Meningsmåling: Folk i mange land tror koronaviruset er mer dødelig enn det virkelig er

0

Kommunikasjonsfirmaet eller PR-byrået Kekst CNC har gjennomført internasjonale meningsmålinger om koronasituasjonen og folks holdninger til den siden april 2020. 27. juli 2020 ga de ut en måling der hovedresultatene kan lastes ned her (pdf). Noen av funnene er spesielt interessante:

Voldsom overvurdering av dødeligheten

Når folk blir spurt om hvor mange prosent av befolkninga i deres land som har dødd av viruset oppgir de tall som er fra 100 til 300 ganger høyere enn det helsemyndighetene oppgir.

Hva folk trorOvervurdering
Storbritannia7 %100 x
USA9 %225 x
Tyskland3 %300 x
Sverige6 %100 x
Frankrike 5 %100 x

Dette betyr at ifølge undersøkelsen til Kekst CNC tror svenskene at 600.000 har dødd av koronaviruset, mens de offisielle tallene er ca. 5.700. 9 % av USAs befolkning er 29,5 millioner. Dødstallene i USA er oppgitt til å være ca. 158.000. Nå er sjøl de offisielle tallene svært usikre fordi både måten testene er tatt på og registreringsmåten skaper svært stor usikkerhet. I noen land og områder blir en person som en gang har hatt koronavirus regnet som død av viruset uansett hva vedkommende etterpå måtte dø av, om det så er en trafikkulykke. Og noen steder får sjukehuset ekstra tilskudd hvis et dødsfall registreres som «covid-relatert». Det sier seg sjøl at det åpner for betydelig feildiangnostisering. Men sjøl om ser bort fra dette og tar utgangspunkt i de offisielle tallene, så er altså folks vurdering av dødeligheten fullstendig ute av proporsjoner med virkeligheten.

Kekst CNC prøver ikke å vurdere hva dette kommer av, men det går jo an å foreslå at det store spriket kan komme av at mediene dekker koronaviruset morgen, middag og kveld hver eneste dag og at det slynges ut tall som det er svært vanskelig å forholde seg til.

Folk regner med en ny bølge snart

Til tross for at de er kommet tilbake til en form for normalitet i noen landn, er folk akutt opptatt av helserisikoen som ligger foran oss. Store flertall regner nå med en ny bølge av koronavirus i løpet av et år, et høyere antall enn da dette spørsmålet ble spurt for en måned siden. Dette
er spesielt markert i Frankrike og høyest i Storbritannia. I Frankrike regner 67 prosent med en ny bølge, mens tallet i Storbritannia er 76 prosent. Dette skriver Kekst CNC, men sier heller ikke her noe om hvorfor det er slik. Kan det komme av at mediene har begynt å skrive og si at det kommer en ny bølge snart?

Stort flertall for maskepåbud

I fem av de seks landene som er med i undersøkelsen er det et stort flertall for påbud om maskebruk innendørs på offentlig sted. Her ligger tallene fra 63 til 73 prosent. Og 73 til 78 prosent av de spurte mener at politikerne bør bruke masker på offentlig sted innendørs. Sverige skiller seg ut. Der er tallene henholdsvis 37 prosent og 41 prosent.

Her har også mediekampanjene vært svært vellykte. Svært få vitenskapsfolk vil si at de maskene folk bruker gir noen vesentlig beskyttelse mot viruset. Men mediene agiterer, og responsen blant folk er tydeligvis enorm. Det betyr at politikerne kan innføre maskepåbud innendørs på offentlig sted uten å få velgerne mot seg. Og det er kanskje ikke så rart når velgerne tror at viruest er enormt mye mer dødelig enn det faktisk er.

Kommentar

På bakgrunn av disse tallene må det være mulig å oppsummere at så langt har covid-19-kampanjen vært en av de mest vellykte mediekampanjene noensinne. Folk er virkelig blitt skremt og er villige til å underkaste seg et regime som de neppe hadde forestilt seg at de noen gang ville gjøre for trekvart år siden. Dette betyr sannsynligvis også at de som sitter med makta vil se seg tjent med å holde frykten ved like.

Les: En gammel kjenning sørger for at vi skal mene det riktige om covid-19


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

Forrige artikkelEt nytt Hiroshima kommer – med mindre vi stopper det nå
Neste artikkelRelasjonane mellom USA og Tyskland lar seg ikkje reparere