Kva er so gale med Netanyahu?

70
Hans Olav Brendberg

Av Hans Olav Brendberg.

Eg forstår ikkje sinnet og fordøminga av Netanyahu no i forkant av det israelske valet. OK – korrupsjonssakene er jo noko konkret, og for alt eg veit er mannen korrupt. Eller kona hans, som jo ogso er ein personlegdom oppi alt dette. Men elles? Kva er problemet?

Javel – vil Netanyahu anektera mange av busetjingane på Vestbreidda? Vart de overraska? Kvifor trudde de at Israel dreiv på med å byggja ut desse busetjingane? For å gje dei bort til dei fattige? Heilt alvorleg: De har då visst sidan tidleg i Oslo-prosessen kvifor Israel byggjer ut og byggjer ut på okkupert land. Det er for å karra til seg meir og meir av palestinsk land. Når fakta på bakken er irreversible, står det berre att formell anektering.

Vart de overraska over at denne prosessen til sjuande og sist kom til sin logiske konklusjon? Og det skulle vera Netanyahu si skuld? Kva tid gav Netanyahu næring til dei falske vonene dykkar?

Vidare: Er det ingen som vil stogga denne galskapen?

Kven skulle det vera? Alle amerikanske presidentar som har freista setja på bremsene – har det gått dårleg med. Kennedy, Carter, den eldre Bush. Dei måtte betala ein pris for å freista setja grenser for den jødiske staten.

So då kasta de dykk over opplysningsarbeidet, og fekk fram i dagslys den enorme rolla lobbyen har spela i vestleg politikk – ikkje minst i førebuinga av det som vart Irakkrigen? Ikkje det, nei. Bortforklaring av lobbyen si rolle var meir komfortabelt, og gav større samhald i varmestova?

Sikkert bra det – men det har sin pris. Som Netanyahu forklarte sine tilhengarar i ei busetjing: «USA er ein ting vi kan flytta veldig lett». Og grunnen til at dette er so lett – er at apparatet som «flyttar USA» er heva over kritikk. Unemneleg – avdi ingen nemner det.

Då er det meir komfortabelt – og kostnadslaust – å «fordøma Netanyahu».

Eg reknar Netanyahu mellom mine politiske fiendar. Men eg har stor respekt for denne mannen, som har dominert vestleg politikk sidan midten av 1990-talet. Som har hatt sikker teft for kva som var tomme ord – og nekta å bøyga etter for retorisk varmluft. Som einvist har insistert på realitetar – og følgt sin ideologi. Utan å mista hovudet – so langt har Netanyahu unngått dei hovudlause krigseventyra. Sjølv i krigen i Syria, der Netanyahu har hatt mange aksjar, har han samarbeidd praktisk og tolmodig med Russland for å unngå verkeleg fårlege situasjonar.

Netanyahu, og staten han personifiserer, er skapt av vestlege unnlatingssynder. I mange rundar. I staden for å få noko verkeleg grep om kva desse «jødiske problema» handla om, har vestlege politikarar og intellektuelle satsa på høg sigarføring, retorisk akrobatikk og store kjensler. Mot dette har Netanyahu sett ufråvikelege prinsipp – kombinert med pragmatisk handverk av første klasse. Difor utmanøvrerar han dei andre – gong etter gong. Slik har det vore sidan han i valkampen i 1996 gjekk til åtak på Oslo-bløffen, og stakk hol i han.

So mitt råd til alle som klagar over Netanyahu er veldig enkelt: Kjøp ein spegel, og studer vondskapens opphav.


Les også: Tostatsløsninga er død – hva med enstatsløsning?

Bara en enstatslösning utmanar apartheidsystemet

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for runeulv runeulv says:

  Og du tilhører venstresiden og snakker om deg selv?

 2. Avatar for runeulv runeulv says:

  La oss se hvor rasjonell du klarer å være.

  Kan du være enig i at jøder som Erwin Kohn og Barbera Spectre lager jødehat, når de jobber for en masseinnvandring til hvite land lokalbefolkningen ikke vil ha?

 3. Du kjenner selvsagt til det, men for de som ikke vet hvem hun er, så kan man se så mye man orker her :

  https://www.youtube.com/watch?v=xDsWg5zpOsA

  Paideia er ellers å finne i Norge, på på årsstudiet og bachelorprogrammet i pedagogikk på NTNU, foruten at de fra før har Bilderbergeren ( 2019 ) Svein Richard Brandtzæg som styreleder.

  “Hvordan er det å studere pedagogikk ved NTNU? Overgangen fra videregående kan kanskje være merkbar. Du må selv ta kontakt med medstudenter, organisere din egen studiehverdag, og finne ut av plikter og hjelpemidler.
  Institutt for pedagogikk og livslang læring arrangerer sammen med linjeforeningen Paideia et oppstartsarrangement for nye studenter på årsstudiet og bachelorprogrammet i pedagogikk. Arrangementet har fått navnet PEDstart, og består er to dager med faglige og sosiale aktiviteter for våre nye studenter.”
  https://www.ntnu.no/studier/aaped/studiemiljo

 4. “Without our leading role, Europe will not survive.”
  Barbra Spectre.

  Til lesingen av kommentaren din og den utsøkte morgenkaffen min basert på nykvernede bønner, , skulle det vært fint om du oppgav kildene,og gravd litt på opphavs siden, for her tror jeg du har lest jødisk propaganda. Du er ellers sikkert klar over forskjellen på de jødene som baserer seg på den Babylonske Talmud og Kabbalisme , og de som studerer Toraen. Her er jeg ikke noen ekspert, men hos fariseerne var det moralsk kollaps, siden de var drevet av sjalusi og var pengekjære , og de kunne ikke se menneskets hjerter slik Kristus så det, f. eks da de ville steine kvinnen som var grepet i utroskap ,så de det ytre, og ikke tilgivelsens nye fundament som kunne skape et godt liv og en framtid for den kvinnen. Hvor var forresten mannen i det bildet? (Noe som ville betydd at de hadde rettferdighetssans, da det skal to til. )

  Kristendommen baserer seg ikke på en slik materialistisk tenktning, der kjærlighet til penger er det viktige, men på rettferdighet og nestekjærlighet , som har gitt oss de samfunnene som vi har i vestlige land, som tross det moralske forfallet og den nedbrytende propagandaen som skal bekjempe nasjonalisme og en sunn identitet, og sensurens undertrykkelse som vi ser i dag som reduserer livskvaliteten for mange mennesker inneholder rester av sivilisasjons verdier, og gir en ny start, og et rikere liv basert på det åndelige , så det er for meg stikk motsatt av det du skriver, og man kunne tro det var jødisk propaganda du hadde lest.
  Det skinner igjennom en forakt ( og nå mener jeg ikke deg, men det materialet du legger fram ) som også Barbara Spectre med sin holdning til Europa , der jødene skal redde oss, også representerer.Det er som om man ser hvordan Trotskys etterfølgere har som kamelonen skiftet farge, og nå opererer i det nasjonale og populistiske neocon sfæren, som skaper den falske nasjonalismen, vi kaller kontrollert opposisjon, og som om man ser godt etter , i tillegget har en sionistisk profil.
  Det er dette vi ser i USA, og i Frankrike, og transformeringen fra venstre til høyre, er viktig å følge med på.Meningen er at vi skal “kjøpe” dette pga av alt vi er enige i, men at vi ikke skal se fiskekroken, bare agnet…
  Legg merke til alt som handler om registrering. Dette så jeg hos Alex Jones, at de skulle registrer seg for å redde nettsidene hans.Når man kjøper varer og reklame effekter hos slike kontrollerte opposisjoner, legger man også fra seg personlige opplysninger, så styr unna.

