– Russland vil aldri finne på å angripe Norge

44
Foto: Spartakus.no
Terje Alnes

Av Terje Alnes.

«Russland er militært underlegne Vesten og vil aldri i verden finne på å gå til krig mot Norge.» Så effektivt punkterer Tormod Heier selve hovedpremisset i den norske forsvarsdebatten.

Oberstløytnant og forsker ved Forsvarets høgskole Tormod Heier er en frittalende offiser og akademiker, som taler det ledende politiske og militære miljøet midt imot. En ny russisk militærøvelse utenfor Helgeland blir tatt til inntekt for at Russland er en farlig nabo. Det er tredje gang på under ett år at Russland varsler skyteøvelser i internasjonalt farvann utenfor Norskekysten.

Til NRK sier Heier: «Folk i Norge trenger ikke å bekymre seg over de russiske øvelsene. Russland er militært underlegne Vesten og vil aldri i verden finne på å gå til krig mot Norge

Vi kan være helt sikre på at forsvarsanalytikeren Tormod Heier er en torn i øyet på kald-krigs ideologene i den politiske- og militære ledelsen, samt alle NATO-klarerte journalister i norsk presse.

«Outsourcing» av nasjonale forsvarsoppgaver

I løpet av de siste 20-25 årene har Forsvaret gjennomgått store endringer. Heier er helt på linje med alle dem som har advart mot å bygge ned det norske invasjonsforsvaret til fordel for et lite innsatsforsvar. I dag er Norge ikke i stand til å ivareta egen sikkerhet på noen som helst troverdig måte, om invasjon truet. Siden 2017 har vi derfor fått en permanent tilstedeværelse av utenlandske militære styrker i Norge, et dramatisk brudd med baseerklæringen som har vært rådende norsk forsvarspolitikk siden vi ble NATO-medlem i 1949.
Dette har ført til at det til tider har vært stasjonert flere utenlandske soldater på norsk jord enn det har vært norske! Vi er nede i 6-7.000 norske soldater. Den politiske- og militære ledelsen har prioritert ressursene «out-of-area». Vi skal vise oss som en god alliert i Afghanistan, i Irak, og i andre konfliktområder der USA/NATO ber oss om det.

Dermed slipper vi amerikanske og britiske styrker inn i Norge, for at disse skal kompensere for noe av den kapasiteten vi selv ikke klarer å opprettholde. Det er nærliggende å hevde at Norge i dag ikke har noe eget nasjonalt forsvar. Den delen av det norske forsvaret som er operativt fungerer i praksis som en integrert del av det amerikanske, selv om det skjer under NATO-paraplyen.

En bonde på stormaktenes sjakkbrett

Det siste talende eksempelet på norsk feilprioritering fikk vi i slutten av januar. I følge Forsvaret klarer vi ikke å betjene Jan Mayen med forsyninger, fordi det aktuelle norske transportflyet er låst i et oppdrag i Mali! Vi har derfor bedt amerikanerne om hjelp.

I tillegg til å fly inn forsyninger ville USA undersøke mulighetene for å bruke Jan Mayen som landingsplass for amerikanske militærfly. USAs motivasjon er å legge til rette for at fly fra US Air Force skal kunne lande og ta av på Jan Mayen, og åpne øya for trening med allierte land. Dette skjer i et havområde der russiske atomubåter passerer for å komme ut i Atlanterhavet.

«– Her trekkes Norge inn i en stormaktsrivalisering fordi vi selv ikke klarer å holde orden i eget bo med egne styrker», sa den frittalende Tormod Heier da dette ble kjent.

Andre har for lengst advart mot at Norge ikke har felles interesser med USA. Filosofen Jon Hellesnes har påpekt at det for et lite land alltid er farlig å være alliert med en stormakt, fordi det skaper en asymmetrisk militærallianse. Interessene til en stormakt er annerledes enn interessene til et lite land. I verste fall kan det lille landet oppfattes som en bonde på sjakkbrettet, en brikke som stormakten lett kan ofre.

