Tyske myndigheter vil betale 40 milliarder kroner i kompensasjon for utfasing av kull

0
Brunkullkraftverk i Aachen. Shutterstock

Den tyske regjeringen har som mål å fase ut kull innen 2038 og tyske energiselskap vil bli kompensert med flere milliarder euro for å stenge ned kullkraftverkene. Dette melder E24.

Representanten for Linke i Forbundsdagen, Sahra Wagenknecht skriver om dette på Facebook:

«Den føderale regjeringen ønsker å kaste mer enn 4 milliarder euro i kjeften på de store energiselskapene for å sikre deres overskudd – som kompensasjon for den omforente kullutfasingen i 2038. For en sinnssvak politikk! Egentlig må man kreve erstatning fra energiselskapene for deres rovdrift på naturen, i stedet for å kaste skattemilliarder til dem for gamle, for lengst avskrevne kullkraftverk. Men koalisjonen vil heller sette forbrukerne i klemma: husholdningene skal betale i gjennomsnitt 5,5% mer for strøm i år. Og hvis du ikke kan dette, blir strømmen ganske enkelt skrudd av – dette gjelder rundt 300.000 familier hvert år! Jeg mener at slike strømkutt må forbys. Energiforsyningen vår er for viktig til å overlates til private selskaper! Nettverkene for gass, strøm og fjernvarme hører til offentlig sektor, vi trenger også sterke kommunale verktøy – først da kan en rask og sosialt rettferdig energiovergang lykkes!»

Avisa Tagesspiegel kommenterer denne «historiske» avtalen slik:

«Denne avgjørelsen er ikke noe «historisk» gjennombrudd, slik økonomiminister Peter Altmaier sier. Beslutningen om å fase ut kull er nå en feit regning til skattebetalere og en unødvendig en på toppen av det hele. Skattyterne skal nå betale mer enn fire milliarder euro i erstatning til energiselskapene RWE og Leag alene, slik at de kan slå av sine eldgamle kullfyrte kraftverk innen 2030.

Noen RWE-kraftverk er 60 år gamle og skal etter planen være frakoblet innen 2022. RWE har tjent penger med disse kraftverkene i flere tiår, og deres økonomiske levedyktighet kan det stilles spørsmålstegn ved med tanke på den økende CO2-prisen på det europeiske systemet for utslippshandel. Børsen viste at den nåværende avtalen er en god avtale for RWE: etter kunngjøringene om den steg konsernets aksjekurs til i underkant av 30 euro.»

Les: Dramatisk krise i tysk vindindustri

Den tyske vindkraftboomen er over

Igjen ser vi hvordan hele dette såkalte «grønne skiftet» er rigget mot vanlige lønnsmottakere og skattebetalere og at storkapitalen soper inn enorme fortjenester. Siden Tyskland ikke har noen troverdig plan for hvor de skal skaffe den «klimavennlige» kraften fra, får vi anta at de skal dekke den skandinaviske halvøya med vindmøller, siden tyskerne for lengst har gått til opprør mot å få flere vindmøller i sine nærområder.

Tysklands energimiks er fullstendig dominert av fossil energi.

Les om energi og energipolitikk på steigan.no

Hvis du vil støtte vår uavhengige og kritiske journalistikk, kan du sende oss et bidrag på

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

Forrige artikkelVil Norge overlate sensitive pasientdata til OECD?
Neste artikkelKaoset är inget misstag