Påvirkningsagent foreleste for NRK

11
Illustrasjon: Shutterstock
Terje Alnes

Av Terje Alnes.

En amerikansk påvirkningsagent fikk fritt spillerom på NRKs fagdag. Er det nå offisielt at NRK er underlagt USA og NATO

På NRKs fagdag i oktober 2019 var 400 journalister, øvrige ansatte i NRK og folk fra andre norske mediebedrifter, samlet for å høre foredraget «Internasjonale påvirkningsoperasjoner: Å ødelegge demokratier fra innsiden».

Foredragsholder Clint Watts var hentet fra en amerikansk tenketank – Foreign Policy Research Institute (FPRI) – som ifølge egen målsetting er « … dedikert til å bringe kunnskap for utvikling av politikk som fremmer amerikanske nasjonale interesserFPRI ble opprettet på 1950-tallet, og har gjennom hele sin historie oppfordret den vestlige verden til å forene seg under USAs ledelse, for å bekjempe Sovjetunionen og internasjonal kommunisme. Nå har Russland overtatt det Sovjet representerte, som en trussel mot amerikanske interesser.

Clint Watts er tidligere spesialagent i FBI, er utdannet innenfor det militære, og har en lang yrkeskarriere innenfor den amerikanske overvåkningsstaten.

Foredraget blamerer NRK

USA har som kjent en lang og godt dokumentert historie når det gjelder å påvirke valg og å ødelegge demokratier over nær sagt hele verden. Det er nok til å vise til denne artikkelen i The New York Times, eller denne avsløringen fra WikiLeaks.

Men hverken CIAs komplott for å styrte valgte ledere i Iran og Guatemala på 1950-tallet, støtte til voldelige kupp i flere andre land på 1960-tallet, attentater og støtte til brutale antikommunistiske regjeringer i Latin-Amerika, Afrika og Asia, ble nevnt. Heller ikke de spektakulære løgnene om «masseødeleggelsesvåpen», som USA fabrikkerte forut for Irakkrigen, selve kroneksempelet på moderne «fake news». At USA har intervenert i utallige valg i andre land, f.eks. i det russiske valget i 1996 som sikret gjenvalg for Vestens favoritt Boris Jeltsin, et valg han ellers ville ha tapt til fordel for kommunistpartiets kandidat, ble fortiet.

Det var altså et ensidig partsinnlegg fra en amerikansk påvirkningsagent de fremmøtte fikk servert. Et enøyd perspektiv, sort/hvitt, fullstendig blindet på det ene øyet.

Skal NRK fremme amerikanske interesser?

Informasjonen som NRK selv har lagt ut om arrangementet viser at Clint Watts aktivt fremmet amerikanske nasjonale interesser, for han snakket utelukkende negativt om USAs erklærte fiende – Russland. NRK hadde rett og slett invitert en amerikansk påvirkningsagent som lever av å gjøre fiendebildet stort og skremmende! FPRIs årsrapport for 2018 ligger åpent tilgjengelig og viser at foredragsholderens tenketank er en aktiv aktør i den geopolitiske maktkampen.

Publikum fikk derfor et foredrag om farene ved russisk undergraving av Vesten, ingenting om USAs egen agenda eller undergravende virksomhet over store deler av verden.

I følge referatet var Watts viktigste budskap at Russland jobber aktivt i flere kanaler for å splitte Vesten, ved å fyre opp under konflikter. Dette gjøres gjerne via sosiale medier, der de bygger opp under grupper som er i opposisjon til det etablerte samfunnet, som har mistillit til institusjoner, og stiller spørsmål ved fakta og forkaster (vestlig) ekspertise. Å bryte ned EU og NATO er et hovedmål for russiske påvirkningsoperasjoner, ifølge Watts.

Norske EU- og EØS-motstandere, for ikke å snakke om NATO-motstandere, kan derfor vente seg en ekstra kritisk tilnærming fra NRK i fortsettelsen.

Nyttige idioter og medløpere

Når informasjonsplattformer og medier brukes til å endre hvordan folk tenker om et særskilt tema eller et land, er vi ifølge Watts vitne til en påvirkningsoperasjon. Russland bruker slike påvirkningsoperasjoner for å endre hele befolkningers standpunkt om russiske utenrikspolitiske mål.

I følge en slik logikk er derfor de som stiller seg kritiske til USAs eller NATOs handlinger, og som mener at Russland også kan ha noen poenger, å betrakte som nyttige idioter i russisk tjeneste. Nyttige idioter er de som ikke vet at de blir lurt av russisk propaganda, mens medløperne er de som deler målsetting med russerne. Støtten enkelte i Vesten viser til Syria kan ifølge Watts forklares som en vellykket russisk påvirkningsstrategi.

Budskapet til NRK-journalistene må forstås som at det nå gjelder å slutte rekkene og ikke fremstå som nyttige idioter eller medløpere for Russland.

Skader NRKs omdømme

Er det ingen i NRK-systemet som finner det uholdbart at en påvirkningsagent fra en amerikansk tenketank – som arbeider for å fremme amerikanske nasjonale interesser – brukes på en fagdag i NRK, som en kapasitet som forvalter sannheten?

Hvordan reagerte NRKs journalister på budskapet fra Watts? Ble det stilt kritiske spørsmål til avsenderens motiver? Var noen i stand til å korrigere eller nyansere de mange påstandene som Watts fremmet?

Hvem tok egentlig initiativet til å invitere Watts til denne fagdagen?

Å la en amerikansk tenketank, som jobber med å spre amerikanske verdensbilder og tilsløre egne motiver og handlinger, få fritt spillerom på en fagdag i NRK, vitner om et særdeles slett skjønn. Er NRK en uavhengig mediebedrift med ambisjon om å fungere som «en fjerde statsmakt»? Eller er det nå offisielt at NRK er ideologisk underlagt USA og NATO?

Kilder:

«Nyttige idioter og medløpere: Slik virker russiske påvirkningsoperasjoner», nrkbeta.no 22.10.19, «Skaper støy for å så tvil», nrkbeta.no 22.10.19, «Ti ting du bør vite om russisk påvirkning av politikk i Europa», nrkbeta.no 28.10.19, «Foreign Policy Research Institute», wikipedia.org, fpri.org, «Clint Watts», wikipedia.org, «Russia Isn’t the Only One Meddling in Elections. We Do It, Too», nytimes.com 17.02.18, «CIA espionage orders for the 2012 French presidential election», wikileaks.org 16.02.17

Denne artikkelen ble først publisert på bloggen til Terje Alnes.

Les også: Avslørende om NRKs politiske indoktrinering av journalister

PS

I biografien til Clint Watts på Foreign Policy Research Institute står det:

Before becoming a consultant, Clint served as a U.S. Army infantry officer, a FBI Special Agent on a Joint Terrorism Task Force (JTTF), as the Executive Officer of the Combating Terrorism Center at West Point (CTC) and as a consultant to the FBI’s Counter Terrorism Division (CTD) and National Security Branch (NSB). Clint earned a B.S. from the United States Military Academy and an M.A. from Middlebury Institute of International Studies.

Han brukes som ekspert av Atlantic Council, blant annet på deres store seminar om «transatlantic unity in disinformation fight». Og han er en sentral deltaker i deres «worldwide events to combat the rise of disinformation».

Samt at han skriver artikler mot Tulsi Gabbard der han skriver «Gabbard’s views offer a wonderful vehicle to advance Putin’s agenda amongst America’s populist left.»

Og han brukes altså som ekspert av NRK for å lære opp deres journalister.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. NRK kan vel ikke synke dypere enn de er i dag uansett … ?
  USA har nok korrumpert mer i Norge enn vi er klar over.

 2. Som nok veldig mange vet allerede er USA kun en våpendrager for globalistene. De som tror at dette kun har med USA å gjøre, frigjort fra en internasjonal agenda kommer vel ikke til å fortsette i den trua bare de glipper litt med øynene, men “lyset” til de opplyste er nok for sterkt for mange.

 3. Avatar for Tellef Tellef says:

  Det ligger i vår natur som ungt og lite (primitivt), men samtidig hierariksisk land å dilte etter den sterkeste gutten i skolegården, men konkret kommer det nå fram at målsetningen er å bli så lojal at vi som et av få land kan bli inkludert i USAs nasjonale forsvarsindustribase (National Technology Industrial Base (NTIB)), og da er det bare å svelge unna: https://www.abcnyheter.no/penger/naeringsliv/2019/11/05/195624266/norge-vil-utvide-vapeneksporten

  "Nå arbeider man for å beholde eksisterende avtaler og samtidig finne nye veier inn til verdens største våpenmarked, USA. Ambisjonen er å bli inkludert i utvalget av land som regnes som en av landets nasjonale forsvarsindustribase, og som dermed lettere vil kunne selge til USA.

  Opprinnelig var det bare Canada som hadde en slik status, men i 2016 ble det som kalles National Technology Industrial Base (NTIB) utvidet til også å omfatte Storbritannia og Australia.

  – Norge vil prøve å bli med, sa Morten Tiller, materielldirektør i Forsvarsdepartementet (FD), på en konferanse i Oslo tirsdag morgen."

 4. NRK har trofast gjengitt det amerikanske utenriksdepartementets versjon av alle USAs kriger og sanksjons-kriger, for eksempel Irak, Iran, Syra, Libya og Venezuela. Og nå skal Evo Morales og hans lovlig valgte regjering styrtes etter samme gamle CIA oppskrift, for Bolivia har en av verdens største forekomster av litium.

  Den globale storkapitalen med hovedsete i Wall Street vil ha eierskap til alle verdens lands naturressurser, og har diktert en doktrine om at USA reserverer seg retten til å styrte alle regjeringer som ikke gjør som de vil, å gi amerikanske selskaper eierskap til landets aktiva.

  USA vil fortsette plyndringen av Russland som de fikk anledning til under Jeltsin og som Putin fikk stoppet. De vil ha Russlands veldige naturressurser og stykke opp den russiske føderasjonen. Det er derfor de opprettholder et enormt press mot Russland med en militær beleiring, sanksjoner og sverting av Russland i deres vestlige presse og media.

  NRK når flest folk med mest informasjon via tv og radio her i Norge. De fleste over 70 år her har sett NRK tv og Dagsrevyen siden begynnelsen av 60-tallet, og hørt på NRK nyheter på radio hver hele time like lenge. For de fleste av dem og mange yngre også er NRK og nyheter ensbetydende. Det er ikke rart at amerikanske myndigheter, les det militær-industrielle komplekset, konsentrerer seg om NRK først og fremst her i Norge, og har sine agenter på plass i NRK i lang tid.

  Oppbyggingen av et fiendebilde av Russland gir aksept hos mange nordmenn for USAs militærbaser på norsk jord, og enda flere av dem, amerikanske generaler er på besøk her nesten månedlig for å plukke ut nye steder for militærbaser.

 5. Avatar for johni johni says:

  NRK-sjefen har permisjon for å videreutvikle seg på Forsvarets Høyskole. Tror noen det hjelper?

 6. Det er forbausende stille fra opposisjonelle partier på tinget. Men i folkeopinionen koker det helt fra Steigan i øst til Resett i vest. ALLE er dritlei av propagandakanalene NRK og det etablerte msm! Finn ut hvem eksakt som står bak dette!

 7. amerikanske interesser. vel interesser i usa sannsynligvis. men nå holder de jo på med akkurat det samme i sitt eget land. prøver å velte egen ledelse.

 8. Avatar for tjatta tjatta says:

  Gobalistene har ikke nasjonale preferanser. USA var kun et leveringsmiddel

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

3 flere kommentarer

Deltakere