Atomvåpen på norsk territorium

6
Illustrasjon: Shutterstock
Frode Bygdnes

Av Frode Bygdnes.

Tromsø kommunestyre sa nei til å la reaktordrevne fartøy anløpe deres havner i mars i fjor. Forsvarsministeren påstår at det fins en avtale mellom Tromsø Havn KF og amerikanerne, men kan ikke legge frem en slik avtale. Uansett så overstyrer kommunestyret Tromsø havn.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen legger et utidig og respektløst press på Tromsøs lokalpolitikere. Det viktige for lokalpolitikerne er å redusere og hindre risiko og farer for innbyggerne. Det har vært flere uhell med båter i havna i Tromsø. Atomdrevne ubåter medfører mye større risiko både for stråling og eksplosjonsfare. Politikerne har heller ingen garanti for at ubåtene som ønsker å skifte mannskap ved kai i Tromsø, ikke har atomvåpen om bord. Det er usannsynlig at de ikke har det.

Forsvaret skulle forsvare folk, ikke bruke folk som skjold. Vi ser nå en tendens til at forsvaret velger å legge de mest sårbare situasjonene til tettbefolkede områder. Atom-ubåt i overflatestilling legges til Nord-Norges største by, forsvarets flyplass flyttes til Evenes med stor sivil flytrafikk. Dette skaper med god grunn engstelse hos sivilbefolkninga.

Sivilbefolkninga i nord ser at dette også er en militær opptrapping her. Dette er å øke spenningen mellom stormaktene. Vi er tjent med å beholde vårt område som et lavspenningsområde.  Befolkninga i Finnmark og Nord-Troms fikk oppleve den mest brutale sida av krigen i 1944 og 45. Den nordligste landsdelen ble evakuert og brent ned. Det sto ikke vår nabo i øst for, tvert om. Russland befridde oss og trakk seg ut.

En av disse russiske veteranene som nå er 103 år, sa til Aftenposten i år at Norge har bare hatt godt forhold til den store nabo i øst. «Men nå er jeg bekymret for at det kommer en ny krig. Verden må finne ut hvordan vi kan leve fredelig sammen.» Vi har kommet til enighet med en delelinje etter 40 års forhandlinger. Samarbeide innenfor fiskeri, søk og redningstjeneste til havs , samt kulturelt samarbeid med gjensidige besøk, har vært med på å bedre dialog og fred. Vi har mye å bygge på for å redusere spenningene i våre farvann. Det som skjer nå, er det motsatte.

NATO sin strategi går ut på at angrep er det beste forsvar. Vi ser det med kraftig opptrapping av USAs militære aktivitet i våre nærområder. Ubåter med atomstridshoder, militære overflatefartøy og overflyginger av USAs største bombefly og overvåkingsfly styrt av amerikansk mannskap, samt 350 infanterisoldater fra US-Marines på Setermoen. Og ikke for å glemme USA sitt radaranlegg Globus i Vardø. Denne økte militære aktiviteten, øker risikoen for den sivile skipstrafikken, for fiskerne og for befolkninga generelt i landsdelen. I tillegg øker farene for direkte militære konfrontasjoner.

Forsvaret ønsker å fremstille sine handlinger som en respons på Russland økte militære aktivitet i nord. Men den aggressive aktiviteten ligger hos NATO, en aktivitet som mest sannsynlig presser Russland til økt militær opptrapping. Rustningsspiralen er det våre norske myndigheter som er med på å drive opp. Norge blir brukt til å øke spenninga i nordområdene.  

Har vi et demokrati i Norge, så må vi få offentliggjort samtlige av forsvarsminister Bakke-Jensen sine avtaler med de han kaller allierte. Norge er ingen trussel for Russland. Men om norske myndigheter stiller landet vårt til disposisjon for amerikansk aggressiv militærpolitikk, så ødelegges det vi har oppnådd i dialog som nabo og gjør Troms og Finnmark igjen til en slagmark.

Frode Bygdnes


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. MSM med NRK spesielt fremstiller det som at det er Russland som trapper opp militær opprustning i nordområdene, og USA kommer Norge beskyttende til unnsetning. Men den globale storkapitalen bruker USAs krigsmaskin for å stresse Russland, sammen med økonomisk krigføring og press ved å bruke vestlig presse og media til å fremstille Russland som en fiende av Vesten som vil gå til angrep hvis ikke USA/NATO opprettholder den militære beleiringen.

  Grunnen er at Russland (og Kina) skal erobres er for at NWO skal få sin globaliserte verden. De vil at Putin skal gå av eller styrtes, og erstattes med noen “som vil åpne Russland mot Vesten”. Omringingen av Russland med offensivt militært materiell er livsfarlig på mange måter. Spesielt mellomdistanse-atomrakettene bare noen mil fra russiske grenser. Det gir øverstkommanderende for de russiske radaranleggene bare sekunder på å avgjøre om det er angrep eller falsk alarm.

  Det er ikke Russland som truer Norge, det er den amerikanske militære opprustningen på norsk jord med militært materiell for storkrig som truer Norge. Hvis USA angriper vil gjengjeldelses-motangrepet fra Russland gjøre Norge til en slagmark.

  Hadde den norske Stortinget brydd seg om det norske folk og lands sikkerhet, hadde det opprettholdt basepolitikken fra -48, nektet USA forhåndslagring av militært materiell på norsk jord og gjenopprettet normal kommunikasjon og handel med Russland.

  Men da må de globalistiske politikerne på Stortinget stemmes ut, og erstattes med politikere som setter land og folk først. De ville blant annet ha meldt Norge ut av EØS/EU, håndhevet landegrensene, og bygget opp et eget forsvar, ikke et forsvar som vi har nå som i NATO er integrert i USAs krigsmaskin.

 2. Det som skjer er jo at Klassekampen fortsetter å intervjue norske nato-offiserer som propaganderer for kraftigere militær opprustning i Norge (9 og 12 sept)
  Det pågår ingen politisk mobilisering mot USA/Natos atomubåter og dramatiske ombygninger av militærvesenet i NordNorge.
  det eneste som kommer fra “venstresida” er noe mummel om “bekymring” og “skepsis” i KK 9 oktober.
  helt åpenbart er det at “venstresida” sikter seg inn på å bli et helt normalt Nato-sosialdemokratiske valgparti som ikke har tenkt å uroe noen.
  jeg anser det som utelukket at Frode Bygdnes og andres kloke innsikter får noen som helst gjennomslag i praktisk “venstreside” politikk.
  At vi forholder oss til virkeligheten er forutsetningen for enhver politisk handling.

 3. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  NWO har, i hele mitt voksne liv, vært et ekko av Nostradamus. Hvis NWO er imot Kina, hva gjorde Nixon der, mon tro? Og hvorfor snakket Milton Friedman entusiastisk om lønnsdumping i Asia, alt på åtti-tallet?

  Hvis det er noen som skal ned, er det USA, dessverre - de har vært for vanskelige å kontrollere. Det er Kina som er idealet, med sin totale sosiale kontroll.

 4. For 10-15 år siden skrev jeg ofte om Braanen i Klassekampen at han på sine eldre dager kommer til å få seg tildelt en St.Olavs Ordenspris. Og som motivasjon for dette: her er mannen som har fordrevet Marx fra norsk offentlighet.
  Jeg avvikler ikke denne prognosen,men det jeg nå tanker om Braanen er et Nietzsche -Sitat. “Profesjonalisme i politikk er dobbeltspill.”
  Idag skriver Braanen: “istedet for en ensidig og “outrert” avskrekkingsstrategi bør målet være lavspenning i nord.” (13 oktober 2020)
  Dette er jo idealistisk-romantisk synsing som ikke har noe med organisering av aksjoner og protestpolitikk.
  En hel gjeng av Braanens nærmeste medarbeidere løper rundt og intervjuer Nato-Nupier,Nato offiserer som ikke gjør noe annet enn å hisse til mer amerikansk-ledet militær opprustning av Norge. Annen hver dag skjer dette og så kan Braanen ta seg av litt mumlende synsing som cover up på side 2 og 3.
  Det aller viktigste som skjer for det norske folk er oppbyggingen av NordNorge som angrepsbase for krigen mot Russland som selvfølgelig vil finne plass også inni Norge med store drapstall.
  Og da har vi den situasjonen av de offisielle helst ikke vil snakke om konsekvensene og Braanen leverer harmløs synsing mens medarbeidere hisser Nato-offiserer som står for krig og militarisme i Nord. Forbilledlig - ville Nietzsche ha sagt.

 5. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Og konsekvensen er at mange tror at marxisme er synonymt med kultur-radikalisme, noe som er temmelig upresist. Selv om de av og til konvergerer, er det jo ikke der vi finner kjernen, i noen av dem.
  Og de blir umulig å diskutere.

 6. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Dette er selvfølgelig gjort for å underbygge narrativet. Slik “hacking” har gjerne den hensikten. Legge sporet om Russland er deres minste kunst. Om norske myndigheter mot formodning skulle be om bevis.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere