var 9,9 mill. fat i midten av oktober. Historisk topp ble nådd i mars med 13,1 mill fat. Det er et fall på snaut 25 prosent på vel et halvt år. Er USA endelig over oljetoppen?

60-70 prosent av USAs oljeutvinning skjer nå ved hjelp av fracking. Det bores lange, horisontale brønner inn i svære lag av tett, oljeholdig skifer. For at oljen skal kunne flyte ut, blir brønnbanen sprengt (fracked) på et stort antall steder. Sand holder sprekkene åpne.

Illustrasjon: Shutterstock

Ulempen er at utvinningen i slike brønner synker 60-70 prosent bare i løpet av det første året. Produksjonen i et felt kan bare holdes oppe ved at det stadig bores et stort antall nye brønner. Med fracking kan oljeproduksjonen gå fort opp, og fort ned. Det siste har nå rammet USA.

Boreaktiviteten avgjøres av investeringene. Det er åpenbart at dagens oljepris på rundt 40 dollar fatet ikke er tilstrekkelig til å holde produksjonen oppe. Antallet aktive rigger er redusert til en tredel siden april. Investeringene synker.

Hvordan står det til med selve ressursgrunnlaget? Direktør Wil VanLoh i Quantum Energy Partners representerer en portefølje av oljeselskaper som samlet er størst etter ExxonMobile. Han tror at for mye fracking har ødelagt mye av oljereservoarene i Nord-Amerika.

– Det er oljeskiferens skitne hemmelighet. Brønner blir boret for tett innpå hverandre. Det vi har gjort de siste fem år er å bore hjertet ut av vannmelonen, sier han til Financial Times.

Det er tre dominerende frackingområder i USA. Permian, Bakken og Eagle Ford. Samlet døgnproduksjon er over 6 mill. fat. Permian aleine produserer over 4 mill. fat.

Oljeskiferen i Permian strekker seg over enorme områder i delstatene Texas og New Mexico. Energidepartementet ferskeste Drilling Productivity Report (for oktober) viser fortsatt stor forventet produktivitetsvekst pr. rigg fra oktober til november.

Alle de tre områdene er i fall. Permian har tapt minst, og bare siden starten av året. Det er trolig det området som har størst mulighet for å snu og muligens nå en ny topp når oljeprisen stiger. Det vil uansett ikke være nok til å få USAs oljeproduksjon over 13 mill. fat i døgnet igjen.

For både Bakken (Nord-Dakota) og Eagle Ford (Texas) er situasjonen atskillig mørkere. Frackingen har pågått lenger enn i Permian, og produksjonsfallet har vært langt større. Eagle Ford nådde sin topp på 1,7 mill. fat allerede rundt 2015, og har ikke vært i nærheten av denne siden.

USAs oljeproduksjon vil øke igjen. Men toppen er etter alt å dømme passert.


Tillegg:

Hvis det er slik kildene hevder, at USAs frackingindustri er over toppen, har dette også utenrikspolitisk betydning. USAs president Donald Trump sa i 2019 at «The golden era of American energy is now underway.» USAs eksport av olje og gass (LNG) er utenrikspolitiske verktøy som brukes for ikke minst å få EU vekk fra import av gass fra Russland.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.