Fra UD til Idlib – Norsk bistand til Al-Qaidas sivile infrastruktur.

0

Av Eva Thomassen.

Samtidig som Erna Solberg 14. desember 2016 snakket om krigsforbrytelsene og den humanitære katastrofen i Øst-Aleppo og Russlands ansvar, planla hun bak ryggen vår å overføre bistanden Al-Nusra fikk fra Norge  i Øst-Aleppo til Idlib. Dette ble gjort i samarbeid mellom norsk UD og de norske bistandsorganisasjonene.

Et bilde som inneholder bygning, person, utendørs, tekst

Automatisk generert beskrivelse
Oslo 14.desember 2016. Fra VG

Da Øst-Aleppo «falt»  i desember 2016, fikk terroristene valget mellom å legge ned våpnene, få amnesti og gjenoppta sitt sivile liv eller ta bussen til Idlib. Terroristene som nå er i Idlib valgte fortsatt terror. I bussen til Idlib sitter en av NORWACs lokale partner, SHAFAK. Der sitter også partnerne til Norsk Folkehjelp, Redd Barna, Flyktningehjelpen, Leger uten grenser og White Helmets.

NORWAC er ikke selv i Syria, men bruker lokale partnere som samarbeider med terrorgrupper og White Helmets. Ingen norske NGoer har egne ansatte i Syria. Bistanden er outsourcet til lokale partnere som NGOene overhodet ikke kan ha kontroll med eller kan stole på eller kanskje ikke kjenner. NGOene har heller ikke oversikt over områdene milliardene går til. Uansett hvor mye de insisterer de har kontroll. Hvordan ha kontroll over Al-Qaida?

Hittil har Norge gitt 13,5 milliarder kroner i støtte til de facto terror.

Milliardene skulle gå til «opposisjonen» i de «frigjorte områdene». Nå var ikke Øst-Aleppo «frigjort» lenger.

Idlib, derimot, var fortsatt et «frigjort» område der «revolusjonen» var glødende. Der våre «demokratiforkjempere» holdt stand.

Mens de absolutt farligste terroristene tilknyttet Al-Qaida sitter på bussen til Idlib foregår det forhandlinger i Oslo. UD sitter i forhandlinger med NORWAC om relokalisering av norsk bistand fra Øst-Aleppo til Idlib.  Sivilbefolkningen i Aleppo var ikke et tema. Sivilbefolkningen i Aleppo er nulla ut. Alle såkalte bistandsorganisasjoner forsvant fra Øst-Aleppo. Russland var alene om å gi bistand til sivilbefolkningen.

Faktisk.no 2017

I forbindelse med en sak faktisk.no hadde mot meg og mine påstander om at norske bistandsorganisasjoner ikke kan eller ikke vil redegjøre for hvem som er sluttmottakeren av norske bistandskroner, la faktisk.no fram rapporterer fra bistandsorganisasjonene som skulle vise at de i detalj redegjør overfor UD hvor og til hva bistandskronene går. Dette er rapporter vi ellers ikke ville fått tilgang til. Så vi takker faktisk.no for hjelpen. Rapportene er med på å nettopp bevise at vi hadde rett.

UD og IDLIB

Første kontakt mellom NORWAC og UD etter Øst-Aleppo ble befridd var så tidlig som 23. desember 2016 i følge brevet. Her hadde alle hastverk med å få flyttet bistanden ut av Øst-Aleppo til Idlib.

I brev av 10. januar mellom NORWAC og UD planlegges bistanden i Idlib.

Rapporten NORWAC presenterer for UD omhandler

1: Relokalisering av medisinsk utstyr fra Øst-Aleppo til Idlib.

Støtte til «sykehus» i Idlib og nytt utstyr og penger til 13 ambulanser. Innkjøp av nytt utstyr.

