Hvor stor sikkerhetssone vil du ha rundt 5G-antenna i ditt nabolag?

16
Illustrasjon: Shutterstock
Einar Flydal

Av Einar Flydal.

Her ser du en boligblokk på åtte etasjer pluss tekniske rom på taket. På toppen står det en liten mobilmast med basestasjoner for 4G. Tre meter under kan du skimte en liten mann.

Rundt en slik mast er det en sikkerhetssone på noen meter. Mennesker skal holde seg utenfor denne for å unngå helseskader. Men en dag settes det opp en 200 Watts 5G-antenne som bruker 28 GHz radiofrekvens på denne masta. Dette er en frekvens som har «millimeterbølger», og vil bli innført etterhvert som det kommer forbrukerutstyr til den.


Denne teksten ble først publisert som bloggpost på einarflydal.com den 24.10.2019


Hvor stor må sikkerhetssonen være når det står slike antenner på taket og sender den typen retningsstyrte strålekjegler i alle retninger, som inngår i 5G-konseptet?

Christer Törnevik, seniorekspert på elektromagnetiske felt og helse hos Ericsson, et av verdens største selskap for telekom-utstyr, demonstrerte 5. desember 2017 på et møte i ITU – FNs internasjonale telekommunikasjonsunion – hvor stor sikkerhetssonen blir i tre ulike situasjoner – alt etter hvor strenge grenseverdiene er i landet:

soffice 24.10.2019 , 07.28.30 EFlydal Innledning v 0.2.odp – OpenOffice Impress

Venstre bilde: I Norden og andre land som følger ICNIRP-stiftelsen: en radius på 11 meter radius og 7 meter høyde. Det vil by på en del praktiske problemer å overholde.

Bildet i midten: I Israel og India, der grenseverdiene er satt en ti-del så lavt: 37 meters radius i 23 meters høyde. Det gjør utplassering av 5G-sendere nærmest umulig i byer.

Høyre bilde: I land som Polen, Italia, Kina, deler av Canada og Sveits: 115 meters radius i 70 meters høyde. Det gjør utplassering av 5G-sendere i praksis umulig uten å overskride grenseverdiene.

Enkelte steder, f. eks. Luxemburg, Ukraina, byen Bryssel, deler av Italia, og Lichtenstein, er grensene enda 75% lavere, og forskere mener den bør enda lengre ned for beskytte mot skadelige langtidsvirkninger.

Det var dette som var poenget til Christer Törnevik, eksperten på EMF og helse i Ericssons forskningsavdeling: Det går ganske enkelt ikke an å innføre en slik teknologi i praksis med dagens grenseverdier.

Hvordan skal dette løses? Ganske sikkert ved at noen lager noen andre beregninger som gir gunstigere resultater for 5G-prosjektet og ved at grenseverdiene svekkes. Stiftelsen ICNIRPs regelverk gir gode muligheter for slik talltriksing. (Det kan du lese mer om i den nye 5G-boka, som du finner HER.) I USA er strålegrensen alt svekket, og ICNIRP arbeider med saken. Nå skjønner du sikkert også hvorfor land som Polen utsettes for kraftig press for å slakke av på grenseverdiene sine, som bygger på omfattende forskning og ikke bare tar høyde for å beskytte mot akutte skadevirkninger, men også mot langtidseksponering.

Konklusjonen er enkel:

operamail 23.10.2019 , 23.36.15 Mottatt (32221) – Opera Mail

5G-prosjektet er helse- og miljøfiendtlig. Derfor er det i dag, den 24. oktober, den store aksjonsdagen da en av de store globale Stopp 5G-aksjonene oppfordrer folk til å sende en hilsen til FN og WHO med ønske om at dette eksperimentet med vårt livsmiljø må stanses. Epostadressene er inquiries@un.org and phedoc@who.int. The International 5G Appeal har ligget ute i mer enn et år nå. Du finner mer om den HER, og du kan fortsatt signere på den. Aksjonen har nå samlet mer enn 250.000 underskrifter, hvorav en rekke fagfolk på feltet.

