Skal EU fryse eller ta imot russisk gass?

9
Knute på gassledningen. Illustrasjon: Shutterstock.

Avtalen om å levere russisk naturgass til EU via Ukraina løper ut 31. desember 2019, og det er fortsatt tvil om den vil bli fornyet. Dette får EUs forhandlere til å fortvile, for til tross for all propaganda om Energiewende og fornybar energi i Tyskland, så er EU, og særlig EUs største industrinasjon fullstendig avhengig av russisk gass for å kunne fungere, ikke bare for å slippe å fryse, men for å holde industrien og samfunnsmaskineriet i gang.

EUs visepresident Maroš Šefčovič sa til mediene 28. oktober 2019 at det nå begynner å haste, og at partene må komme fram til en løsning. Det er uenigheten mellom Russland og Ukraina som så langt hindrer en løsning. Denne konflikten startet med det russiiskfiendtlige statskuppet i Kiev 22. februar 2014, og det er denne konflikten so fortsatt hindrer en løsning. Problemet er stort for Ukraina også, skriver ukrainske Unian, siden landet ikke har nok gass til å dekke egne behov.

Grønt lys for Nord Stream 2

I mellomtida har Russland og Tyskland samarbeidet om å bygge en gassledning på havbunnen under Østersjøen som vil omgå den ukrainske rollen som overførings- eller blokkeringsinstans. Denne ledningen som kalles Nord Stream 2 har møtt på problemer både i form av sanksjoner fra USA, men også i form av at Danmark har protestert mot at ledningen skal gå over dansk havbunn på vei til Tyskland.

Men 30. oktober ga den danske Energistyrelsen grønt lys for at ledningen likevel kan legges der den er planlagt. Avisa Politiken skriver:

»Tilladelsen meddeles i henhold til kontinentalsokkelloven og med udgangspunkt i Danmarks forpligtelser efter FN’s havretskonvention«.
»Her er Danmark forpligtet til at tillade anlæggelse af transitrørledninger med respekt for ressourcer og miljø og eventuelt anvise, hvor på kontinentalsoklen sådanne rørledninger skal lægges«, skriver Energistyrelsen i sin pressemeddelelse.

Rørledningen legges i et tempo av 3 kilometer per dag, så nå som den siste politiske hindringa er fjernet, vil det ikke vare lenge for Nord Stream 2 er framme i Tyskalnd. Når Nord Stream 2 er lagt, vil Ukrainas pressmuligheter bli vesentlig redusert, dette vet man også i Kiev.

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. Avatar for TerjeM TerjeM says:

  Det er verdt å nevne at dette vil ramme Ukraina som transittland, ca (3 milliarder USD i året i transittavgifter) ikke som forbruker. Ukraina kan inngå avtale om kjøp av russisk gass, eller hvis de ikke blir enige om betingelsene, mener jeg de nå har nok importkapasitet til å kunne kjøpe gassen sin fra andre steder - hvis noen betaler for den.

  Neste problem for Nord Stream er kanskje direkte sabotasje. Jeg husker det var noen oppslag i media for et par år siden der noen (i Washington?) mumlet dulgt om at sjøminer og ammunisjon dumpet i Østersjøen etter andre verdenskrig var et problem, og kanskje kunne komme drivende og ødelegge rørledningen - så beklagelig.

 2. Ikke rart at land som Polen og Litauen har bygget mottakshavner for LNG, flytende naturgass som de f.eks kan få inn fra Norge (Melkøya), USA og Qatar. De liker nok ikke å være avhengige av hverken Russland eller Tyskland.
  Nordstream 2 vil doble transittkapasiteten Russland-Tyskland til 110 milliarder m2 naturgass, nær 1/3 av EUs totale importbehov, fortsatt medregnet UK. Det er også 20-25 milliarder m2 mer enn tyskerne selv trenger, og de seiler nå opp som EUs store gass-energisentral når man i tillegg regner med importen fra Norge, distribusjon av nederlandsk gass og den egne produksjonen.

 3. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Det begynner å bli tydelig at det er mer enn nok energi i verden, problemet er at alle skal bli rike av å kontrollere den. Derfor blir vi servert myter om CO2 og peak-oil, og driver å pumper penger og arbeidskraft inn i alle slags pyramidespill - som Tesla og vindmøller.

 4. Det kan hende du har rett, for det har vært snakket om “peak everything” i flere årtier nå. På den annen side skal man ikke glemme det faktum at de mest lavthengende fruktene for det meste er plukket, da tenker jeg på de billigste og mest lønnsomme olje- og gassfeltene. Det er ganske talende at f.eks skiferolja i USA ikke gir lønnsomhet for investorene med dagens priser, og denne utgjør nå mer enn 5% av verdens oljeproduksjon. Dermed kan man kanskje begynne å snakke om “peak prices” i stedet, og at store deler av verdens befolkning ikke vil ha (eller allerede har) noen mulighet til å kjøpe den energien de kunne ha trengt.

  Siste finanskrise kom ved en oljepris over 100 $/fat, det kan ha vært en utløsende faktor. Du og jeg er nok fhv. enige om svakhetene ved dagens økonomiske system, og det kan virke som økonomisk vekst vil være umulig med en slik oljepris. Samtidig vil etterhvert flere oljefelt kreve en høyere pris enn dagens for å være drivverdige, det hersker det liten tvil om. Spørsmålet blir mao. hvor lenge vi kan produsere 100 millioner fat + daglig til dagens pris eller lavere. En annen sak er at mange av de store oljeproduserende landene trenger en høy(ere) oljepris for å balansere sine statsbudsjetter.

 5. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  I Venezuela er olja nesten gratis, uten at det hjelper stort.
  Det er fordi de er gisler i spillet, og ikke har kontroll på egen økonomi. Vi som opplevde “olje-krisa” har like store traumer som de som opplevde krisa på tretti-tallet. Og så har du rente-marerittet på nitti-tallet, som gjør at alle i min genersjon blir veike bare vi hører ordet renteøkning.

 6. Venezuela er en “failed state”, et sosialistisk paradeeksempel på at når man lover for mye så bærer det galt av sted. Når en liter bensin koster mindre enn en liter flaskevann må det gå galt. Venezuelas oljeinntekter var/er store, men ikke store nok ift. befolkningens størrelse og ikke minst forventninger til at man kunne slutte å produsere ting og bare importere dem. Dasspapir er vel det ultimate eksemplet som etterhvert ble mangelvare. Noe vi her i Norge også har sluttet å produsere fordi vi er oljesmurte. Venezuela burde reddes av sine sosialistvenner i Kina i bytte mot tung og sur olje fra Orinoco-beltet. Da kan de holde det gående i noen årtier til…

 7. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Nå høres du ut som en neocon-papegøye igjen. Hvor tar du det fra? Elliot Abrams?

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

1 flere kommentar

Deltakere