F314 F312
15 marinefartøyer deltar nå i øvelsen «Dynamic Guard» utenfor Vestlandskysten, 8 av dem er utenlandske. Bilde fra Bergen havn 31. januar 2020.

Norge kan gjøre seg selv til angrepsmål

Som Tormod Heier påpeker er det ingen rasjonalitet som ligger til grunn for å hevde at Russland har offensive angrepsplaner, med tanke på å erobre norsk territorium. Men Russland må selvsagt ta hensyn til at norske politikere har forlatt politikken som lå hjemlet i baseerklæringen, og lar allierte styrker etablere seg i Norge.

Listen over allierte baser og militærinstallasjoner på norsk jord er etter hvert lang:

 • Forhåndslagrene av amerikansk forsvarsmateriell i Trøndelag, som ble opprettet på 1980-tallet, er kraftig oppgradert
 • US Marines kom i 2017. De har nå 700 soldater fordelt på Værnes i Trøndelag og Setermoen i Indre Troms
 • Norske og britiske myndigheter har inngått en tiårig avtale om at 1.000 soldater fra det britiske marinekorps RM får drive vintertrening nord for polarsirkelen. I januar 2020 ble det åpnet en leir for utenlandske soldater i Målselv
 • Radarsystemet Globus i Vardø er initiert og finansiert av USA. Den nye Globus III radaren er under direkte styring av US Stratcom, USAs strategiske kommando. Amerikansk personell jobber i Vardø
 • Vardøradaren og norske sivile satellitter inngår i USAs atomstrategi
 • Amerikanske P-8 Poseidon overvåkingsfly bruker Andøya flystasjon
 • Det stasjoneres ca. 200 amerikanske tjenestemenn på Ørland Flystasjon, for å ivareta særskilte sikkerhetsbehov som F-35 krever
 • USA har fått ja til å bruke Rygge flystasjon i forbindelse med det europeiske «avskrekkingsinitiativet» EDI. Forsvarsdepartementet har bekreftet at superflyet F-22-Raptor er en av de aktuelle flytypene
 • Det legges til rette for anløp av allierte atomubåter ved Tønsnes, en sivil havn utenfor Tromsø. I dag finnes ikke tilsvarende sivile havner i Norge for anløp av reaktordrevne fartøy
 • Amerikanske CIA og NSA arbeider tett med den norske militære Etterretningstjenesten og finansierer store deler av driften.

Selv om Russland ikke har planer om å invadere Norge er de derfor nødt til å ta hensyn til at vi lar USA og NATO-styrker bruke norsk jord som oppmarsjområde mot russiske grenser. Dette er ikke i norske interesser.

Kilder:

«Russisk skyteøvelse utenfor norskekysten for tredje gang på under ett år», nrk.no 05.02.20, «baseerklæringen», snl.no, «Kritisk til amerikanske militærfly på Jan Mayen: – Her trekkes Norge inn i stormaktsrivalisering», nrk.no 23.01.20, «The 435th CRS strengthens EUCOM capabilities», Ramstein Air Base 10.01.20, «Stadig større deler av norsk forsvar overtas av utlendinger», derimot.no 04.02.20

Denne artikkelen ble først publisert på bloggen til Terje Alnes.


Vår uavhengige og kritiske journalistikk er 100 prosent avhengig av lesernes støtte. Vil du være med?

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Hvis det vil trygge deres tilgang til Atlanterhavet, så kan de finne på å gjøre det. Men siden de på dette tidpunktet ser ut til å herske under vann, så klarer de seg vel med Kaliningrad- ennå. Hva som skjer dersom vi forsetter å legge oss på ryggen for USA, er et åpent spørsmål.
  At de skulle være militært underlegen fremstår i stigende grad, som en myte.

 2. Terje Alnes er som normalt meget god,men en liten kommentar til dette med at “Russland vil aldri finne på å angripe Norge”.
  Som Bård Wormdal skriver i Spionbasen fra 2015 er det slik at de amerikanske radarer og lyttestasjoner i Norge er så avanserte at de kan avlese alt som skjer i Russland fram til St.Petersburg-området.
  La oss nå ikke bedra oss selv: Militærøvelsen “defender 2020” som skal finne sted i baltikum-polen er intet annet enn en generalprøve for Barbarossa II. USA-Nato krigen mot Russland.
  Storkrigen kan bryte ut i nær framtid og da vil ikke Russland ha noe annet valg enn å knuse alle radar og lyttestasjoner i Norge.
  Uten det,har de ingen mulighet til å forsvare seg.
  Russland vil bli tvunget til å krige mot det nato-usa apparatet som gjennom tiår er satt opp i Norge. Det har de da allerede øvd seg på.

 3. Josef Stalins store feil var å vurdere Hitlerlederskapet som rasjonelt.Utfra rasjonelle vurderinger var det galskap å sende hundretusen nazitropper inn i Russland i sommeruniformer.
  Mike Pompeo,Mark Esper og Donald Trump er jo samme arten tomsinger og fantaster. I løpet av ett år har de klart å erklære krig mot Iran,Kina og Russland på samme tid. Dette er på Hitlernivå av rent idioti.
  USA har naturligvis tenkt å bruke sine klientstater som bakkestyrker. Eksemplet på det er at Nato/USA har trent 45 000 kurdiske peshmerga-soldater som naturligvis er tenkt brukt mot Iran.
  Operasjon Barbarossa besto av den samlede verdensfascisme i 1941.
  Alle USAs klientstater,naturligvis også Norge,vil bli sendt inn for å nedkjempe Russland i Barbarossa II.

 4. Det er ikke mulig å manøvre seg hit vi er kommet på auto pilot. Almen verneplikt er nedbygget, 10-talls milliarder over ti-år er nullet. Til “fordel” for et innsatsforsvar disponert av USA. Go west har i to generasjoner dominert et antatt stort flertall av vårt “nasjonale” offiserskorps - en blanding av militærfascisme, antikommunisme og høyreradikalisme? Det har ikke vært mulig uten nasjonal politisk støtte.
  Lignende kretser var aktive utover tiden etter 1930 - da var AP redselen deres. Siden har AP slått kollbøtte - og aldri har de snudd seg. De samme gjelder dessverre det helt store flertallet i media - de stiller i papegøye klassen.

 5. Avatar for tjatta tjatta says:

  Den siste sikkerhetsbriefingen fra forsvaret viste hvor langt ute på jordet de er. Fienden er et fantasiprodukt og de reelle utfordringene blir fortrengt. Feks mener de det tar 40 min for en hypersonisk rakett å treffe Norge fra Russland. Det er vel omtrent den tiden det tar å kjøre bil fra Kirkenes til grensen

 6. USA har ikke landstyrker av betydning.

  Si meg èn ting Kjell108: Er du tjukk i hue eller gjør du deg bare dum???

 7. Det hindret dem ikke fra å angripe Finland og Polen i 1939.
  Men tilbake til tema. Russland vil med sin nåværende ledelse ikke angripe Norge. Det kan derimot endre seg i fremtiden og det vil uansett være i vår interesse å ha et effektivt forsvar.
  NATO hadde sin misjon under den kalde krigen men idag spriker medlemslandenes interesser for mye. Jeg vil ta til orde for en utmeldelse av NATO og heller ha en forsvarsallianse med Sverige, Finland, Danmark og evt. Island. Det vil bli en symetrisk allianse hvor landene har omtrent det samme målene. Den bør også bli opprettet med alle kanaler åpne mot Russland slik at den ikke oppfattes som noe annet enn en defensiv forsvarsallianse.

 8. “Utenrikspolikken ligger fast” er et utsagn samtlige stortingspolitikere kan stille seg bak. Det er en viktig grunn til at jeg ikke stemmer lengre.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

36 flere kommentarer

Deltakere