Nei, Erna Solberg, situasjonen er slett ikke dramatisk

99
Erna Solberg truer med nye "innstramminger". Foto: Regjeringen

Erna Solberg varsler mulige innstramninger: Vi står på svært utrygg grunn, sier hun, ifølge VG:

– Vi er i en usikker situasjon og følger den fra dag til dag, sier statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse.

– Vi kan ikke åpne mer nå, understreker hun.

Hun påpeker derimot at det kan bli aktuelt å stramme inn igjen.

– Dersom antall smittetilfeller uten kjent smittekilde stiger, eller lokale utbrudd ikke kommer under kontroll, vil vi vurdere å innføre mer inngripende tiltak lokalt, regionalt eller nasjonalt, skriver statsministeren i en pressemelding.

Dette er en helt unødvendig og uansvarlig krisemaksimering fra statsministerens side. La oss holde oss til fakta, slik de framgår av data fra Folkehelseinstituttet:

Nesten ingen dødsfall

Siden 1. juni har det vært 29 dødsfall som er oppgitt som koronarelaterte i Norge. 29 dødsfall på 100 dager må regnes som svært lavt. Ifølge dødsårsaksregisteret til FHI dør det ca. 9.300 mennesker av sjukdom i løpet av disse 100 dagene fra 1. juni hvert år. De som er døde med koronaviruset utgjør dermed 3 promille av dem som har dødd av sjukdommer i denne perioden. I 2018 døde det for eksempel ca. 2.800 av hjerte- og karsjukdommer i samme periode og ca. 3.000 av svulster.

Antall som har dødd med eller av koronaviruset i Norge i 2020.

Ethvert dødsfall er trist, men det er helt ut av alle proposjoner å si at det ligger noe dramatisk i at det dør 29 mennesker av et smittsomt virus på 100 dager.

Som man ser, er det ekstremt få dødsfall i august og september. Det regjeringa viser til når den snakker om usikker situasjon og tilstramming er det de kaller «antall smittede». (Vi kommer tilbake til definisjonen av «smittet».) Og her ser det jo ut som om det er en bølge 2 i gang:

Registrerte smittede fra 1. mars til 11. september 2020.

Men hvor alvorlig er dette? Det ser man hvis man ser på hvor mange som blir lagt inn på sjukehus og intensivavdeling, og det ser slik ut:

Her ser man at til tross for en klar økning i antall «smittede» er det nesten ingen som er så sjuke at de må på sjukehus eller intensivbehandling.

Det hevdes at det er en kraftig økning av «tilfeller» i Bergen, men Haukeland sjukehus hadde bare 1 innlagt for koronavirus 11. september.

Det mest sannsynlige er at man har funnet mange flere «tilfeller» fordi man simpelthen har testet flere. 8. april da antall registrerte dødsfall var på toppen ble det testet 2.900 folk. 9. september var det ingen dødsfall, men det ble testet 14.458 mennesker. Når viruset er spredd over hele landet finner man sjølsagt flere «tilfeller», men det betyr ikke at situasjonen er dramatisk og det kan heller ikke brukes som argument for å fortsette unntakstilstanden.

Hva er det å være smittet?

Regjeringa Solberg hevder at alle de som har fått påvist koronaviruset er «smittet». Men er de det?

Dag Bratlid, som er professor emeritus og barnelege, skriver i en kronikk i Aftenposten 8. september: Hva vil det si å være smittet?

Leger bruker ikke begrepet «smittet» om dem som ikke er syke, slik myndighetene gjør.

Ifølge Norsk etymologisk ordbok betyr smitte «overføring av sykdom». Er man smittet, er man altså syk.

En voksen person har til enhver tid ca. 3 kg farlige og ufarlige bakterier og virus i kroppen, noen også korona, uten å være syke. Leger bruker derfor ikke begrepet «smittet» om dem som ikke er syke, slik myndighetene gjør. Vi sier at personen er bærer eller kolonisert. To norske vitenskapelige studier tydeliggjør forskjellen på det å være kolonisert av et smittestoff sammenlignet med å være smittet.