  Opphøyelse av seg selv , ja tilogmed det å være sin egen messias er det man kan skimte fra f.eks Moses Hess, som påvirket Marx og Engels , og i hans “Rome and Jerusalem”. Syns du det resultatet vi ser i sionismen med måten de influerer f.eks USA eller måten man ser de praktiserte sin “overlegenhet” i Russland, da de rev ned en faktisk god økonomisk utvikling etter 1905 under kuppet i 1917 var så intelligent ? Vi må også kunne se med et kritisk blikk på de historiske kjennsgjerningene i lys av det vi leser av denne typen overmenneske- propaganda.
  Moses Hess ( Moritz Hess , født 21. januar 1812 i Bonn, død 6. april [1875] en forløper innen sosialistisk og sionistisk teoridannelse.
  Han var personlig venn av såvel Karl Marx som Friedrich Engels, og anses å være den som politisk “omvendte” den sistnevnte.Moses Hess skrev i sitt verk " Rome and Jerusalem " :
  "Every Jew has within him the potentiality of a Messiah and every Jewess that of a Mater dolorosa. "
  https://en.wikisource.org/wiki/Rome_and_Jerusalem/First_Letter
  Toraen / GT viser i tillegg til historiske fortellinger, de grove trekkene er “The trail of the serpent,” der alt først i boken vi blir informert om hvordan det kommer til å gå i sluttkapittelet, at slangen skal få knust hodet sitt og da hjelper det ikke med et godt hode.
  Om sions vises protokoller er ekte, representerer de jo uansett en smart uttenkt plan, men den er ond, så om smartheten innebærer at man får psykopatenes diktatur, der man overvåkes og blir evolusjonsmessig utstyrt med teknologi som kobles til artificial intelligens, som øker menneskenes mentale kapasitet, er ikke det det samme som at vi får en god utvikling med en lykkeligere befolkning.Det er nok å se tendensene til galskap rundt seg som antakelig bunner ut i at det er basert på opprykk i systemet for de som har svin på skogen som gjør at de er mottakelige for utpressing og kontroll.
  Uavhengig av falskt eller ekte, er jo dette under, en smart uttenkt plan, men vi ønsker oss vel ikke smarte løsninger alene, om det i praksis betyr mer styring og kontroll ?
  http://web.archive.org/web/20160125204900/http://iamthewitness.com/audiobooks/archive.php?dir=the+protocols+of+the+Elders+of+Zion%2F
  Det var også mange smarte blandt de ca rundt 200.000 nazistene som USA ønsket seg etter 2. verdenskrig også, gjennom Operation Paperclip, som i hovedtrekk jobbet med “mind control” og romfartsteknologi.

  Den semittiske slekten som skulle bære fram Jesus, ligger, for å bruke en illustrasjon i GT fragmentert i teksten som når du skal bruke photoshop, og forstørrer opp et bilde. Der inne i bildet, ligger jo de små rektanglene ( pixel ) som utgjør punktene i bildet. På samme måte ligger det fullt opp av fragmenter i GT tekstene , om jødenes Messias som skulle komme. Det er dette flere jøder nå oppdager. Dødehavsrullene inneholder Esaiasboken, som er spesielt sentral , der man kan lese om hvordan Jødene blir lovet en forsoning, et forlik med en rettferdig streng Gud i GT som bare templets store forsoningsdag i deres religion var en skygge og et bilde på.

  På samme måten er det om man ser nøye på photoshop bildemateriale , er det også lagt inn fragmenter av det som siden skulle komme i det vi kaller den nye pakt der både jøder og hedninger er inkludert. I NT var det jøder, som som var de første kristne, og Paulus var også jøde av Benjamin stamme, i tillegg til at han hadde gått den tradisjonelle jødiske veien med utdanningen sin i oppveksten, og ble en fariseisk ekstremist etter vår standard. Han dro rundt og slepte folk ut av husene for å kaste dem i fengsel, i tillegg til at han sanksjonerte drap. Så ser man at han får etterhvert selvinnsikt og skjønner at han tross sin store kunnskap hadde kjørt seg til moralsk konkurs.
  Det er altså en kontiniutet i GT og NT , men med en illustrasjon som ved et ekteskap som går i oppløsning pga utroskap, ( Du skal ikke ha andre guder enn meg ) som man ser med Israel og pakten i GT som ryker. Kjærligheten manglet så pakten ble brutt.
  Så oppretter den samme og den krevende Guden som var i GT en ny pakt, som inkluderer også jøder, og han oppfyller selv kravene på våre vegne ved å inkarnere seg i vårt DNA. Det finnes mange vitnesbyrd fra såkalte messianske jøder som har konvertert. De smarte jødene mener du altså blir mindre smarte pga dette .:wink:
  Det er vel ikke gjordt så mye forskning på de messianske jødenenes intelligens før og etter enda, som kunne vært brukt til sammenlikning , men en utfordring ligger jo her, til å dokumentere dette : )

 5. Avatar for INK INK says:

  Det jødiske synet på kroppen er vel egentlig ikke så innmari forskjellig fra det kristne (noe som ikke er rart ettersom kristendommen startet som en jødisk kult) til tross for at du kan ha rett i at de har et mer abstrakt gudsbilde enn en del kristne. Her er en tradisjonell historie som peker på nettopp gudbilledligheten som basis for respekt for kroppen,

  Once when the sage Hillel had finished a lesson with his pupils, he accompanied them partway home.