Mer om 5G får du høre hvis du følger 5G-seminaret som overføres lørdag fra kl. 11:15 på YouTube, direkte fra Litteraturhuset i Oslo. Du kan følge det fra din PC eller fra din SmartTV på denne lenken, der du også finner mer om programmet:

NB! Der er ingen ledige plasser igjen i salen. Det hjelper ikke å møte opp hvis du ikke har reservert plass.

Einar Flydal, 24. oktober 2019

Kilde:

Christer Törnevik, Senior Expert, EMF and Health, Ericsson Research, Stockholm: Impact of EMF limits on 5G network roll-out, ITU Workshop on 5G, EMF & Health, Warsawa, December 5 2017.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for INK INK says:

  Joel Moskowitz ved University of California, Berkeley, et av verdens aller mest anerkjente universiteter, har publisert et innlegg om 5G hos Scientific American:

  Resultatene fra den store amerikanske dyrestudien fra National Toxicology Program (NTP) på DNA-brudd hos rotter og mus etter eksponering for mobiltelefonstråling er nettopp blitt publisert i Environmental and Molecular Mutagenesis.

  NTP-studien fant betydelig økt grad av DNA-skader hos de eksponerte dyrene og konkluderer med at:
  "[S]ignificant increases in the levels of DNA damage measured by the comet assay were seen in several tissues from rats and mice, indicating that RFR may be capable of causing increases in DNA damage.”.
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/em.22343

  Tidligere har det også vært publisert resultater fra denne studien som viser klar evidens for at eksponering for mobilstråling ga signifikant økning for ondartet hjertekreft hos rotter og noe evidens for blant annet ondartet hjernekreft.

  Se også:

 2. Jeg bor ganske langt ute på “bøgda” og bruker mobilt breiband (ICE) til internett. Dette er nå 4G. Er 5G noe som bare kommer i byer og tettsteder? Slik jeg har forstått det går 5G-signalene ikke særlig langt, så man må ha ganske tett med master? Kommer man derfor til å opprettholde 4G-nettet i spredtbygde strøk? Mulig jeg spør dumt nå, for dette har jeg veldig lite greie på.

 3. Avatar for aford aford says:

  Ja. 4G vil fortsatt lenge være i drift parallelt med 5G, slik 3G og eldre protokoller for dataoverføring via mobilnettet fremdeles stadig brukes i dag, bl.a for avlastning av trafikken over 4G ved trafikktopper.

 4. Avatar for INK INK says:

  Det er nok riktig som aford sier, at 4G vil være lenge i drift ved siden av 5G. Så vidt jeg skjønner uten å være noen ekspert, er det også foreløpig bare planlagt 5G for byer og tettsteder, men dette kan endre seg i takt med at 5G-satelliter og 5G-ballonger kommer opp - og kanskje også pga planene om å knytte nødnettet til det kommersielle mobilnettet (idiotisk nok): “Forskerne ved Oslo Met ser på hvordan 5G-nettet kan gjøres sikkert for politi, brann og helse slik at det er trygt å utveksle både lyd og bilder.”


  Foreløpig er det, meg bekjent, ikke delt ut konsesjoner for millimeterspekteret i Norge ennå, så de norske 5G-pilotprosjektene bruker foreløpig lavere frekvensområder (mikrobølgespekteret), og krever ikke fullt så tett med master. Men jeg antar at dette vil kunne endre seg i fremtiden. 5G-nettet vil uansett benytte flere frekvensområder enn millimeterspekteret, og jeg antar det vil designes på en måte som gjør at nettet vil fungere også der hvor millimeterbølgene ikke når fram.

 5. Takker for svar fra deg og Aford. Det er vanskelig for mange eldre mennesker som jeg å holde seg oppdatert om utviklingen :smile:

 6. Avatar for INK INK says:

  Hehe, nå koketterer du! :grin:

  Det var forresten et veldig bra seminar med masse spennende foredrag, og hele greia er lagt ut på youtube:

  https://www.youtube.com/watch?v=7Cp8EQeAlZE
 7. Nei jeg synes faktisk det blir verre og verre å skulle ta stilling til alt som skjer av teknologisk utvikling. Når det gjelder 5G f.eks er Flydal den ene polen og Statens strålevern den andre. Hva skal en stakkars menigmann som jeg til slutt tro på?

  Takker for video, jeg skal nok ta meg tid til å se på den etterhvert :innocent:

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

8 flere kommentarer

Deltakere