Din mann på galleriet – dag 9

0
Demonstrasjon 26. oktober 2019 utenfor BBCs studio. Foto: Shutterstock

Av Craig Murray. 15. september, London. Oversatt til norsk av Martin Langvad. Først publisert på bloggen til Craig Murray.

Det ble ikke bare dramatisk i Assangesaken i dag, men også meget uhyggelig. Det handlet om bevisene og fremgangsmetoden. Når det gjelder bevisene kom det frem uhyggelig detaljer om de fryktelige forholdene som venter Assange hvis han blir utlevert til USA. Når det gjelder fremgangsmetoden så vi oppførsel fra aktoratet som gikk langt over streken, og det som var et målrettet forsøk på å nedverdige og gjøre narr av vitnene. Jeg håper jeg kan vise dere dette gjennom en utilslørt fremvisning av dagens hendelser i retten, fulgt av mine kommentarer.

Dagens vitne var Eric Lewis, en amerikansk advokat med 35 års erfaring. Han har en doktorgrad i juss fra Yale og en master i kriminologi fra Cambridge. Han er tidligere jussprofessor og jobbet ved Georgetown University, valgt til medlem av både American Law Institute og the Council on Foreign Relations, og medlem av American Bar Foundation. Han er styreleder hos Reprieve. Han har representert høyprofil klientell i saker som handlet om nasjonal sikkerhet og terrorisme, blant de Seymour Hersh og innsatte fra Guantanamo Bay.

Lewis sendte fem uttalelser til retten, mellom Oktober 2019 og August 2020, der han skrev om anklagene og tiltalepunktene fra aktoratet som stadig ble forandret. Han ble først ført gjennom den tillate halvtimen, som ble gitt til vitnene for å presentere sine bevis, av forsvaret ved Edward Fitzgerald. (Jeg har blitt fortalt at på nåværende tidspunkt har jeg ikke lov til å gjengi uttalelsene fra forsvaret eller gi lenker til dem. Jeg skal prøve å få klarhet i dette i morgen).

Eric Lewis sa til retten at ingen redaktører eller forleggere har noen gang blitt dømt for å publisere informasjon om nasjonal sikkerhet i USA. Etter Wikileaks publiserte blant annet diplomatkablene og filene om Irak og Afghanistan ble det ikke tatt ut tiltale mot Assange på grunn av First Amendment (første lov fra Bill of Rights, et tipunkts tillegg til den amerikanske grunnloven fra 1791, oversetters anm.) og på grunn av New York Times-problemet. Det var ikke mulig å reise tiltale mot Assange uten å gjøre det samme med New York Times for å ha publisert det samme materiellet. New York Times forsvarte seg med suksess med First Amendment for å ha publisert Pentagon Papers, og dommen ble ytterligere befestet av høyesteretten i USA.

Om dette gav Lewis et vitnemål som lignet det som Professor Feldstein, Trevis Timm og Professor Rogers ga, så jeg skal ikke repetere alt. Han sa at troverdige kilder sa at Obamas regjering hadde bestemt at de ikke ville reise tiltale mot Assange. Dette gjaldt særlig Matthew Miller, en høyt respektert person i justisdepartementet som hadde nære bånd til riksadvokat Holder, og han ville neppe informert media uten Holders viten og godkjenning.

Så vitnet Eric Lewis om hvordan innstillingen til å reise tiltale mot Assange har endret seg under Trump. Igjen gjenspeilet dette tidligere vitnemål. Han la til at Mike Pompeo hevdet at et ytringsfrihetsforsvar for Wikileaks var «en perversjon av hva vårt flotte land står for», og videre at ytringsfriheten ikke gjald utlendinger.

I samsvar med dette sa Riksadvokat Sessions at det var «en prioritet for justisdepartementet» å arrestere Julian Assange. Han la press på offentlige anklagere i Virginias østlige distrikt for å reise tiltale. I desember 2017 ble en arrestordre sendt ut med plass til fremtidig anklage. Den første anklagen, på et eneste tiltalepunkt, ble lansert i mars 2018, muligens på grunn av en tidsfrist.

I mai 2019 kom en ny erstattende anklage som økte antall tiltalepunkter fra en til atten, sytten av dem relatert til spionasje. Den hardere linja fulgte utnevnelsen av William Barr som riksadvokat bare fire måneder tidligere. Den innlysende intensjonen med den første erstattende anklagen var å komme seg forbi New York Times-problemet ved å forsøke å vise Assange sitt samarbeid med Manning som noe annerledes enn det andre journalister har gjort. Den viste at justisdepartementet var veldig seriøse og svært aggressive i følge opp uttalelsene fra aktører i Trump-administrasjonen. Det var veldig tydelig at Barr fulgte Trumps ordre. Dette representer et klart misbruk av statens makt til å rettsforfølge kriminalitet.