  “Master,” they asked, “where are you going?”

  “To perform a religious duty,” he answered.

  “What duty is that?”

  “To bathe in the bathhouse.”

  “Is that a religious duty?” they asked.

  “If somebody is appointed to scrape and clean the statues of the king that stand in the theaters and circuses, is paid for the work, and even associates with the nobility,” he answered, “how much more should I, who am created in the image and likeness of God, take care of my body.” ( Vayikra Rabbah , 34:3)
  https://reformjudaism.org/body-or-soul

  Jeg synes alltid det kan være lurt å se hva representanter for en tro sier selv, før man trekker slutninger om hva de mener. Her er et eksempel:

  “Judaism teaches that the body and soul are separate yet indivisible partners in human life. Rather than imprisoning or corrupting the soul, the body is a God-given tool for doing sacred work in the world. It requires protection, care, and respect, because it is holy.”

  Her fra jødisk Encyclopedia

  "The body is not regarded as impure.

  (…)

  To provide food and drink and dress in proper quantity and becoming style is a religious duty (Maimonides, “Yad,” De’ot, v.). Mutilations of the body are prohibited (Lev. xix. 27, 28; Deut. xxiii. 3).

  Even after death the body was regarded as demanding respectful treatment. Once the “temple” (tabernacle) of the soul and its servant, the cerement of dust was to be guarded against sacrilegious dissection (Ḥul. 11b)."

  http://www.jewishencyclopedia.com/articles/3465-body-in-jewish-theology

  Imidlertid kan det jo være svært forskjellige syn på kroppen både innenfor forskjellige kristne og jødiske retninger.

 6. Avatar for INK INK says:

  Jeg klarer ikke å lese slike generaliseringer, som du og mange her kommer med, annet enn som uttrykk for at dere virkelig må støtte opp om identitetspolitikk og polarisering.

  Det slår deg ikke som meningsløst, da, å - på grunnlag av deres familiebakgrunn - generalisere over 14,5 millioner mennesker, som er bosatt i en rekke forskjellige land og som har en rekke vidt forskjellige politiske oppfatninger og en rekke vidt forskjellige religiøse (eller ateistiske, for den saks skyld) synspunkter - og der det store flertall ikke har makt og ikke tilhører noen økonomisk elite, isteden for å kritisere de menneskene som faktisk har makt (enten de er jøder, grekere, WASPs, ateister, katolikker eller har annen bakgrunn)?

  Jeg klarer ikke å se på disse diskusjonene som noe annet enn en gedigen avledningsmanøvre, enten den er bevisst eller ikke, og sånn sett er det selvsagt tåpelig av meg å i det hele tatt delta. Kanskje er disse evinnelige hatske generaliseringene (der du på ingen måte er den som gjør dette mest, bare så det er sagt) også et forsøk på å sette Steigan i et dårlig lys?

  Og sånn for å unngå misforståelser: Jeg mener overhodet ikke at det er noe galt i å kritisere Netanyahu, Israels politikk, sionisme (som er en ideologi), nepotisme i amerikansk mediebransje, Soros, Rotschields, andre mennesker av jødisk opprinnelse som gjør klanderverdige ting eller Fanden og hans oldemor for den saks skyld.

  Det er den bombastiske negative generaliseringen over jøder generelt, jeg skulle ønske at folk her kunne holde seg for gode for.

 7. Avatar for INK INK says:

  Imponerende! Jeg synes jo den ser akkurat like giftig ut som den er, men jeg har lest at folk fra sørøst-Asia i blant forveksler den med en matsopp de er vant med hjemmefra.

 8. Avatar for Anki Anki says:

  Det er selvsagt ikke akademisk forsvarlig - sett fra ett “vitenskapelig” ståsted er det antagelig fullstendig på trynet. Men fra sjela - som couldn’t care less, verken om akademia eller vitenskapen; alt er gale med den figuren. Devil - ikke engang i disguise.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

62 flere kommentarer

Deltakere