– Ikkje redd for strid

17
Illustrasjon: Shutterstock

Å nekte meiningsmotstandarar ei scene tyder på mistillit til medborgarar og eit overdrive syn på eiga dømmekraft, meiner Rune Slagstad i eit intervju i Dag og Tid.

Slagstad avviser kategorisk scenenekt som strategi.

– Scenenektkrav ber bod om ein grunnleggjande mistillit til medborgarane, og ei hybrisprega oppfatning av eiga dømmekraft: Eg, scenenektaren, gjennomskodar kor farleg og potensielt tankekorrumperande bodskapen frå talaren er. Eg er likevel sterkt i tvil om mange av medborgarane mine gjer det. Derfor bør dei ikkje verte utsette for det farlege tankegodset, det må ikkje få ein scene. Kvifor skal vi ha demokrati om vi tenkjer på den måten?

Ser til Haakon Lie

Ein verkeleg meister i utdefineringsstrategien var Haakon Lie, den mektige generalsekretæren i Arbeidarpartiet i Gerhardsen-epoken etter 1945, påpeiker han.

– Dei venstresosialistiske opponentane i Arbeidarpartiet vart kalla «giftspreiarar», ein «utvekst» som måtte skjerast bort. «Giftspreiarane» vart ekskluderte, men forsvann ikkje. Dei vart eit parti, Sosialistisk Folkeparti, eit kontinuerleg uroelement til venstre for Arbeidarpartiet. Det var ein høgst mangelfull sans for den opne, demokratiske diskusjonen i det statsberande partiet, seier han og held fram:

– Det var denne forma for antiliberalitet som den reelle leiaren i Arbeidarpartiet i mange år, sjefredaktør i Arbeiderbladet Martin Tranmæl, målbar med karakteristikken av dei borgarlege «giftplantene» i arbeidarrørsla, ein Tranmæl som eg ser at Mímir Kristjánsson i Raudt no forgudar, seier Slagstad med eit lite smil.

Slagstad, som sjølv var nestleiar i SV i slutten av 1970-åra, fullførar resonnementet:

– Det var denne antiliberale utdefineringstradisjonen AKP, forløparen til partiet Raudt, vidareførte i 1970-åra. Den forpesta debattklimaet på venstrefløya i lang tid.

Krenking

– Det har vore mykje snakk om at ytringar kan krenkje personar. Er krenking relevant i debatten om ytringar?

– Ja, men eg er skeptisk til at ei subjektiv oppleving av krenking skal vere styrande for det offentlege ordskiftet. Då vil dei samvitsfulle og nyanserte røystene trekkje seg attende, medan dritsekkene vil halde fram med å krenkje uansett.

Kommentar:

Intervjuet med Rune Slagstad er godt, og fortjener å bli lest i sin helhet her. De som har opplevd konsekvensene av Einar Gerhardsens «Kråkerøytale» og den kalde krigen da Haakon Lie og Martin Tranmæl vil drive «giftsprederne» ut av arbeiderbevegelsen, vet hva han snakker om. Han har også et godt poeng når han peker på illiberale tendenser i ml-bevegelsen. Det er mye positivt å hente fra ml-tradisjonen, men den uforsonlige debattstilen er ikke verneverdig.

Forsøkene å stemple steigan.no med usaklige karakteristikker og få folk til ikke en gang å lese avisa, har likhetstrekk med de dårligste tradisjonene fra søttitallet og fra Haakon Lies velmaktsdager. Og som Slagstad peker på, avslører det en usikkerhet både på egne evner til å argumentere og til publikums dømmekraft.


KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Mari Mari says:

  Sant nok. Jeg nekter å holde debatt med overlagte løgnere for de vil lyge for å vinne en debatt og en debatt handler ikke om å vinne men om å bringe lys og løsninger om emner og problemer.
  I motsetning til overlagte løgnere er vanlærte, som vi alle er på et ellet annet tidspunkt, åpen til å akseptere at fakta ikke er fakta, men løgn, eller enda mer vanlig, en misforståelse som har blitt akseptert som faktum.

  Folk flest, akkurat som meg, vet at vi kan alle ta feil og er villig å ta imot lærdom mens de som stritter imot lærdom heller angriper oss som latterlige, uvitende og konspirasjonsorienterte. Stakkar Christoffel Columbus. Marie Currie og alle andre som gikk mot strømmen.

  Debatt er kun debatt når det er på premiss av ærlighet, åpenhet og gjensidig respekt som menneske. Det er nok de færeste som ønsker å være overlagte løgnere for innerst inne tror jeg nok at de aller fleste av oss ønsker å være gode folk med gode hensikter.
  Så hvorfor skal et lite fåtall få bestemme om det er ønskelig med debatt eller ei?

  Forresten er det et flott intervju som er interessant å lese.

 2. Avatar for FMD FMD says:

  Tiden for debatt er over.
  Folkene på “venstresiden” er religiøse, og de er ikke åpne for noen andre meninger enn de som råder i deres menighet.
  Det er på tide å samle oss, og trykke den eneste sanne formen for makt til våre bryst!
  Disse menneskene og herskerne deres kommer ikke til å stoppe, vold er eneste medisin mot galskapen!

 3. Avatar for runeulv runeulv says:

  Og etter Hybris kommer Nemesis.

 4. Avatar for runeulv runeulv says:

  Det er lov å forsøke å le av dem i steden, da det også har god effekt mot godhetsposørene som sier og gjør ting fordi de vil bli beundret for sin høye moral.
  bootlickers

 5. Så du ser ikke på scene-nekt som et problem?
  Poenget til Slagstad er vel at debatten ikke kan skrotes, men er helt nødvendig for at vi skal komme videre. Som mennesker.

 6. Avatar for FMD FMD says:

  Humor er essensielt for enhver revolusjon, men det er bare en del av det hele.
  Disse menneskene vil kontrollere deg og meg, og de har ressursene som skal til for å gjøre nettopp det.
  Det er ikke lurt å undervurdere disse grupperingene og de mektige menneskene som står bak dem.
  Dreping er helt naturlig, mennesker er nødt til å drepe for å overleve. Slik har det alltid vært, og slik kommer det alltid til å bli.
  Folket har ingen rettssaler eller fengsler, alt folket har fra de er født til de dør er en solid kapasitet for vold og et massivt flertall.

 7. Avatar for tjatta tjatta says:
 8. Avatar for FMD FMD says:

  En revolusjon starter ikke med en enkelt person eller en liten gruppe, den starter med et så stort nivå av misnøye at et solid flertall av befolkningen går til krig mot den etablerte makteliten.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

9 flere kommentarer

Deltakere