Ukrainas fruktbare jord lagt ut for salg tross folkelig motstand

13
Ukraina har noe av verdens beste dyrkningsjord. Foto: Shutterstock

Ukraina har like mye fruktbart landareale som Frankrike og Tyskland tilsammen. Det såkalte svartjordsbeltet, chernozem, i Ukraina er en av de rikeste landsbruksressursene i verden. Svartjord er et nesten helt svart jordsmonn med opptil én meter dyp humus. Svartjord er blant verdens mest fruktbare jordsmonn, og en stor del av verdens hvetedyrking foregår i slik jord.

Ukrainas 32 millioner hektar jord er like mye som en tredel av all dyrkbar jord i EU. Nå legges den ut for salg – til tross for at 80% av ukrainerne er motstandere av det. Siden 2001 har det vært et moratorium, i praksis et forbud, mot salg av landbruksjord i Ukraina.

Verdensbanken og Den europeiske utvikliksbanken (EBRD) har presset hardt på for å få gjennomført en privatisering. EBRD er den største utenlandske investoren i Ukraina, og har derfor en sterk posisjon til å sette det kriseridde landet under press. I august 2019 ga Verdensbanken et lån på 200 millioner dollar til Ukraina for å legge til rette for privatisering av ukrainsk jord.

I møte med Verdensbankens direktør David Malpass forsikret Ukrainas president Vladimir Zelenskij at han vil jobbe så raskt som mulig for å oppheve moratoriet på salg av jord.

Blant dem som har presset på for privatisering er av alle Den europeiske menneskerettsdomstolen, som i august 2018 felte en dom som sa at moratoriet var et brudd på den europeiske menneskerettskonvensjonen (!).

President Zelenskij har beordret regjeringa i Kiev til å utarbeide en lov som åpner for fritt salg av ukrainsk jord fra 1. oktober 2020. Det foreligger et utkast til denne loven og der er det ingen sikkerhetsmekanismer mot at jorda kan bli kjøpt opp av store utenlandske konsortier via ukrainske stråmenn.

Frederic Mousseau og Elena Teare har drøftet denne utviklinga i artikkelen Ukraine, the Land of Quid Pro Quos i Common Dreams, og Bjørn Nistad skriver om den i Kaleidoskop.

En meningsmåling som ble gjennomført i Ukraina i oktober 2019 viser at 73% av de som svarte sier at de er imot opphevelsen av moratoriet og 81% er imot salg av jord til utlendinger.

Til tross for moratoriet er en god del av Ukrainas jord allerede kontrollert av oligarker og utenlandske korporasjoner. En undersøkelse i 2018 viste at 10 utenlandske og ukrainske storselskaper kontrollerer 2,8 millioner hektar jord. Blant de utenlandske selskapene som investerer i dette er agrobusinessgiganter som Cargill, Bayer og DuPont. Bayer, som har kjøpt Monsanto, har dessuten reist en antimonopolsak mot Ukraina for å få større innpass i landets landbrukssektor.

I 2013 inngikk Kina en avtale om å lease så mye som 5% av Ukrainas landbruksjord. Det er grunn til å tro at kinesiske selskaper vil være blant dem som stiller seg i kø nå.

Det er en del av Zelenskijs plan for ukrainsk økonomi å sørge for en rask privatisering av jord. Lånet fra Verdensbanken var gitt på den betingelsen.

Motstandere av privatiseringsloven blir utsatt for press og trusler, skriver Bjørn Nistad:

«Dagen etter vedtaket om jordprivatisering stod således en kvinnelig radarepresentant frem på talerstolen i parlamentet og fortalte om hvordan hennes ektemann var blitt arrestert etter at hun hadde stemt mot privatiseringsvedtaket, noe hun selv ikke var i tvil om at var et forsøk på utpresning fra presidentens og myndighetenes side. «Stans presset mot meg og min familie.»»

Både ukrainske oligarker og multinasjonale korporasjoner vil stå i kø for å grabbe til seg de enorme rikdommene som den ukrainske svartjorda representerer, og Valdimir Zelenskij fungerer som deres velvillige døråpner.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Konferansebanner2020-1024x546.png
KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Olaf Olaf says:

  Jeg hadde bestemt meg for ikke å kommentere mer om Ukraina i denne bloggen, da jeg i kommentarfeltet kun ble møtt med personlige skjellsord (da de ikke hadde noe konkrete opplysninger å bringe til torgs (dvs. ikke kjenner Ukraina). Men når nå Steigan igjen lager innlegg basert på “klipp og lim” fra det russiske propagandaapparatet (som Bjørn Nistad også er en aktiv agent for), så var det fristende å forsøke å arrestere denne fake-propagandaen.
  Nå er det land-reformen som skal kritiseres, som herrene Nistad og Steigan ikke har innsikt i. Og da er det greit igjen å sakse fra sine oppdragsgivere i Russland.
  For å ta det siste først: at en MP skulle trues fordi hun stemte mot landreformen, ved å sette hennes mann i fengsel, er bare tull. Hennes mann ble varetktsfengslet for en annen korrupt handling. MP Anna Skhorokod, valgt inn i Radaen som medlem av Sluha Narody (Zelenskys parti), ble ikke truet, men kastet ut av partifraksjonen fordi hun var korrupt. https://112.international/politics/mp-skorokhod-to-be-excluded-from-servant-of-people-faction-head-of-party-faction-45566.html
  Og til de som ikke tror på ukrainske artikler: dette notatet er distribuert gjennom mediehuset til Medvedchuk (oligark, leder av det eneste russiskvennlige opposisjonspartiet, og en venn av Putin).
  Så til årsaken for hvorfor parlamentet ønsker et moratorium på forbudet mot salg av landeiendommer: Landbruket er i dag den meste korrupte næringsvirksomhet i Ukraina. Staten er dominerende eier av landeiendommer. Siden de ikke selv er drivere, leier de ut jorda til et knippe oligarker for en latterlig lav leiepris. Staten ønsker nå at folk flest skal kunne eie jord (og ikke være leilendinger av oligarkene). Dette ønsker de å oppnå gjennom å tilby lån til svært rimelig rente. De ønsker også at produktive vestlige konserner skal komme inn for å bidra til utviklingen av landbruket, da det er et enormt produktivitetspotensiale i næringen. Og at Kina er blant interessentene må jo være positivt (?). Det de definitivt ikke ønsker, er at russiske oligarker skal kjøpe seg inn gjennom vestlige stråselskaper. Derfor har salg til vestlige selskaper blitt debattert spesielt. Nå viser det seg at russiske oligarker kan stenges ute gjennom sanksjonspolitikken (synd for dine kumpaner, Nistad, og synd for din stalinistiske drøm om kollektiv-strukturen i landbruket).
  Steigan skriver at vestlige selskaper kontrollerer 2,8 mill. hektar. Riktig, men gjennom lukrative leiekontrakter for staten. Nistad skriver at det er 32 mill. hektar produktiv jord. Nei, det er 42 mill. hektar jord. Andelen kan økes betraktelig uten at det vil svekke landets egne innbyggeres mulighet for å erverve jord. Videre er det mange mindre gårder som ikke blir drevet fordi oligarkene ikke ser noen gevinst i å leie det ut. Disse eiendommene vil nå bli lettere tilgjengelig for vanlige folk å kjøpe. (Min kone eier selv en liten andel av en landeiendom, som resultat av tidligere års kommunistiske kollektiv-konsept. Og hun håper selvsagt på at det kan komme inn bønder å kjøpe opp hele arealet, istedenfor at hver andelseier mottar 500 kr. i året.
  Hva gjelder de angitte meningsmålingene, så er det viktig å vite at oligarkene har drevet skremselspropaganda gjennom sine medier i lang tid mot hele reformen. Og Ukrainere generelt har ikke noe speiselt forhold til eierskap i næringen. Derfor er skremselspropagandaen effektiv. Oligarkene har brukt store summer på denne skremselspropagandaen, fordi de tjener uhyggelig mye penger på dagens ordning. Og - hvis Radaen skulle akseptere reformen - ønsket de selvsagt at kjøpsrettighetene skulle begrenses til kun Ukrainere (les oligarker). Nær mere fakte kommer på bordet (mere informasjon til folket), vil nok folk i landdistriktene innse at reformen er nødvendig. Den urbane del av befolkningen har svært liten interesse for denne saken, bortsett fra at de ønsker større inntekter til staten.

  Til slutt en liten merknad: Du har rett i din beskrivelse av Ukrainas “rike” svartjord. Humusen er som du skriver kanskje 1 meter, men det gjennomsnittlige jordsmonnet i landet er på 6 meter, hvilket er et resultat av erosjonen fra siste istid hvor jorda ble skjøvet sydover fra de russiske stepper, og dempå opp i Ukraina, delvis grunnet den lille fjellkjeden syd på Krim-halvøya.

 2. Avatar for Mari Mari says:

  Flott artikkel. Veldig informerende. Tusen takk

 3. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Selv om Ukraina per definisjon er uskyldig i dine øyne, er det et forløpig lavmål å se deg forsvare dette her.
  Du tror tydeligvis at Ukraina er noe spesielt, som ikke følger det samme mønster som resten av verden, men er - som de som står bak dette - det evige offer for andres aggresjon.

 4. Avatar for Olaf Olaf says:

  Beklager, men lavmålet er det vel du som står for. Du har ikke et konkret statement å komme med, kun angrep på meg som person. Hva er det jeg skriver som i dine øyne er et forsvar av Ukraina? Og med hvilket lavmål?
  Dessuten , hva er det jeg skriver som skulle gjøre Ukraina til noe spesielt? At det er et rikt jordbruksland?
  At Ukraina er et offer, har jeg aldri hevdet og aldri argumentert med. Det er kun din subjektive oppfatning, grunnet mangel på forståelse. Men når du snakker om andres aggresjon, så ja- agressoren har jeg aldri unnlat å nevne. Og nå er det vel kun denne menigheten på Steigan.no + noen få ytterliggående som ikke forstår virkeligheten.
  Skal du kritisere noe, så får du peke på evt. kritikkverdige forhold i min kommentar!

 5. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Du hevder at jord-reformen gir makt tilbake til folket- vi får se. Uansett kan du jo gi russerne skylda.
  Når det gjelder personangrep, så bruker både Nistad, Steigan og Putin å få passet sitt påskrevet, av deg.

 6. Avatar for Dias Dias says:

  Det er ikke noe i veien med innholdet. Det er formen du presenterer innholdet i som er kritikkverdig.

 7. Avatar for thormothr thormothr says:

  Olaf, takk for interessant motstykke til Steigan’s artikkel.

  Artikkelen du henviser til på 112.international sier at Anna Skorokhod ble kastet ut av Servant of the People Party fordi lederen hevdet at hun hadde tilbudt bestikkelser, og fordi hun (definitivt) stemte imot sitt eget parti angående landreformen. (Men hun vil fortsatt være medlem av parlamentet ut perioden??) 112.international skriver også dette om mannen hennes:

  Oleksiy Alyakin is a former owner of Pushkino, the Russian bank. Russian authorities put him on the wanted list under charges with fraud. He was under extradition arrest in Ukraine; later, the restriction measure was changed to home arrest. At that, the Migration Service was obliged to grant him Ukrainian citizenship.

  Takket være lenka di fant jeg også artikkelen Ukranian adopts bill on land sale market opening, som utdjuper landreformens innhold:

  227 MPs from the Servant of the People party and 13 nonparty MPs voted in favor of it, 240 in total. [Det er 450 medlemmer i det ukrainske parlamentet.]

  According to the draft law, by January 1, 2024 citizens of Ukraine and Ukrainian legal entities, as well as foreign citizens or companies, who have been using Ukrainian lands for at least 3 years (for example, renting it), will be able to acquire ownership rights of agricultural land.

  The draft law stipulates certain restrictions - there can be no more than 35% of the lands of the terraced city in one pair of hands and no more than 8% of the region or Crimea; no more than 0,5% of all agricultural lands of Ukraine.

  Breach of all these restrictions may justify the forced alienation of land.

  …disse restriksjonene gjør landreformen litt mer spiselig, men det er jo pga. presset og åpningen for de internasjonale sykdommene EU og (selskaper som) Bayer/Monsanto som gjør at folk her reagerer. Ideelt sett (etter mitt syn) kunne de krevd ukrainsk eier/morselskap.


  …fikk meg til å slå opp…

  image

 8. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Bydde ikke åt. Det var en ren generalisering. Men det er jo mer som refrenget ditt, da. Å skylde på russerne, når noe går galt i Ukraina. Mens alle som har øyer i hodet, ser at fienden sitter et helt annet sted.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

5 flere kommentarer

Deltakere