Bratlids først eksempel er meningokokkepidemi i Nord-Norge i 1974/75. Da ble det gjort en undersøkelse som viste:

Man fant at 48 prosent av alle menn og 19 prosent av alle kvinner var bærere av meningokokker uten å være syke. I alderen 15–24 år fant man meningokokker hos 2/3 av alle menn.

Det andre eksemplet er en undersøkelse i barnehager:

I to forskjellige barnehager undersøkte man gjennom to vintersesonger forekomsten av 19 forskjellige sykdomsvirus hos barn. Man fant at 43 prosent av barna var bærere av alt fra ett til tretten slike virus, likevel hadde 35 prosent av disse barna ikke tegn til sykdom.

Bratlid konkluderer:

Informasjonen bør være mer realistisk

Undersøkelsene for covid-19 viser at svært mange som tester positivt, ikke er syke, men er kolonisert. Stadige rapporter om hvor mange som har fått påvist covid-19 har derfor ingen generell interesse, men fører bare til engstelse i befolkningen. Man burde heller rapportere hvor mange (få) som faktisk er blitt syke. Vi har hatt dette viruset lenge, likevel påvises viruset hos langt under 1 prosent. Ut fra infeksjonsmedisinske vurderinger er covid-19 derfor et lite «smittsomt» virus. (Vår uth. red.)

Regjeringas egne tall, som vi har gjengitt over, viser at koronaepidemien 2020 er over. Viruset finnes vidt og bredt i samfunnet, og det er naturligvis fornuftig å vise aktsomhet, være nøye med hygiene, håndvask osv. Men det er ingen grunn til å fortsette å styre landet ved dekret og «innstramminger» slik Erna Solberg har vent seg til å gjøre. Unntakslovene har gjort at Norge nå i noen måneder har vært styrt som en ettpartistat. Det må ta slutt snarest.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for K11 K11 says:

  265 stk. er døde MED korona i Norge. FHI vet ikke om noen av disse har dødd AV korona.

  Snittalderen på de døde er ca 82 år, som er det samme som gjennomsnittlig forventet levealder i Norge. De døde er altså stort sett folk som ville dødd av influensa o.l. uansett snart. Nesten alle hadde underliggende sykdommer.

  Og trenden med “økende smittetall” har man også sett i andre land i flere måneder (fordi det testes mye mer), og i disse andre landene ligger det også svært få på sykehus, siden nesten ingen blir syke, bare “smittet”. (“Kolonisert” heter det visst egentlig på fagspråket, men media og politikere påstår at de asymptomatiske er “smittet”.)

  Ca 10 personer er innlagt med korona på norske sykehus, og dette tallet har vært stabilt i flere måneder, samtidig som smitten angivelig har økt voldsomt. Det lave tallet på innlagte kan altså ikke bortforklares med to ukers etterslep, eller “unge smittede”.

  Ingen ligger i respirator. Nesten ingen har dødd de siste to månedene.

  Så kan man jo spørre seg hvorfor myndighetene stadig kommer med trusler om nasjonal lockdown. Det skyldes ihvertfall ikke noen alvorlig sykdom, for den glimrer med sitt fravær.

 2. Avatar for K11 K11 says:

  Du er klar over at verdens rikeste har mangedoblet sine formuer under denne “pandemien”, og at de stadig blir rikere?

  Det du kaller “storkapitalen” er stort sett små og mellomstore bedrifter. SAS og Norwegian er forresten ikke “storkapital” i internasjonal sammenheng. Og de har uansett fått redningspakker, og skal få flere.

  De som lider under “pandemien” er ikke storkapitalen, men tvert imot vanlige folk i prekariatet og i arbeider- og middelklassen. Det er små og mellomstore bedrifter som går konkurs, eller som må permittere og sparke sine ansatte. De internasjonale gigantene (som Amazon, Alphabet og Facebook) har alle tjent store penger på pandemien. Det samme gjelder bl.a. det militærindustrielle komplekset og mesteparten av finanssektoren.

 3. Hvem eier bankkartellene? Det er de mektige kapitalforvaltningsselskapene, og hvem eier dem? Det er bankkartellene. Krysseierskap, de eier hverandre. Og kapitalforvaltningsselskapene er finansielle eiere av titusener av store multinasjonale og nasjonale selskaper, og de sitter i hverandres styrer. Alt styres og eies av personene bak bankkartellene.

  Kapitalforvaltningsselskapene er finansielle eiere av telekommunikasjons-selskapene, legemiddel-gigantene, agro-selskapene, næringsmiddel-selskapene, krigsvåpen-industrien, energi-selskapene, forsikringsselskapene, bank og finans, og ikke minst presse og media, som omfatter, tv, filmindustri og forlag som gir ut alt fra lærebøker til månedsmagasiner.

  Grunnleggerne, lederne og de finansielle eierne, og investorene som kapitalforvaltningsselskapene forvalter pengene for, personene bak selskapene, er de som en kan kalle den globale storkapitalen.

  De ønsker seg en verden uten grenser og nasjonal identitet, for ingenting skal hindre fri flyt av kapital, billigste tilgjengelige arbeidskraft, varer og tjenester. I deres globaliserte verden er alle lands ressurser også drikkevann og dyrkbar mark eid av dem, og alle sosiale rettigheter er privatisert.

  Med sine enorme kapitalreserver har de korrumpert parlamentariske systemer helt. Det blir tydelig, det er det samme hvordan partier settes sammen til regjeringer, så vil de samlede politiske beslutningene over tid komme storkapitalen til gode.

  Politikernes oppdrag for storkapitalen de tjener er å åpne økonomiene for privatisering så storkapitalen kan kjøpe landressursene og infrastruktur, og privatisere sosiale rettigheter som offentlig skole, helsevesen og sosialt sikkerhetsnett. Her i Skandinavia går de langsomt frem, ellers i verden har de implementert sin neo-liberale markedsøkonomi raskere og mer brutalt.

 4. Avatar for K11 K11 says:

  Du får sette deg inn i Agenda 2030, også kjent som FNs 17 bærekraftsmål, som bl.a. er omtalt på regjeringens egen hjemmeside. Der heter det at denne agendaen er den ideologiske overbygningen til all norsk politikk. Det er altså den norske regjeringen selv, ikke “konspirasjonsteoretikere”, som sier at verden skal transformeres og bli “bærekraftig” innen 2030. Og den sier at Norge er forpliktet til å være en ledende kraft i denne transformasjonen.

  En såkalt “bærekraftig” verden er, i følge FN, en verden hvor vann og andre naturressurser er privatisert, hvor alle bor i storbyer, hvor det er fri flyt av varer og tjenester og mennesker på tvers av tidligere landegrenser, hvor verden styres av noen dusin teknokratiske milliardærer, og hvor noen svært få multinasjonale selskaper har monopol i tjeneste-, informasjons- og varesektoren.

  Andre navn pengefolket bruker om Agenda 2030, er “the great reset”, “den nye verdensorden” og “det grønne skiftet”.

  Å få bygd ca førti tusen vindmøller innen 2030, er forøvrig en viktig del av dette “grønne skiftet” i Norge. Fordi det er så “miljøvennlig og bærekraftig”. (Les: Fordi det driver folk bort fra bygdene og inn i storbyene, fordi det ødelegger naturen, og fordi det gjør de rikeste rikere.)

 5. Avatar for Enebak Enebak says:

  Nå synes jeg du har en litt vel glorifisert oppfatning av journaliststanden!

  Journalister avslører nøyaktig det redaktørene ønsker å sette på trykk. Verken mer eller mindre. Og ingen journalist, redaktør eller aviseier vil satse prestisje og integritet på kritiske analyser som bare kommer til å bli stemplet som konspirasjonsteori når det kommer på trykk.

  Hvis du ser filmen om hvordan Bernstein og Woodward i Washington Post avslørte Watergate-skandalen, kan du legge merke til at hvert skritt journalistene tok måtte godkjennes av redaktøren, som igjen måtte spørre aviseieren om lov til å gå videre. Når det står på som verst, deltar aviseieren til og med på redaksjomsmøtene, klar til å legge trumfen og sensurere sin egen avis.

  Tror du dette har blitt noe bedre etter at klikkjournalistikken har inntatt avisredaksjonene?

  Det mest sentrale spørsmålet i enhver redaksjon som begynner å grave i en sak med store samfunnskonsekvenser er “Vil folk til tro på dette?” Hvis redaksjonen lander på at konsekvensene av nyheten er så store at folk rett og slett vil nekte å tro det, blir det ikke noen sak av det. Samme hvor ugjendrivelige fakta de sitter på.

  Det er årsaken til at Steigan.no ofte stemples som lite troverdig, selv om fakta som presenteres er aldri så ugjendrivelige: Konsekvensene av det som presenteres er så negative for leseren at det er mer behagelig å avfeie det. Det mest behagelige er å ta et glass rødvin til, stikke hodet i sanden og ikke lese Steigan.no i det heletatt.

 6. 90% av de som er bærer av viruset vet ikke engang at de har det, 9,5% av de øvrige får bare milde symptomer eller blir ikke alvorlig syke. Det er bare 0,5% som blir alvorlig syke og trenger innleggelse på sykehus, noen av de 0,5 som blir alvorlig syke dør, og 9 av 10 av dem er i høy alder og pleiepasienter av andre alvorlige underliggende sykdommer. Altså det samme som ved en mild sesong-influensa.

  Et virus med en overlevelses-rate på over 99,5% skal det ikke fremstilles en vaksine for, som gis til de 99,5% av befolkningen viruset ikke er farlig for. Et så ufarlig virus skal kroppens naturlige immunforsvar ta seg av. Det er de i risikogruppen som skal ha vaksinen, de i høy alder og andre med nedsatt immunforsvar. Men de over 80 år utgjør bare en 4-5% av vestlige lands befolkninger, og det blir ikke mye profitt til legemiddelgigantene for så få vaksiner.

  Derfor blir det absurd når MSM skremmer befolkningene til å tro at alle må ta en vaksine for det, og gjør at mange vil ukritisk akseptere til og med en eksperimentell vaksine med GMO DNA deler, som kan få bivirkninger for mange.

  Ideelt for legemiddelgigantene, for hvis politikerne vedtar at milliarder skal tvangs-vaksineres, vil fortjenesten bli enorm. Ikke uten grunn at feks Gates som propaganderer for masse-vaksinering, har investert stort i selskaper som skal fremstille vaksine.

  At mange får bivirkninger av vaksinen er også profitabelt for legemiddelgigantene, de må ha medisiner for bivirkningene for resten av livet. Her i Norge har farmasøytisk industri sikret seg mot søksmål, storkapitalens politikerne har vedtatt at erstatninger skal betales av pasientskade-erstatningsordningen som er finansiert over statsbudsjettet.

 7. Avatar for K11 K11 says:

  Hvem er det som eier mediehusene, tror du? Er de helt frie og uavhengige? Består de kun av selvoppofrende idealister? Eller kan det tenkes at mediehusene og nyhetsbyråene faktisk har eiere? Sterke kapitalkrefter som legger føringer for hva som kan settes på trykk, og hva som kan få spredning i såkalte “sosiale medier”? (Twitter og Facebook o.l. står f.eks. helt fritt til å sensurere meningsytringer. Det som til enhver tid “trender” på Twitter er bare det som får LOV til å trende, dvs. det som passer med selskapets agenda.)

  Det virker som du tror at journalister utelukkende er en gjeng idealister som vil “folkets beste”, og som står fritt til å få på trykk akkurat hva de selv vil. Men det er redaktørene som bestemmer hva som skal på trykk (digitalt og på papir), og redaktørene forholder seg til retningslinjer fra Makta. Ofte er de også en del av Makta selv – flere av dem er f.eks. bilderbergere og frimurere o.l.

  Det er bl.a. derfor alle norske redaktører er så servile overfor Solbergregimet og dette korrupte regimets bisarre og samfunnsødeleggende koronatiltak.

 8. Avatar for Enebak Enebak says:

  Portforbud i Norge ble
  utredet av regjeringen allerede i mai.

  Så sent som 11. september sa Camilla Stoltenberg i Dagbladet at hun tror det skal være mulig å unngå portforbud i Norge:

  “- Jeg tror at det skal være mulig å unngå portforbud i Norge også framover med de virkemidlene som vi har til rådighet nå.”

  Så lenge det er antall positive koronatester og ikke konsekvensene av pandemien som styrer landet, får de nok portforbudet de ønsker seg, bare de får økt testkapasiteten tilstrekkelig.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

91 flere kommentarer

Deltakere