Nessadalen, overvåking og kontroll av kommunestyremedlemmer

0
Fra aksjonene mot vindkraftindustrien på Frøya.

Av Styret i Rødt, Frøya.

Førstkommende torsdag, 30 januar er det kommunestyremøte på Frøya. I den forbindelse skal de folkevalgte på befaring i Nessadalen.

Frøya Kommune har en tilsynsrolle i utbyggingen av vindkraft på Frøya. 

Det er et omstridt og voldsomt inngrep i vår kommunes natur, midt i hjertet på Frøya.   Det krever et jevnt og seriøst tilsyn. Det viser alle hendelsene i Nessadalen tydelig.

Tidlig våren 2019 var det ørnereir der, men når anleggsmaskinene startet i april ble eggene forlatt. Utbygger startet altså anleggsarbeidene midt i hekkesesongen. Det er rapportert om utstrakt bruk av plastikk som ikke blir tatt hånd om på forsvarlig vis og det har vært diesellekkasjer.

Det er dokumentert lekkasje fra anleggsmaskin der store mengder diesel har lekket ned i grunnen, antakelig fra torsdag ettermiddag til lørdag ettermiddag da vindkraftmotstandere oppdaget lekkasjen og varslet utbygger.

Flere ganger har det vært en intens diesellukt i Nessadalen og små pytter og vann har hatt en hinne med noe som sannsynligvis var diesel. Det er gravd og sprengt i steinalderbosetninger. Det var vindkraftmotstandere som gjorde oppmerksom på det. De er blitt bøtelagt for å være i området og dokumentere brudd av MTA for utbygging.

Det er meningen at anlegget i Nessadalen skal bygges med minst mulig konsekvenser for natur og artsmangfold. Rør lagt under veien som skal gjøre det mulig for fisk å komme mellom vannene ligger så høyt at det ikke er mulig for de å passere. Borestøv/slam er spredd utover i vannene som tetter gjellene på fisken.

Bekymring for drikkevannskilden er stor. Vannprøver er et viktig tiltak som tilsynsmyndighetene bør gjennomføre jevnlig. Det blir ikke utført med økt årvåkenhet.   Dokumentasjon av lavfrekvent lyd /infralyd før og etter vindkraftverkutbygging i Nessadalen  bør gjennomføres,  men det  kreves ikke av utbygger.

Det er altså hevet over tvil at det må føres tilsyn i anleggsområdet.

Nå skal vi folkevalgte få komme inn i området for å se hvordan det er der.

Til vår store forbauselse og etterhvert vantro må de folkevalgte som skal inn i området godkjennes av politiet! Tenk det! Frøya kommunestyre kan ikke dra inn i Frøyas natur der folk har vandret i generasjoner, uten at navnelister blir sendt inn til politi og godkjennes.

Vi er folkevalgte som skal på befaring i egen kommune. Men vi tar det som en selvfølge at vi blir sikkerhetsklarert av politiet for å  få være med på befaring.

Vi skal kjøres i buss inn i området uten tillatelse til å forlate bussen.

Oppgitt grunn: Behov for verneutstyr. Så skaff det, utbygger!

På Geitfjellet er kommunestyrerepresentantene på befaring,  ute av bussen uten verneutstyr. Er det fordi det er Statkraft og ikke TE/SWM som er utbygger?

Hva er TrønderEnergi redd for når de føler de må ha kontroll på Frøya kommunestyre? Hva er grunnen til at politiet må på banen når vi er på befaring med TrønderEnergi?

Frøyas folkevalgte er her for innbyggerne og ikke utbyggerne! Kommunestyret skulle nekte å bli en del av dette regimet og nekte å godta disse betingelsene.

Å føre tilsyn med kommunestyret på dette viset er bortkastet tid og en sørgelig komedie. Utbygger er gjest på Frøya og bør oppføre seg deretter.

Politiet skal sørge for befolkningens trygghet og ikke fungere som sikkerhetsvakter for utbygger.  

Styret Rødt Frøya


Hvis du vil støtte den uavhengige og kritiske journalistikken til steigan.no, kan du sende oss et bidrag på

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.