Vindkraft – sparer vi CO2-utslipp?

5

Ragna Heffermehl, saksbehandler på vindkraft i Miljøvernforbundet legger fram noen regnestykker som vil åpne øynene på folk som mener at vindkraft er bra for klima og natur.

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. Avatar for SHO SHO says:

  Vindkraft motstanderne bør prøve å utarbeide en liste med Fun Facts om bla vindkraft og CO2-utslipp. En slik liste kan feks være omtrent slik:

  Fun Facts om vindkraft og CO2-utslipp:
  -Det tar 300-1000 tusen år før CO2 i atmosfæren brytes ned (forsvinner).
  -Produksjon av vindmøller fører til CO2-utslipp
  -Utvinning av metaller og mineraler som brukes til vindmøller fører til CO2-utslipp
  -Transport av vindmøller fører til CO2-utslipp
  -Anleggsarbeid med å bygge vindmølleparker fører til CO2-utslipp
  -Betongfundamenter for vindmøller krever produksjon av betong, noe som fører til CO2-utslipp
  -Ødelegges karbonlagrende myr slippes det ut CO2, og hele klimaregnskapet kan bli negativt av denne grunn


  -Balansekraft for vindkraft i bla Tyskland er kullkraft og gasskraft, og disse kraftverk må gå på tomgang med utslipp av CO2 i påvente av at vinden avtar.
  -Tyskland har ikke klart å redusere sine CO2-utslipp til tross for store investeringer i vindkraft.
  -Eksport av strøm fra norsk vindkraft vil kunne redusere de totale CO2-utslippene i Europa med noe slikt som en tusendel eller to tusendel (altså “problem not solved”).
  -Flere land i Europa legger nå ned sine atomkraftverk, og vindkraft må i den grad det er mulig erstatte ren strøm fra disse atomkraftverk (bla legges det nå ned 2 atomkraftverk i Sverige, noen i Belgia og 7 atomkraftverk i Tyskland innen utgangen av 2022 med en samlet strømproduksjon fra atomkraft i Tyskland etter det jeg husker på rundt 50 TWh).
  -Datasentre bruker stadig mer strøm ifbm Det Digitale Skifte, mye av strømmen fra vindkraft vil kunne havne her istedenfor å brukes i Det Grønne Skifte.

  (Man kan virkelig lure på hva som er vår tids største utfordringr, er det som man sier: klimaendringene eller er det isteden å fase ut atomkraft og iverksette det digitale skifte?)

 2. En bryter ikke ned CO2, og oppholdstiden i atmosfæren er ikke 300-1000 år. Dette krangles det mye om. Men det finnes beviser fra pga. prøvesprengninger i 1963. Det meste meste av C14 isotop CO2 var borte innen 10 år etter prøvesprengningene sluttet. Halveringstiden er på 8.6 år. En ny studie sier 4 år (H.Harde). Den er blitt kritisert. Men Dette blir de nok aldri enige om. For klimaforskning er ikke som anne annen forskning. Den er for en stor del politisk.

 3. Avatar for SHO SHO says:

  Hvis man skal være litt kynisk i denne sak, så kan man spørre hva som i størst grad fremmer saken til vindkraftmotstanderne når det gjelder levetiden/oppholdstiden til CO2 i atmosfæren. Vil det feks være å si 300 år eller 10 år?

  Følgende er sakset fra Aftenposten:
  “Det er ikke mulig å definere en fast levetid for CO2-molekylene i atmosfæren. Det beste vi kan si er at en typisk levetid er rundt 300 år. Men hele 25 prosent av CO2-molekylene blir i atmosfæren i mer enn tusen år. Derfor vil en menneskeskapt drivhuseffekt vare lenge etter at vi har redusert, og eventuelt stanset utslippene av CO2.”

 4. Aftenposten er stort sett fake news når det gjelder alt som handler om klima dessverre. Da er det bedre å finne artikler selv. Jeg er vindkraftmotstander av min hals og det er ingen gode argumenter for vindkraft. Ikke et eneste. At de produserer strøm er heller ikke bra fordi det er sekunda strøm som ingen ønsker fordi den varierer og ødelegger frekvensen til strømmen. MEN det er høyst diskutabelt om de klarer å spare de CO2 utslipp som gikk med til gruvedrift, smelting, valsing, sammenstilling, planering, riving, rydding og resirkulering (bladene kan ikke resirkuleres, er spesialavfall og må graves ned) m.m. Det samme gjelder strømmen den produserer i sin levetid. For havvind er det udiskutabelt at de ALDRI vil klare hverken å tjene inn CO2 eller strømmen. De krever mye mer materialer og marine operasjoner.
  De skjønte for hundre år siden at vindkraft var ikke noe tess. Ingen steder klarer de å redusere CO2 pga vindkraft. Uten subsidier hadde ikke dritten blitt bygd.

 5. Avatar for INK INK says:

  Veldig bra video fra Ragna Heffermehl og Miljøvernforbundet! :+1:

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere