Propaganda i barne-TV

0
FRamstillinga av konflikten i Persiabukta i NRKs Supernytt for barn har karakter av fake news. Skjermdump fra NRK

På NRK Supernytt (nyheter for barn) 20. august 2019 ble det sendt et innslag som hadde til hensikt å forklare situasjonen i Persiabukten. Innslaget innledes friskt med følgende falske påstand: «Det begynte med at Iran stoppet et britisk skip.» Alle som har fulgt saken i andre medier enn MSMs ekkokamre, vet utmerket godt at denne isolerte hendelsen hadde et soleklart startpunkt med arrestasjonen av det iranske skipet Grace1, som ble arrestert av britiske marinestyrker ved Gibraltar den 04.07 2019. Dette hendte altså ca to uker før det svenskeide skipet på britisk oppdrag, Stena Impero ble arrestert av iranske marinestyrker i Persibukten 19.07 2019.

Grove faktafeil

Det ligger i kortene at nyheter for barn må ha en forenklet fremstilling. Dette gjør det kanskje til og med mer utfordrende å lage barnenyheter enn nyheter for voksne. Men å si at kranglingen utenfor kysten til Iran starter med arrestasjonen av Stena Impero, er og blir fake news. Og nettopp fake news er noe Supernytt er svært opptatt av for tiden, noe jeg kommer tilbake til. 

Det ligger i kortene at nyheter for barn må ha en forenklet fremstilling. Men Selma Ibrahim og resten av staben i Supernytt bør prøve å unngå å servere direkte feilinformasjon til barn. Skjermdump fra NRK.

Forholdet mellom USA og Iran har selvsagt vært anstrengt i langt lengre tid enn det som følger av de konkrete skipsarrestasjonene som utspiller seg nå. Vi trenger ikke å grave veldig langt i historiebøkene for å finne ut hvor ansvaret for det anstrengte forholdet hviler. Kolonimaktene USA og Storbritannias tilrøvelse av Irans olje med tilhørende kuppmakeri, er den soleklare starten på det forholdet som har blitt stående siden den gang. Dette temaet er godt belyst gjennom en rekke artikler her på Mot Dag. Denne forhistorien unnlater Supernytt å gå inn på i det aktuelle innslaget. 

Retorisk propaganda

Innslaget går inn på noe som kan kalles for bakgrunn i et forsøk på å forklare hvorfor USA «blander seg inn» med påstanden: «USA og Storbritannia er gode venner, det er én av grunnene til at USA blander seg inn». direkte etterfulgt av: «Noen land har spesielle vennskap som gjør at de hjelper hverandre når andre land lager bråk». Vi trenger neppe en professor i retorikk for å konstatere at det implisitte budskapet her er at USA og Storbritannia har et spesielt vennskap som gjør at USA nå hjelper Storbritannia mot Iran som «lager bråk». Iran er dermed stemplet som sakens syndebukk. I seg selv er dette retorisk propaganda, men som vi ser av forrige avsnitt passer denne retorikken som hånd i hanske med den grove faktafeilen innledningsvis i innslaget.

Grovt feilaktig konfliktløsning

Supernytt forsøker etter alt å dømme å relatere den aktuelle konflikten til konflikter som barn kan identifisere seg med. «Krangling i skolegården» brukes herunder som eksempel på at man må «snakke sammen» for å løse konflikter, før man blir «ordentlige uvenner». Utover dette glimrer konfliktløsning og etikk med sitt fravær i innslaget, og ‘internasjonal lov’ blir f.eks ikke nevnt med ett eneste ord. I stedet legitimerer innslaget at «gode venner» hjelper hverandre, og stempler Iran som syndebukk uten å vise til noen som helst form for bevisførsel. Med dette neglisjeres lov og rett som virkemiddel til konfliktløsning i innslaget. Etikken barna sitter igjen med etter innslaget er versjon jungelens lov fra skolegården, der «våre sterke og mange venner» beleilig presenteres som den forulempede parten som barna inviteres til ta parti med. Innslagets presentasjon av bekymring for ringvirkninger og tilspissing virker lite troverdig. Denne bekymringen tilhører ikke barna, den er Erna Solberg sin, læreren og rektor sin, og i den allerede etablerte konteksten med stemplet syndebukk, tar den form av: ‘bekymret for at de snille barna gir slemmingene for mye bank’. 

Skjermdump fra «Fake news er dust» i Supernytt på NRK

Dette åpenbare tilfellet av fake news og propaganda rettet mot barn fra NRK Supernytt er kvalmende bekymringsverdig i seg selv. Det faktum at Supernytt i disse tider har igangsatt en kampanje mot fake news, blant annet med sangen «Fake news er dust», er bare tragikomisk. 

Skogvokter1 – utdannet historielærer

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelHvem er 5G-revolusjonen for?
Neste artikkelHvis norske medier hadde vært omfattet av tjenestemannsloven …