Klima viktigere enn kriger og flyktninger?

6
Krigen i Jemen kan ha ført til nær 100.000 barnedødfall og 20 millioner er i en alvorlig humanitær krise. Man hvor er demonstrasjonene og protestene? Foto: Shutterstock.

Fra Politikus.

Kampen for at klimaet ikke skal bli ulevelig for mennesker og andre arter som dyr og planter fram mot år 2100, har dominert mediebildet de siste ukene, og ungdom i den mer velstående verden har krevd raske og kraftige miljøtiltak.

I 2018 døde det 77 320 mennesker i kriger. De statsmyndighetene som er involvert i voldelige konflikter økte til sitt nest høyeste antall siden siste verdenskrig. Mer enn 68 000 000 mennesker var på flukt fra krig og vold. 18 000 barn dør hver dag av årsaker som kan forhindres, 6 570 000 barn i året. Unicef Danmark hevder at 16 000 000 barn er i akutt underernæring verden over.

Det er ikke denne situasjonen som har mobilisert ungdom over hele verden til skolestreik og som har dratt med seg voksne til demonstrasjoner på gatene og som har dominert mediene de siste månedene.

Det er ikke riktig å avvise et problem med at det finnes «noe som er enda verre». Opp mot påstandene om dommedag for jordkloden om ikke noe straks gjøres, kan kriger, vold, sult og fattigdom virke uvesentlige. Likevel må det være en viss realitet i hva som skaper det store engasjementet i vår del av verden.

Ingen drukner av stigende hav, som foreløpig ikke har steget merkbart, og fortsatt dør betydelig flere mennesker av kulde enn av varme. Energi til oppvarming for mange i Europa og USA koster for mye.

Heller ikke lar det seg dokumentere at dagens innvandringsstrøm til Europa og USA har noe som helst med klima å gjøre, slik Joacim Lund i Aftenposten i dag forsøker å få det til — uten å dokumentere. Det flertallet som ikke vil utvandre drukner ikke, sulter ikke i hjel og varmes eller fryser ikke til døde.

Norge har bombet en fungerende stat, Libya, i sønder, og millioner har fått livene sine sterkt forverra. De som overlevde. Norge deltar aktivt i krigføringa mot Syria ved å hindre det overveldende flertallet av syrerne i å få medisinsk og annen hjelp, mens i stedet islamske terrorister får denne norske hjelpen. Dette er en ikke-sak i den norske offentligheten. Protester mot denne politikken ville gitt raske synlige resultater for millioner av mennesker, om regjeringa og Stortinget hadde endra politikk.

Klimapolitikken, en politikk for at værforholda i framtida skal bli annerledes enn utarbeida prognoser, kan bare gjøres med langsiktige tiltak. Den økte bruken av energi, der fossile energikilder utgjør mer enn 80 prosent, og i økende omfang, har gjort verden til et bedre sted å leve for oss som hadde det brukbart fra før, og for at flere fattige har fått et mye bedre liv. Tidligere professor i geologi og geofysikk, Jonny Hesthammer, skreiv i Bergens Tidende 01.09.2019 at «Det er rett og slett ikke mulig å erstatte fossil energi med fornybar raskere, selv i de mest optimistiske scenarioene.» Om denne påstanden ikke er skulle være helt rett, det må åpenbart være vanskelig å erstatte bruken av fossil energi brått. Steigan.no skriver i dag

«…verdens primære energiforbruk øker voldsomt. …fossilenergiene olje, kull og gass økt totalt på tross av alle vedtak om grønne skifter, og samlet utgjør de 85 prosent av verdens samlede energiforbruk. Denne andelen har holdt seg ganske konstant de siste 20 årene

Hvordan skal da flere løftes fra fattigdom til velstand? I en verden der verdensbefolkninga er kraftig økende? Å få vannkraft og fornybar energi som i dag står for ca 12 prosent av all energiproduksjon i verden til å overta for fossil energiproduksjon som utgjør 88 prosent «lar seg ikke gjøre. Dersom dette skulle blitt gjennomført ville det føre til et umiddelbart sammenbrudd i industri- og matvareproduksjonen slik vi kjenner den.» Som Pål Steigan fortsetter: Vil klimabevegelsen at fattige land skal sulte?

Religioner og religiøse vekkelser er menneskehetens svøpe og lidelse. Klimaaksjonene i dag preges av paniske skrekkvisjoner som likner på vekkelser, og er ikke til hjelp for å utarbeide en gjennomtenkt politikk for å løse miljøbelastningene våre ut fra et helhetlig samfunnssyn.

Denne artikkelen er tidligere publisert i Politikus.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for runeulv runeulv says:

  Om ungdommene fikk skolefri, hadde de demonstrert mot krig, og når meda hauser opp Dronning Greta, men lyver om krigingen, er det ikke så rart at Dronning Greta blir fokuset.

  sweden%202020

  Verdt å nevne er at Dronning Greta også er veganer, og det er den kunstigste og mest miljøødeleggende av alle dietter.

 2. Vi gjør det til en Halloween-tradisjon, også ser vi hvor mange vi klarer å samle der. Dagen i forveien eter vi kalkun til vi stuper, og legger inn drite-forbud på morgenkvisten. Når alle har gjort sitt skal vi måle høyden på dyngen, og strebe etter ny rekord hvert år. Så utvikler det seg selvsagt en konkurranse mellom Jense-laget og Støre-laget om hvem som har størst dynge. Jeg ser det for meg! Dette kan bli til noe! Dette kan virkelig bli til noe…

 3. De samme NGO-ene som gjør beregninger over de lidelsene barn utsettes for på verdensbasis, gir seg en blanke faen i de av disse barna som har sine lidelser forskyldt ene og alene av å holde til i et land som USA ønsker å regimeendre, og derved utsetter for umenneskelige sanksjoner. De kan dra til helvete! Og det kan Støre, Erna Solberg, og Stoltenberg også gjøre!

 4. De unge må bli fortalt av de som dør indirekte av krig er det mangedobbelte av de som dør direkte av krigshandlinger. Når boligblokken er bombet, og de har barna på armen og kun det de står og går i, går det bare dager før det er kritisk, og de dør av tørst, sult kulde, og det i angst og redsel. De heldige som kommer til en flyktningeleir, har også høy dødlighet av tyfus, diare etc.

  De unge må bli fortalt at USAs sanksjons-kriger dreper flere enn deres militære angrep. Sanksjonene dreier seg ikke bare om å hindre at landene USA vil ha naturressursene til får mat, medisiner og sykehusutstyr. Sanksjonene omfatter også ofte om forbud mot at telekommunikasjons-sentraler, vannverk, kraftverk og avløpsverk og landbruksmaskiner får reservedeler, altså for den sivile infrastrukturen. Dette tar hundretusener av liv, og voksne og barn dør av at den sivile infrastrukturen i landene deres ødelegges.

  De unge må bli fortalt at det er rovdyrkapitalismen til Wall Street bankkartellene NWO og deres krig mot menneskeheten for et globalt verdensherredømme som er den største trusselen mot deres liv, ikke klimaet. De unge må stille spørsmålene, hvem eier krigsvåpen-industrien, bank og finans og presse og media? Hvem tjener på krig? Når de ser at de har samme eiere, og at politikernes beslutninger alltid kommer disse til fordel, burde de unge begynne å forstå hvem som truer deres fremtid. Det er ikke klimaet.

 5. Ja, her ligger hunden begravet. Krig er selve driveren i dagens utslippskatastrofen. De siste hundre årene har kriger blitt ført hovedsaklig for å kontrollere olje og oljemarkeder, slik at denne dyrebare ressursen kan flommes over markedene for å gjøre en liten elite (les hovedsakelig amerikansk) ustyrtelig rike. I tillegg må alt bygges opp igjen etter eksplosjoner og branner (tenk på all sementen) som gir ufattelige unødvendige utslipp. Så krig er roten til dagens klimakrise. Stopp krigshandlinger - det vil gi umiddelbar utslippskutt. Eller tenker miljøbevegelsen at vi bare skal fortsette å krige med vannkraft og vindmøller, at krigen skal bli utslippsfri?

 6. Avatar for runeulv runeulv says:

  Når problemet er at samfunnsnormene har beveget seg så langt fra hva som er naturlig, så de voksne spiller skuespill ovenfor hverandre, så de ikke skal anses som en kjetter, så er det lettere med ungdommen, da vi har hatt kultur lenge nok til at ungdom har en medfødt skepsis til gamlingene skal lure dem. (Cucks er ikke forfedrene våre for å si det slik)

  At ungdommen også er foret opp på progressivt bullshit som beskriver en virkelighet de ikke opplever, gjør at det slett ikke er umulig at en kritisk masse ungdom nekter å tro på hva voksne må bekjenne offentlig, til at ikke alle tør si at keiseren er naken etter en tid.
  nnu-male

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere