Menneskets vesen, miljøkrisen, kapitalen og folket

207
Krise forut! Illustrasjon: Shutterstock
Terje Valen

Av Terje Valen.

Mennesket skaper og omskaper sitt menneskelige vesen gjennom sin egen virksomhet. Spesielt viktig er menneskets utveksling med naturen rundt seg gjennom produksjonen der mennesket skaper nye materielle vilkår for å utvikle sitt vesen. Dernest er det menneskets virksomhet sammen med andre mennesker, på grunnlag av de nye materielle vilkår som er skapt i produksjonen, som skaper og omskaper det menneskelige vesen.

Førmennesket definerer vi som et dyr, først da det begynte den type utveksling med naturen rundt som vi kaller produksjon begynte dette dyret å utvikle seg til det vi definerer som et menneske. De grunnleggende nedarvete, genetiske egenskapene som menneskene har i dag er ikke så veldig forskjellige fra den gangen vi gikk ut av resten av dyreriket og ble mennesker.

Det som mennesket skaper gjennom forskjellige typer samvirke i produksjonen, dvs. de skapte produktene, er det materielle uttrykket for menneskets vesen. Derfor ligger ikke menneskets vesen i den biologien eller arven vi har fra dyret vi stammer fra. Det ligger ikke inne i mennesket, men i de allsidige forbindelser mennesket har med hele sin omverden. Når omverden forandres gjennom menneskenes egen virksomhet, endres også vilkårene for den videre utvikling av det menneskelige vesen og dermed det menneskelige vesen selv.

Alt dette skjer selvfølgelig på grunnlag av det allmenne fysiske og biologiske grunnlag i menneskekroppen. Men dette er grunnlag som endrer seg mye saktere enn utviklingen av de vi kan kalle den menneskelige kulturen. Det er selvfølgelig helt latterlig å mene at det var endringer i menneskenes nedarvete kroppslige egenskaper som førte til oppfinnelsen av boktrykkerkunsten, eller utviklingen av kapitalismen, eller menneskenes utvikling av metoder for å spalte atomer, eller utviklingen av USA-imperialismen.

Menneskenes kunnskaper utvikler seg ikke fordi genene endrer seg, men fordi den felles utvekslingen med naturen rundt og utviklingen av de menneskelige materielle vilkår og menneskenes forhold seg imellom endrer seg. Disse kunnskapene er så utgangspunkt for videre utvikling av utvekslingen med naturen rundt og menneskenes virke og samvirke.

Grunnlaget for miljøkrisen og vilkårene for å løse den

I dag er det også slik at vi har et system for utveksling med naturen rundt og for samvirket i denne utvekslingen og for annet samvirke innen dette materielle grunnlaget som ikke er under kontroll av menneskene. Det er laget begreper som gjør det mulig å forstå dette systemet. Det viktigste begrepet er kapitalisme. Så er det, på grunnlag av grundige studier, laget en mengde andre begreper som gjør det mulig å forstå hvordan denne kapitalismen fungerer. De viktigste av disse ble utarbeidet av Karl Marx. Det mest grunnleggende trekket i kapitalismen er ubegrenset vekst av konstant kapital, dvs. av de midlene som brukes i produksjonen utover den menneskelige arbeidskraften. Det gjelder både arbeidsinstrumenter, som maskiner osv. og råvarer. Denne veksten er ikke knyttet direkte til de menneskelige behov, men til kapitalens egne behov for forøkning. Men denne type vekst skaper store ubalanser i hele systemet. Disse løses så gjennom store ødeleggelser av konstant kapital, de økonomiske krisene og krigene. Disse krisene og krigene er altså nødvendige under kapitalismen og de «løser» problemet midlertidig ved å skape enda større problemer i fremtiden.

Når den menneskelige utveksling med naturen rundt foregår på dette grunnlaget, så skjønner vi at balansen i naturen, i økosystemene, heller ikke er noe som menneskene har bevisst kontroll over. Det hele foregår ut fra kapitalens driv til profitt og selvforøkning. Når kapitalen skal være grunnlaget for kampen for et bedre miljø, så er det de profittskapende tiltakene som trumfer.

Når er det slik at kapitalen med all sannsynlighet stanger mot sine endelige grenser så blir den stadig mer til en allment ødeleggende makt overfor verdens folk. Da er faren for kapitalen at folk ser at det kapitalistiske systemet er problemet og går inn for å oppheve det og erstatte det med noe bedre. Dette vil føre til at den den økonomisk herskende klassen vil bli fratatt deres kapital og økonomisk og politiske makt og dermed alle deres andre fantastiske privilegier. Det vil denne herskerklassen gjøre alt de kan for å forebygge og hindre. Derfor må vi se alt som nå skjer av store folkelige og politiske bevegelser i lys av dette. Folkelige bevegelser som oppstår ut fra problemer kapitalen selv skaper må ledes inn i baner som ikke truer kapitalen, men som kan brukes i kapitalens eget profittsystem, altså for å holde oppe profitt og kapitalforøkning mest mulig og ved å føre belastningene av krisen over på det arbeidende folket.

I tillegg står kapitalismen, med all sannsynlighet foran en mer tidsbestemt ganske stor nedgangskonjunktur eller økonomisk krise i løpet av relativt kort tid. Da er det presserende viktig å ha forberedt folk på at de må tåle store ofre og despotiske styringssystemer for at kapitalen skal komme gjennom krisen og helst tjene på den. Her kommer dommedagsstemningen når det gjelder miljøet inn. Ved å skape en størst mulig krisestemning i folket kan kapitalen klare å få gjennom sine drastiske tiltak mot folket selv. Dette leder også oppmerksomheten bort fra problemets grunnlag og de tiltak som må til for virkelig å løse det.

For å konkludere. Det er ikke miljøet som er det farligste problemet for verdens folk nå. Hovedproblemet er kapitalen med dens tendens til grenseløs vekst og pågående kriger og sløseri og med kommende kriser og oppløsningstendenser. Den helt legitime og viktige miljøkampen, som må føres gjennom at menneskene tar bevisst kontroll med sin utveksling med naturen rundt skal føres på avveie og ledes inn i det sporet som de største kapitalene ønsker. Det vil ikke kunne løse de grunnleggende miljøproblemene og de løsninger som kommer vil i stadig større grad føre til at problemene blir større og verre for folk flest.

Terje Valen, 27. september 2019.

Fra bloggen til Terje Valen.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Johnny Johnny says:

  TorgeitSalih, du LYVER!
  Kripos sin rapport Voldtektsituasjonen i Norge 2015 (ekstern pdf) forteller at mens 80 prosent av gjerningspersonene (ikke bare for voldtekt) har norsk statsborgerskap, er bare 64 prosent av dem født i Norge. Flere kriminalstatistikker skiller ikke mellom norsk og annen kulturell bakgrunn, men mellom de som har norsk og ikke-norsk statsborgerskap.

  Personer med utenlandsk opprinnelse er kraftig overrepresentert på kriminalstatistikken, skrev politiinspektør Thomas Utne Pettersen i sin mye omtalte kronikk!

  • Undertegnede (Thomas Utne Pettersen) er av den oppfatning at Norge som et rikt land både har en etisk og moralsk forpliktelse til å hjelpe mennesker på flukt. At skepsis til flyktninger og asylanter blir karakterisert som utslag av kynisme, er jeg imidlertid uenig i. Folks fremmedfrykt i forhold til denne gruppen er høyst rasjonell og berettiget.


 2. Avatar for tjatta tjatta says:

  Dette har ingen betydning for Torkjell. Han har andre tall. De rosenrøde. Å være negativ betyr at du er nazist i dennes hode og da skifter fokus fra de rosenrøde tallene til hatkampanje. I kjærlighetens navn

 3. Avatar for Johnny Johnny says:

  Ja, mange menn har blitt lurt inn i elendigheta av kvinnfolk.

 4. Avatar for Johnny Johnny says:

  Dette med å bruke skjellsord på meningsmotstandere, nesten hele tiden, er vanlig på venstresiden og fra muslimsk hold. Det er sjelden høyresiden bruker slike skjellsord, hvorfor er det slik?

  Satirikere og karikaturtegnere har “sjikanert” kristendommen og kristne i langt tid, og ufine tegninger av både Gud, Jesus og prester har aldri medført terroraksjoner eller beskyldninger om rasisme. Men kritiserer eller fleiper man med Islam er helvete løs, skjellsordene hagler og folk (muslimer og venstresiden) fyker opp i et vanvittig sinne.

  Denne forskjellen på høyre og venstre, på kristendom og Islam forundrer meg. Det må jo være et eller annet galt med menneskene på venstresiden som hele tiden må ty til skjellsord for å tukte meningsmotstanderne, og det samme kan man si om kristendom kontra Islam.

  For meg er de store verdensreligionene ville eventyr, oppfunnet av overtroiske maktsyke analfabeter for over 2000 år siden, og har jeg ikke lov til å tro dette uten å bli beskyldt for å være rasist?

 5. En liten kommentar til hvordan denne kommentarfeltdebatten oppfattes fra sidelinja. Er besynderlig å se dette vanvittige personforfølgelsesprosjektet fra enkelte og forsøk på sverting, stempling og direkte sabotasje av kommentarfeltet vil jeg kalle det. Og jeg undrer meg over hvor lite selvinnsikt enkelte mennesker klarer å utvise med dertil overflod av ego. Og så var det dette med å kaste stein i glasshus da… rent ideologisk oppfatter jeg nazisme og islam og være «brødre» da begge er autoritære tyranni. Selv om definisjonen blir forsøkt forandret for å tilpasses dagens leftists verdenssyn. Og det er vel heller ikke noen tvil om at det var tusenvis av organiserte muslimer som samarbeidet med nazi tyskland. for å være ærlig så har jeg problem med å ta slike individer seriøst, men når dem uførtrødent fortsetter hatprat og forfølgelse mot alle som ikke har samme ideologiske ståsted men konsekvent stapper fingra i øra å går inn i lalalala- modus.
  All honnør til dere som klarer å involvere seg i saklig diskurs , og ikke miste besinnelsen. Det har jo gitt resultater og vil jeg si. Kansje flere tør å kommentere nå som et av trollene sprakk :wink:

 6. Avatar for Johnny Johnny says:

  Ikke bruk jødene som unnskyldning for din trakassering av andre mennesker!!!
  Rasismen basert på hudfarge startet ikke i vesten, kjenner du ikke til muslimenes handel med hvite slaver? De hvite slavene var ettertraktet, muslimene kom med slaveskip, gikk i land og tok hele europeiske landsbyer som fanger, og landsbyene ble brent ned. Fire skip gikk helt til Reykjavik og etter et grusomt blodbad tok de 400 islendinger til fange. Islendingene ble senere solgt på slavemarkeder der de ble stilt ut halvnakne foran arabiske kjøpere.

  Forøvrig, du svarer ikke på spørsmålene mine, du kommer med bortforklaring og du framstår dermed som en svært useriøs og upålitelig fyr!

  Tør du ikke svare?
  Dette med å bruke skjellsord på meningsmotstandere, nesten hele tiden, er vanlig på venstresiden og fra muslimsk hold. Det er sjelden høyresiden bruker slike skjellsord, hvorfor er det slik?

  Hva med dette?
  For meg er de store verdensreligionene ville eventyr, oppfunnet av overtroiske maktsyke analfabeter for over 2000 år siden, og har jeg ikke lov til å tro dette uten å bli beskyldt for å være rasist?

 7. Jeg har nå lest endel i flere tråder, i høstferien, men det har ikke vært internett tilgang til å kunne skrive , dvs jeg var innpå en dag, men ellers har det vært så som så, litt lesing på telefonen og litt lesing på andres PC, det blir ikke det samme. Jeg spør meg selv om det ikke handler om ytringsfriheten mest, alt dette, og fikk en indikasjon rett etter da jeg kom over dette som viser at det er en agenda fra Ford Foundation og CIA, i følge det som sies her , ( start 24 minutter der han snakker om Ford Foundation og anti free speech undergruppe) Jeg må ha litt hjelp til å gjjette hva som sies på 36.30 i forbindelse med Soros.Hører du hva han sier ? Det er litt uklart. Jeg satte ned farten, men klarte ikke å fange det opp.
  Måten å vinne, blir oppgitt til “1000 different strikes”. Hør gjerne hele, bortsett fra reklamen, men ellers fra 24 minutter . https://www.bitchute.com/video/HAKP6YIH5Hl1/

 8. Jeg gjorde noen søk på det med Ford Foundation, og la merke til noe :

  De har blitt brukt av CIA i forbindelse med cover, og i internasjonal hensikt.
  De finansierte filantropisk virksomhet, som Pillars fund, som var etablert av jøder, men som handlet om finansiering for muslimer.
  Jeg syntes det var rart.

  Så fikk jeg se at både George Soros og Ford stod side om side
  Se under her på sponsorene : Ford Foundation sammen med George Soros Open Society Foundations

  En annen ting :
  Linken der jeg først skrev om dette handlet om et Soph- intervju.
  https://www.bitchute.com/video/HAKP6YIH5Hl1/ ( 24 min. og 36.30 )
  Hun er jo på freespeech.tv nå:

  Kommentar der med 211 upvotes :
  Free Speech for only $10 / month. Yeah, right.

  So I gave her a bunch of alternative options for making money online. Deleting all her videos and moving to a paid only site was not one of them.
  https://freespeech.tv/

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

199 flere kommentarer

Deltakere