Det er enorme mengder med medisinsk utstyr NORWAC  tilfører Idlib. Denne oversikten leveres UD og i følge dokumentene har ikke UD noen innsigelser. Selv ikke hvem som skal nyte godt av bistanden. NORWACs samarbeidspartnere er alle støttespillere av terrorgruppene i Idlib. Dette er en klar støtte den norske regjeringen gjennom NORWAC gir terrorgruppene i Idlib og i særdeleshet Free Syrian Army (FSA).

2: Sikkerhetssituasjonen i Idlib

Vi leser at områdene hvor NORWACs lokale partner, SHAFAK opererer i er beskyttet av Free Syrian Army med støtte av tyrkiske styrker. Free Syrian Armys fremstilles som garantisten for  at bistanden er beskyttet. Det synes som det ikke er problemer med å operere i områder kontrollert av IS heller. NORWAC nærmest forsikrer UD at Free Syrian Army forsøker å ta tilbake grensebyen.  NORWAC gir også garantier for at Idlib by er trygg.

UD har ingen innsigelser til at NORWAC samarbeider med terrorgruppa Free Syrian Army. Free Syrian Army har blitt ansett som den «moderate» hæren til Nasjonalkoalisjonen som Norge har støttet siden 2011.

I disse dager begår FSA massedrap, krigsforbrytelser både i Idlib og i de nordøstlige delene av Syria. FSA er Erdogans leiehær. FSA angrep Afrin for to år siden på vegne av Tyrkia. Free Syrian Army er rett og slett en terrorgruppe i likhet med de andre Al-Qaida-tilknyttede gruppene i Syria.

Et bilde som inneholder skjermbilde

Automatisk generert beskrivelse
Et bilde som inneholder skjermbilde

Automatisk generert beskrivelse

Her oversikt over sykehus og de uhorvelige mengdene av medisinsk utstyr som terroristene i Idlib får i bistand fra Norge. Disse «sykehusene» er ikke sykehus med koordinater.

 Ingen offentlige sykehus står på listen.

Et bilde som inneholder skjermbilde

Automatisk generert beskrivelse

Her mottar NORWACs lokale partner SHAFAK terrorister som ankommer idlib  med busser fra Øst-Ghouta sommeren 2018

Et bilde som inneholder person, utendørs, mann, personer

Automatisk generert beskrivelse
Skjermdump fra en video av SHAFAK

NORWAC om seg selv

Visjon

NORWAC skal bidra til at hele befolkningen, inkludert flyktninger og andre utsatte grupper, i land og områder med humanitære behov, skal ha tilgang på basale, trygge helsetjenester av god kvalitet. NORWACs arbeid skal støtte nasjonale helsemyndigheter, lokale institusjoner og den enkelte helsearbeiders arbeid for å opprettholde og gi nødvendige helsetjenester, slik at konsekvenser av krig og humanitære kriser begrenses.

Verdier

NORWACs kjerneverdier er solidaritet, respekt, likeverd og upartiskhet. All virksomhet skal ha solidaritet med mennesker i nød som fundament.

Tilnærming

NORWACs arbeid skal baseres på humanitet, upartiskhet, uavhengighet og nøytralitet og være forankret i medisinsk-etiske retningslinjer. Lokale samarbeidspartnere og brukere av deres tjenester skal få støtte på bakgrunn av behov, uavhengig av etnisk, politisk eller religiøs tilhørighet.

Støtte til terrorister med godkjenning fra UD

For å oppsummere: NORWAC arbeider ikke selv i Idlib, men de sender norsk støtte til en organisasjon som de vet samarbeider med terroristene i Free Syrian Army. Dette ble UD orientert om, og hadde ingen innsigelser. NORWACs samarbeidspartnere er alle støttespillere for terrorgruppene i Idlib. Den norske regjeringen ga gjennom NORWAC en klar støtte til terrorgruppene i Idlib og i særdeleshet Free Syrian Army (FSA). Dette er de samme terroristene som en høyere tjenestemann fra USA omtalte som disse «morderne, bandittene og piratene som skulle ha vært utryddet fra jordas overflate». Det er dem Tyrkia har brukt og bruker som slaktere mot sivilbefolkninga i Nordøst-Syria foran den regulære tyrkiske hæren.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.