Bit for bit: Nå får EU myndighet på enda et felt i Norge

0
Illustrasjon: Shutterstock

To ganger har Norge stemt NEI til EU, men regjeringer både fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Høyre har sørget for å legge Norge mer og mer inn under EUs makt. Når EUs fjerde jernbanepakke innlemmes i EØS-avtalen, får EU-domstolen myndighet på enda et felt i Norge. Som Nettavisen skriver:

I fjerde jernbanepakke legges det i stedet opp til at EUs jernbanebyrå ERA, med hovedsete i franske Valenciennes, skal få myndighet til å treffe beslutninger direkte mot aktører i Norge. Samtidig blir EU-domstolen klageorgan.

Dermed overføres makt til et byrå der Norge ikke har stemmerett, og til en domstol der Norge ikke har dommere.

Nei til EU-leder Kathrine Kleveland ga klar beskjed da Stortingets transportkomité holdt høring om EUs fjerde jernbanepakke:

– Nei til EU mener at EUs jernbanepakke 4 får konsekvenser av sterkt inngripende og alvorlig karakter. Forslaget innebærer brudd med etablerte konstitusjonelle prosedyrer.

Hun pekte på at regjeringas vedtak til og med «bryter med EØS-avtalens intensjon og forutsetninger, og legger uakseptable bånd på Stortinget som lovgiver.»

I en fersk juridisk betenkning fra Christoffer Conrad Eriksen, professor ved Institutt for offentlig rett og det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, heter det «at myndighetsoverføringen til EUs jernbanebyrå, Kommisjonen og EU-domstolen vil være mer enn bare ‘lite inngripende’. Med de EØS-tilpasningene departementet har lagt opp til er derfor min vurdering at Stortinget ikke kan samtykke til å innlemme fjerde jernbanepakke i EØS-avtalen etter Grunnloven § 26 annet ledd», dvs. med alminnelig flertall.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) derimot forsvarer løsningen. Han påstår at sjøl om «det er enkelte konstitusjonelle utfordringer ved å overføre myndighet til EU-organer på denne måten», mener han at «har derfor full nasjonal kontroll på at virksomheten i Norge drives sikkert.»

At det skal være full nasjonal kontroll i et system der EU tar avgjørelsen og EU-domstolen dømmer uten at Norge har noen stemme, må man vel være sterk i troen på det overnaturlige for å hevde.

Les: Syltynne begrunnelser for Jernbanepakke 4

Jernbaneproposisjonen kolliderer med Grunnloven og EØS


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.