Å tiltale en utgiver på denne måten hadde aldri blitt gjort før. Men saken var den samme i 2018 som den hadde vært i 2012 og 2013; det var ikke noe nytt bevis som førte til avgjørelsen om å reise tiltale. Viktig: affidavitene fra Gordon Kromberg, føderal aktor fra USA, gav ingen rettslig grunn for å handle annerledes enn man gjorde i 2013. Ingen har forklart hvorfor saksmappa lå urørt i fem eller seks år.

Trump-administrasjonen tok en politisk avgjørelse, slik talskvinne for presidenten Sarah Sanders formulerte det: kun denne administrasjonen har handlet mot Assange og «tatt denne prosessen seriøst».

Edward Fitzgerald dreide så vitnemål mot hva som sannsynligvis ble Julians dom, og førte Lewis gjennom sine bevis på dette punktet. Eric Lewis bekreftet at hvis Julian Assange blir dømt så er det meget sannsynlig at han tilbringer resten av livet sitt i fengsel. Tiltalepunktene ble ikke reist som et punkt, noe aktoratet kunne ha gjort. Det vil ligge i dommerens makt å dømme tiltalepunktene til en samlet soningstid eller at hver dom må sones for seg etter hverandre. Under de aktuelle retningslinjene for soning kan Assange sin dom, hvis han blir funnet skyldig, spenne fra «i beste fall» 20 år til maksimum 175 år. Det var uærlig av Gordon Kromberg å anbefale en lett dom, tatt i betraktning at Chelsea Manning ble gitt 35 år og aktoratet hadde foreslått 60.

Det var regjeringen som valgte å anklage for spionasje. Å bli anklagd for spionasje i USA har stort sett gitt livstid i fengsel. De mildere dommen lød på 20 til 30 år. Den sammensatte anklagen avslører at regjeringen ønsker å få en lang dom. Selvfølgelig ligger avgjørelsen hos dommeren, men det vil i det minste bli snakk om tiår.

Edward Fitzgerald byttet så til spørsmål om soningsforhold. Når det gjald varetekt hadde Gordon Kromberg vært enig i at Julian Assange vil bli sendt til Alexandria City Jail, og det var «fare» for at han kom til å bli holdt der under Special Administrative Measures (Særskilte administrative tiltak). Dette kom med stor sannsynlighet til å skje. Assange står ovenfor alvorlige anklager tilknyttet nasjonal sikkerhet og har sett millioner av dokumenter med hemmelighetsstemplet informasjon som myndighetene ikke ønsker at han skal kunne dele med andre innsatte. Han vil bli utsatt for Særskilte administrative tiltak både før og etter domfellelsen.

Etter domfellelsen vil Julian Assange bli holdt i høysikkerhetsfengeselet ADX Florene i Colorado. Det er minst fire innsatte der i H-blokka som sitter fengslet i saker relatert til nasjonal sikkerhet. Under Særskilte administrative tiltak vil Assange holdes i en liten selle i 22 eller 23 timer hver dag og ikke tillates å møte andre innsatte. Med fotlenke kan han bli sluppet ut en gang om dagen for en kort treningsøkt eller annen aktivitet, men isolert fra andre innsatte.

Fitzgerald tok Lewis til ICCs (International Criminal Court) avgjørelse om å starte en etterforskning av krigsforbrytelser i Afganistan, der bevis fra Wikileaks var avgjørende. Dette ble fordømt av Trump, John Bolton og Pompeo. ICCs anklager ble nektet visum til USA for å forhindre hans etterforskning. En Executive Order (spesialdekret fra USAs president) trådte i kraft for å påføre sanksjoner og hindre banktilgang for alle ikke-amerikanske personer som hjelper ICC-etterforskninger av kriminell atferd utført av amerikanske borgere. Dette rammet Julian Assange.

Så kom guillotinen ned. Halvtimen som Baraitser hadde gitt forsvaret til bevisføring av omme. Fitzgerald påpekte at de ikke en gang hadde rukket å forklare den andre erstattende anklagen, men Baraitser sa at hvis aktoratet adresserer det i sitt kryssforhør så kan forsvaret adressere det i sin andre runde.

James Lewis reiste seg for å forhøre Eric Lewis. Igjen kom hans ekstremt aggressive stil frem. Det er nok best at jeg formidler dette som en dialog.

P.S Dette er ikke en ordrett oppsummering. Det ville vært ulovlig av meg å gjengi det (av en «offentlig» rettsak, pussig, men sant). Dette er noe forkortet og parafrasert. Jeg mener det er en rettferdig og balansert representasjon av hva som skjedde.

Eric Lewis deltok gjennom videolink og man bør ha i bakhodet at klokka var fem på morgenen hos han.

James Lewis QC Er du på noen måte ansatt av Assange?
Eric Lewis Nei.
James Lewis QC Blir du betalt for ditt vitnemål?
Eric Lewis Ja, som ekspertvitne.
James Lewis QC Blir du betalt for å være tilstede i denne rettsalen?
Eric Lewis Vi har ikke diskutert det spesifikt. Jeg antar det.
James Lewis QC Hvor mye blir du betalt?
Eric Lewis £100 per time, sånn circa.
James Lewis QC Hvor mye har du tatt deg betalt totalt sett?
Eric Lewis Jeg vet ikke, jeg har ikke regnet på det enda.
James Lewis QC Er du klar over retningslinjene som ekspertvitner må følge?
Eric Lewis Ja, det er jeg. Jeg må meddele mine kvalifikasjoner og min lojalitet hos retten; Jeg må presentere et objektivt og upartisk blikk.
James Lewis QC Du skal også presentere alternative syn. Hvor har du beskrevet argumentene fra Mr Krombergs fem affidaviter?

Eric Lewis Retten har Mr Krombergs affidaviter. Jeg adresserer hans argumenter direkte  i mitt vitnemål. Sier du at jeg burde ha repetert hans affidaviter og alle andre bevis? Vitnemålet mitt ville blitt mange tusen sider.

James Lewis QC Du skal være upartisk. Men du har tidligere ytret at Assange ikke burde utleveres.

Eric Lewis Ja, jeg skrev en artikkel om det.
James Lewis QC Du gav også et intervju til en australsk radiokanal.

Eric Lewis Ja, men begge deler skjedde før jeg ble hyret inn som ekspertvitne I denne saken.

James Lewis QC Skaper ikke dette en interessekonflikt?
Eric Lewis Nei, jeg kan gi en objektiv analyse uten noen fordommer. Alle advokater er vant til slikt.

James Lewis QC Hvorfor oppførte du ikke disse opptredener i media som mulig konflikt?

Eric Lewis Jeg trodde ikke åpen informasjon og handling som dette matte erklæres. James Lewis QC Det ville vært mye bedre om vi ikke matte grave frem denne informasjonen. Du vitner om loven. Du vitner også om soningsforhold. Er du et ekspertvitne?
Eric Lewis Jeg har mye kunnskap om fengselsforhold. Jeg besøker ofte fengsler. Jeg studerte kriminologi på Cambridge. Jeg holder meg oppdatert på pønologi. Jeg har undervist i det på universiteter.
James Lewis QC Er du en kvalifisert pønolog?
Eric Lewis Jeg mener at jeg har forklart mine kvalifikasjoner.
James Lewis QC Kan du vise oss hvilke fagfellevurderte artikler om fengselsforhold som du har skrevet?

Eric Lewis Nei.
James Lewis QC Har du besøkt ADX Colorado?
Eric Lewis Nei, men jeg representerte en som satt der.
James Lewis QC Har du representert noen som satt I Alexandra Detention Centre?
Eric Lewis Ja, en person ved navn Abu Qatada.
James Lewis QC Så du har ingen ekspertise på fengsler?

Eric Lewis Jeg har besøkt mange mennesker i mange fengsler og observer soningsforhold. Jeg har lest mye og grundig om temaet.
James Lewis QC Abu Qatada ble frikjent på 14 av 18 tiltalepunkter i saken mot han. Var ikke det samme jurykrets som vil brukes i Assange sin sak?

Eric Lewis Nei, det var Colombia, ikke østlige Virginia. To veldig forskjellige jurykretser.
James Lewis QC Aktoratet trakk tilbake anklager som kunne føre til dødsstraff. Du sa at det var en modig, men korrekt avgjørelse?

Eric Lewis Ja.
James Lewis QC Så hva ble Qatadas dom og hva var maksimumet?

Eric Lewis Regjeringen ønsket livstid, men I mine øyne var det ikke lov med de tiltalepunktene han dømtes på. Han fikk 22 år. Det ble kritisert for å være for mye. James Lewis QC Var rettsaken til Abu Qatada et eksempel på justismord?

Eric Lewis Nei.
James Lewis QC Abu Qatada ble holdt fengslet under Særskilte administrative tiltak. Hindre det deg fra å tilbringe mange timer med han?

Eric Lewis Nei, men det gjorde det ekstremt vanskelig. Timene ble spredt ut over en lang periode. Det var derfor varetekten varte i tre år.

James Lewis QC Ble dine møter med han overvåket?

 Eric Lewis Ja.
James Lewis QC Men ikke av aktoratet.
Eric Lewis Alt ble tatt opp av myndighetene. Vi ble fortalt at ingenting ville bli gitt til aktoratet. Men fra mange andre rapporter har jeg hørt ting som for meg til å tvile dypt på at det stemmer.

 James Lewis QC Hvilken jurykrets ble Zacarias Moussaoui dømt av?

Eric Lewis Han ble ikke dømt av en jury. Han erklærte seg skyldig.

James Lewis QC Men juryen dømte mot dødsstraff.

Eric Lewis Ja.
James Lewis QC Hva med Maria Butina? Hun ble anklaget for å være russisk agent men fikk en veldig mild dom?
Eric Lewis Det var en veldig snodig sak. Alt hun gjorde var å prøve å rekruttere noen folk i National Rifle Association. Hun sonet ferdig dommen i varetekt.

James Lewis QC Men hun fikk bare 18 måneder mens strafferammen var opp til 20 år?
Eric Lewis Ja. Det var ikke en sammenlignbar sak, og det var etter tiltalepruting. James Lewis QC Du har adressert soningsforhold fordi forsvaret hevder at artikkel 3 I den europeiske menneskerettighetskonvensjon vil bli brutt. Du nevner saken til Babar Ahmed. Du hevder det er “nesten helt sikkert” at Julian Assange vil bli utsatt for administrative segregering. Hva er prosedyren for administrative segregering?
Eric Lewis Fengselbyråets president avgjør behovet basert på flere faktorer inkludert sikkerhetsrisiko, trusselen mot nasjonal sikkerhet, trusselen mot andre fanger og hvor alvorlig anklagene er. Min erfaring er at innsatte som er anklagd for brudd på nasjonal sikkerhet går rett i administrativ segregering.
James Lewis QC (veldig aggressivt) Hva leser du?
Eric Lewis Unnskyld?
James Lewis QC Du leser noe. Hva er det?
Eric Lewis Det er mitt vitnemål. (Viser det frem). Er ikke det tillatt?
James Lewis QC Det er tillatt. Jeg trodde det var noe annet. Hvor mange typer administrativ segregering finnes?

Eric Lewis Jeg listet nettopp hovedkategoriene. Nasjonal sikkerhet, alvorlig anklage, trussel mot andre.
James Lewis QC Du kan ikke kategoriene. De er (lister opp en lang rekke inkludert nasjonal sikkerhet, alvorlig anklage, trussel mot andre, trussel mot seg, medisinsk risiko, beskyttende varetekt og flere). Er du enig i at isolasjon ikke er en del av administrative segregering og Særskilte administrative tiltak?

Eric Lewis Nei.
James Lewis QC Føderaladvokat Kromberg sier I sin affidavit at det ikke er noen isolasjon.

Eric Lewis Det er isolasjon, unntatt i språket som brukes av amerikanske fengsler.

 James Lewis QC I så tilfelle er det heller ikke isolasjon i språket som brukes av engelsk høyesterett, som har akseptert at det ikke er isolasjon.

Eric Lewis Det er isolasjon. Når man holdes i en liten celle 23 i timer om dagen og ikke får ha kontakt med andre innsatte selv i den ene timen man får gå ut så er det isolasjon. Forsøket på å benekte dette er semantikk.

James Lewis QC Satt Abu Qatada i isolasjon? Når han ble tillatt ubegrenset tilgang på advokatbesøk?
Eric Lewis De var ikke ubegrenset. I praksis var det bade praktiske og logistiske hindringer. Det var et enkelt rom som kunne brukes for hele fengselsstanden. Man måtte booke det rommet. Man måtte booke oversetter. FBI overvar besøkene og lyttet på. Nå med Covid er det ingen besøk i det hele tatt. I teorien er besøkene “ubegrenset” men I praksis får man ikke i nærheten av den tiden man trenger med sin klient.

James Lewis QC Du sa at han vil bli holdt i isolasjon. Men stemmer det ikke at selv innsatte som er under Særskilte administrative tiltak får en luftetur?

Eric Lewis Det er mulig, men det krever at ingen andre innsatte er i fellesområdene for å unngå kontakt med den innsatte som er under administrative tiltak. Så i praksis blir den ene timen satt opp mellom 3 og 4 på natta. Det er ikke mange innsatte som ønsker å stå opp midt på natta for å vandre rundt i et kaldt og tomt fellesområde.

Nå ble det en pause. James Lewis brukte den for å levere en kraftig klage til Baraitser på firetimersgrensa for hans kryssforhør av Eric Lewis. Han sa at han så langt bare hadde kommet seg gjennom en og en halv side av sine spørsmålsark og at Eric Lewis nektet å gi ja eller nei svar, men heller svarte med lange forklaringer. James Lewis var synlig irritert av Eric Lewis sine forklaringer om «ubegrensede advokatbesøk» og «ikke isolasjon». Han klagde på at Baraitser «ikke klarte å kontrollere vitnet».

Det var tydelig at James Lewis sitt egentlig mål ikke var å få mer tid, men å få Baraitser til å begrense Eric Lewis sine svar fordi de var ubeleilige for aktoratet. Det er selvfølgelig utrolig at han klagde om at fire timer ikke var nok når forsvaret var begrenset til en halvtime og ikke en gang fikk adressert den nyeste erstattende anklagen.

Kudos til Baraitser som svarte at det ikke var hennes jobb å kontrollere vitnet, som må gis tid til å gi sitt vitnemål så lenge det er relevant, noe det var. Det er et spørsmål om rettferdighet, ikke kontroll. James Lewis stilte åpne eller generelle spørsmål.

James Lewis svarte at vitnet nekter å gi binære svar, derfor må hans kryssforhør vare lenger enn fire timer. Han ble veldig opphisset og fortalte Baraitser at han aldri i sin karriere hadde opplevd en giljotin på sitt kryssforhør, og at dette aldri «ville skjedd i en ekte rett». Ja, han sa faktisk det. «Dette ville aldri skjedd i en ekte rett». Jeg har naturligvis hele tiden holdt fast at dette ikke er en ærlig rettssak. Jeg hadde ikke forventet å høre det samme fra James Lewis, dog tror jeg hans hensikt bare var å herske med Baraitser, noe han bekreftet med å si at han aldri hadde hørt om tilsvarende begrensninger mens han har vært «Høyesterettsdommer». Det jeg fant var at Lewis er «assisterende høyesterettsdommer», som jeg tenker meg er litt som å være tolvte mann på laget i cricket eller Gareth Bale.

Baraitser vek kun en liten tomme etter dette angrepet og sa at hun aldri hadde brukt ordet giljotin, at begge parter hadde blitt enige om tidsrammen, og at hun forventet at de holdt seg til det. James Lewis sa at det var umulig å tilstrekkelig representere sin klient (USAs regjering) med den tidsrammen. Han sa han følte seg «stresset», noe som for en gangs skyld virker sant, han begynte å se lilla ut i fjeset. Baraitser sa at han må prøve sitt beste å holde seg til sine fire timer. Han var rasende (men unnskyldte seg senere til Baraitser for sitt «opphetede språk»).

James Lewis sin nettside beskriver han som «advokatenes Rolls Royce». Jeg kan gå med på at det er sant i den forstand at han har utenlandske eiere. Likevel, her stod han foran oss, en skrue løs, frustrert, med damp ut av ørene og ligner mer på en uelsket Trabant.

Kryssforhøret av Eric Lewis startet igjen. James Lewis åpnet med å gjenta kriteriet og kategoriene for administrativ segregering etter domfellelse (i motsetning til før rettsaken). Så startet spørsmålene.

James Lewis QC Gordon Kromberg sier det ikke brukes isolasjon i ADX Colorado. Eric Lewis Igjen, semantikk. Det brukes isolasjon.
James Lewis QC Men man har rett på å delta på tre aktiviteter i uka.

Eric Lewis Ikke når man er under Særskilte administrative tiltak.
James Lewis QC Men hvilke av kriteriene for Særskilte administrative tiltak faller Assange under?
Eric Lewis Kriteriene 2, 4 og 5, i hvert fall.

James Lewis QC Kan vi si oss enige om at man følger en formell prosedyre?

Eric Lewis Ja, men kun i teorien.
James Lewis Du baserer din mening på kun en klient som sitter I ADX Colorado.

Eric Lewis Ja, men systemet er mer eller mindre identisk med de andre supermax-fengslene.

James Lewis I paragraf 14 fra din rapport sier du at systemet mangler rettferdig prosedyre og er i praksis det same som å sitte i isolate. Hadde du lest Barbar Ahmeds dom fra den europeiske menneskerettsdomsstol da du skrev dette? 

Eric Lewis Ja.
James Lewis Den dommen annulerer dine utsagn.

James Lewis viser til noen paragrafer i den opprinnelige dommen Babar Ahmad fikk fra en britisk tingrett. Eric Lewis spør om mer tid til å finne dokumentet da «jeg først fikk disse dokumentene i morges».

James Lewis QC Men Mr Lewis, du har vitnet under ed at du har lest dommen til Babar Ahmad.
Eric Lewis Jeg har lest den endelige dommen fra den europeiske menneskerettsdomstolen, jeg har ikke lest alle de andre dommene fra lavere instanser. Jeg mottok dem i morges.
James Lewis QC Seniordommeren i tingretten avgjorde at selv om Særskilte administrative tiltak (SAT) er problematiske så hindrer det ikke utlevering. Det er diverse sikkerhetstiltak inkludert i SAT. For eksempel, selv om advokatens samtaler med sin klient blir overvåket, så har det kun til hensikt å hindre terrorisme og FBI videresender ikke opptakene til aktoratet. Dommeren nektet for at SAT tilsvarer å sitte på isolat. Høyesteretten bekreftet tingrettens avgjørelse og House of Lords (overhuset i det britiske parlamentet, oversetters anm.) avviste Babar Ahmads klage. I sin avgjørelse om bevisinkludering, tok menneskerettsdomstolen i betraktning seks affidaviter fra amerikanske advokater som ligner på det Eric Lewis har sendt inn i denne saken. Dette inkluderte utsagn om at det ville være “praktisk talt sikkert” at Babar Ahmad ville bli underlagt SAT, og at dette vil hindre retten til en rettferdig rettsak, og ville bety ondskapsfull og nedverdigende behandling. Menneskerettssdomstolen avgjorde i forhold til varekt før rettsak at dette ikke var tilfelle i saken til Babar Ahmad.

Eric Lewis Men den saken handlet om terrorisme, ikke nasjonal sikkerhet. SAT brukes annerledes i saker som handler om nasjonal sikkerhet. Dette dreier seg om en million hemmelighetsstemplede dokumenter. Ulike saker må bedømmes etter sine ulike grunnlag.
James Lewis QC I Babar Ahmads sak hevdet vitnemålene til forsvaret at det var et tøft regiment og at det tilsvarte nesten 24 timer isolasjon om dagen, med en telefonsamtale hver andre uke og ett besøk fra familie i måneden. Er ikke det nesten identisk med ditt vitnemål i denne saken?

Eric Lewis Hver sak må bedømmes ut ifra sitt unike utgangspunkt. Det er store forskjeller. Assange er anklaget for spionasje, ikke terrorisme, og besittelse av hemmelighetsstemplet informasjon er en faktor. Det er også forskjellige utfordringer knyttet til mental helse. Med SAT er det ingen tilgang på internett eller nyheter. Kun godkjent materiell er lov å leses. Dette vil være ekstra tung for Assange.

James Lewis QC Men i Babar Ahmads sak behandles mental helse spesifikt, hos Babar og de medtiltalte finner man klinisk depresjon, selvmordsfare og aspergers. Retten mente SAT sannsynligvis kom til å gjelde både før og etter rettsaken. Men den avgjorde at den amerikanske regjeringen hadde god grunn til å innføre SAT, hadde all rett til å gjøre det, og at det var en tydelig og uvilkårlig prosedyre for å innføre de.

Eric Lewis svarte at han var uenig i at det ville være tilfelle i denne saken. SAT kunne bli gjennomført uten prosedyre av USAs riksadvokat, og William Barr kom til å gjøre dette på bakgrunn av uttalelser fra Trump og Gina Haspel. I praksis har SAT aldri blitt reversert, uansett hva slags prosedyre som det ble hevdet at man hadde fulgt. Eric Lewis var ikke enig i at de var uvilkårlige.

Så fulgte en episode der James Lewis fikk Eric Lewis til å famle ved å sitere en passasje fra en Ahmad saksavgjørelse, og så forvirre han med hvorvidt den kom fra den endelige dommen fra menneskerettsdomstolen, som Lewis hadde lest, eller fra en tidligere avgjørelse fra en engelsk rett eller menneskerettsdomstolens bevisinkluderingsavgjørelse som han ikke hadde lest.

James Lewis QC Så menneskerettsdomstolens syn på at SAT-regime i varetekt i påvente av rettsak bryter med artikkel 3 er at det ikke kan begrunnes og ikke inkluderes som bevis. Er du enig med menneskerettsdomstolen?
Eric Lewis De tok den avgjørelsen om bevisinkludering i Babar Ahmsad saken i 2008. Ny informasjon og nye bevis og forandringer i regime siden da kan kanskje endre den avgjørelsen.

James Lewis QC Hvilke momenter er det forsvaret kommer til å løfte fram som gjør det umulig med konsultasjonssamtaler under SAT-regime?

Eric Lewis Vel, jeg kjenner ikke de nøyaktige detaljene om hva hans forsvar kommer til å være, men…

James Lewis QC [avbryter] Vel hvordan i alle dager kan du vite hva momentene er hvis du ikke kjenner saken?

Eric Lewis Fordi jeg har lest anklagen. Momentene spenner vidt og omhandler dokumenter knyttet til nasjonal sikkerhet.
James Lewis QC Men du vet ikke hva forsvaret vil løfte frem, så hvordan kan du ha en mening?
Eric Lewis Anklagene gir en god idé om hva som vil dukke opp.

James Lewis QC Når det gjelder Babar Ahmads endelige dom om soning etter rettsaken i ADX Colorado. Har du lest dette (sarkastisk trykk)? Blant 210 307 føderale innsatte er bare 41 av dem under SAT. 27 er i ADX Colorado.

Eric Lewis Fengselsdirektøren i ADX Colorado sier selv at “det er umenneskelig” og “en skjebne verre enn døden”.
James Lewis QC Menneskerettsdomstolen sa at SAT er underlagt overseen fra en uavhengig myndighet som etterkommer de innsattes interesser og kan innblande seg.
Eric Lewis Siden den avgjørelsen fra menneskerettsdomstolen hard et kommet en ny amerikansk avgjørelse om at de innsatte ikke er beskyttet av Fifth Amendment slik at de kan klage på sine soningsforhold.

James Lewis QC Menneskerettsdomstolen sa også at amerikanske fengselsmyndigheter tar hensyn til den innsattes psykiske helse i forbindelse med SAT.

Eric Lewis Der har også ting forandret seg, siden 2012. Han refererte detaljer fra sitt skriftlige vitnemål.
James Lewis QC Menneskerettsdomstolen avgjorde også at “isolasjonen innsatte I ADX opplever er delvis og relativ». Retten bemerker at deres psykiatriske tilstand har ikke hindret at de kan bli fengslet i høyrisikofengsler i Storbritannia. Anerkjenner du at menneskerettsdomstolen gjorde en grundig jobb i 2012?
Eric Lewis Ja, på basis av det de visste I 2012, men det er mye mer informasjon tilgjengelig nå. Og det er konkrete grunner til å tvile på Mr William Barrs upartiskhet. James Lewis QC Du sier at Mr Assange ikke vil motta god nok medisinsk behandling i et amerikansk fengsel. Har du medisinsk ekspertise?
Eric Lewis Nei.
James Lewis QC Har du noen medisinske kvalifikasjoner?
Eric Lewis Nei.
James Lewis QC Hvilken uttalelse oppgir fengselsbyråets offisielle syn på psykisk helse?
Eric Lewis Jeg forholdt meg til uttalelser fra USAs fengselsinspektør og Yale Law Schools studie på psykisk helse i amerikanske fengsler. USAs fengselsbyrå sier at 48% av innsatte har alvorlige problemer med psykisk helse, men bare 3% får behandling. Budsjettet for behandling av psykisk helse I fengsler har blitt nedskjært hver år det siste tiåret. Selvmord i fengsel øker med 18% hvert år.

James Lewis QC Har du lest “Behandling av håndtering av innsatte med psykisk sykdom” av USAs helsedepartement?
Eric Lewis Ja.
James Lewis QC Du hevder å være ekspert. Uten å slå det opp, kan du si hvilket år den ble utgitt? Du vet ikke det, gjør du vel?
Eric Lewis Kan du oppføre deg høflig. Jeg har vært høflig mot deg. Kan du gi meg et relevant spørsmål?
James Lewis QC Det har blitt gjort åtte endringer siden 2014. Kan du ramse dem opp?
Eric Lewis Jeg prøver å vitne på grunnlag av min erfaring og kunnskap fra å håndtere disse problemene for de mange klientene jeg har representert. Hvis du spør meg om jeg er en fengselspsykiater så er svaret nei.
James Lewis QC Kjenner du til de spesifikke endringene siden 2014 eller ikke?

 Eric Lewis Jeg vet at det har kommet ny regulering som tilsier at det skal være minst et helsepersonell, med med ekspertise på mental helse, for hver femhundrede innsatte, og nye retningslinjer som gjør behandling mer tilgjengelig. Men jeg vet også at dette ikke har trådd i kraft på grunn av manglende finansiering.

James Lewis QC (hånflir) Hvor mange nivåer av psychiatrist vurdering finnes? Hva er nivå tre? Du leser! Hva leser du! Hva leser du! [Ja, dette er ikke en spøk. Han dro dette stunted igjen]
Eric Lewis Jeg ser på mitt eget vitnemål (viser det til kameraet).

James Lewis QC Du er ikke et ekte ekspertvitne, du har ingen ekspertise på dette feltet. Fordi du blir betalt for å gi ditt vitnemål og ikke er en ekspert er det noe retting må ta i betraktning når de skal veie ditt bevis.

Før Eric Lewis kunne svare brøyt strømmingen sammen og bisart som det var begynte en nyhetssending der Donald Trump tar til orde mot Julian Assange. Den kunne ikke repareres, så det ble slutten på saken for i dag, noe min noterende hånd var takknemlig for. I rettsalen ved siden av kunne strømmingen fikses, noe som indikerer at problemet var svært lokalt. Dommeren vurderte å endre rettsal, men bestemte at det ble for vanskelig å flytte alle menneskene og de store haugene med dokumenter og utstyr. Denne høringen har gjentatte ganger blitt avbrutt av den merkelig manglende kompetansen til Justisdepartementet når det gjelder å opprettholde en enkelt videoforbindelse.

James Lewis sin oppførsel var veldig merkelig. Det er virkelig ikke normal oppførsel i en rettsal. Hvis det fantes en jury ville de for lengst ha avskrevet han som frekk og motbydelig, og selv Baraitser virker endelig til å ha nådd sin smertegrense for hva hun kan tåle fra aktoratet. Eric Lewis er opplagt en meget distingvert mann og advokat med enorm erfaring med USAs rettssystem. Å hevde at han ikke har ekspertise fordi han ikke er psykiater eller ekspert i pønologi er bare et usselt triks, fremført på en måte som er ment for å ydmyke vitnet.

Å spørre om en helt spesifikk tittel på et hefte utgitt av helsedepartmentet, og et spesielt punkt i det, som at dette gjør vitnemålet til Eric Lewis ugyldig, er en så innlysende feil måte å bedømme hans kvalifikasjoner på at jeg er forbauset over at Baraitser lot James Lewis holde på, og hva med de barnslige anklagene om at han leste? Det var vanskelig for meg å sitte stille å se på, uten å si noe; jeg kan ikke tenke meg hvordan det var for Julian.

Mainstream media lukker øynene. Det var tre reportere på pressegalleriet, en av dem var en praktikant og en representerte NUJ (National Union of Journalists, en fagforening for journalister, oversetters anm.). Tilgang for offentligheten er fortsatt begrenset og store NGOer, inkludert Amnesty, PEN og Reporters Without Borders, er fortsatt utestengt fra både fysisk og nettbasert deltakelse. Det har bokstavelig talt tatt meg hele natta for å skrive dette, klokka er nå 8.45am, og jeg må fullføre dette og komme meg tilbake i rettsalen. De seks av oss som har tilgang på galleriet må opp 132 trappetrinn flere ganger om dagen. Som du vet har jeg et dårlig hjerte, Julians far John er 78 og en siste har en pacemaker.

Jeg avskriver ikke i det minste den ridderlige innsatsen andre har lagt ned når jeg føler meg forpliktet til å oppsummere alt dette i detalj, ellers ville essensielle fakta i dette århundrets viktigste rettsak, og hvordan den føres, bli helt utilgjengelig for offentligheten. Hvis dette var en rettferdig rettsak ville de ønsket at folk skulle kunne sett den, og ikke så drastisk begrense tilgang både i person og via nettet.

Vennligst tilgi meg for å påpeke at min evne til å gi dere disse referatene er helt avhengig av deres gavmilde og frivillige abonnement til denne nettsiden. Dette innlegget er gratis for alle å sitere, gi ut, inkludert oversettelser.

I motsetning til våre motstandere inkludert Integrity Initiative, the 77th Brigade, Bellingcat, the Atlantic Council og hundrevis av andre krigshissende propaganda operasjoner har denne bloggen ingen inntekt fra stat, korporasjoner eller institusjonell finansiering overhodet. Den lever kun på frivillige donasjoner fra dens lesere, mange er ikke enige med alle artikler, men mottar gledelig en alternativ stemme, innsideinformasjon og debatt.


Craig Murrays blogg finner du her.

Les flere artikler av Craig Murray her.

Forrige referat les her: Din mann på galleriet – dag 8


Klikk på bildet og bli en støttespiller du også.
Forrige artikkelEdward Snowden intervjuet av Joe Rogan
Neste artikkelAftenposten – hjernevasket eller hjernevasker?
Craig Murray
Craig Murray er forfatter, kringkaster og menneskerettighetsaktivist. Han var britisk ambassadør i Usbekistan fra august 2002 til oktober 2004 og rektor ved University of Dundee fra 2007 til 2010.