– Vet politikerne i Tysvær hva de driver med?

0
Her har en laget et bilde som viser forskjellen på de «små» og de planlagte 210 meter høye vindmøllene i næringsparken. Kilde: Tysvær bygdeblad

I et leserinnlegg i Haugesunds avis skriver Ådne Bratthammer, nabo til det planlagte vindkraftanlegget i Hervik:

Tysvær-politikernes håndtering av vindkraftsakene i kommunen gjør at det er all grunn til å stille spørsmål om de vet hva de holder på med.

Tysvær Vindkraftverk kom først opp for 15 år siden, men planene har aldri vært lagt fram i offentligheten. De eneste som har kjent til dem har vært forskjellige offentlige og kommunale organer, og grunneierne. Men fra alle dem har det vært helt stille.

Så plutselig, for åtte-ti dager siden, ble et høringsdokument fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kjent via omveier. Høringsfristen var meget kort, til 21. juni – i år. Etter initiativ fra kommunen er den blitt noe forlenget.

De mest berørte, naboene, er ikke ansett som høringspart.

Er politikerne marionetter?

Allerede i 2009 besluttet Olje- og energidepartementet (OED) at denne saken var så viktig for landet, at prosjektet skulle gjennomføres etter en unntaksbestemmelse i Plan- og bygningsloven. Staten har altså overtatt reguleringsmyndigheten fra kommunen. Betyr dette at kommunens forslag og innsigelser i prosjektet er betydningsløse og ikke teller noe særlig? Betyr det at kommunen i realiteten spiller en marionette-rolle, og blir voldtatt og overstyrt av NVE og OED? Er det disse to mektige statsorganene som trekker i alle trådene og setter lokaldemokratiet til side?

Hvem eier Tysvær Vindkraftverk?

Det er alminnelig høflighet, og god forretningsskikk, at utbygger presenterer seg overfor kommunen de ønsker å investere noen hundre millioner kroner i. Det er også ganske vanlig at de direkte berørte, som naboene, får vite noe om prosjektet.
Vi har ikke hørt noen ting. Jeg tviler også på om kommunen har hatt kontakt med de egentlige eiere. Søknadsdokumentene er uklare og sier omtrent ikke noe om dette. Ifølge nettsøk kan eierne være:
• Svenske Spawer Kraft, eid av en spanjol, med adresse Madrid.
• Investeringsselskapet Green Investment Group, adresse Storbritannia.
• Verdens største grønne infrastruktur-investor, australsk-britiske Macquarie Capital, med aktiviteter i 27 land, adresse Storbritannia.

Eller forholder kommunen seg bare til innleide konsulenter som:
• Oslo-selskapet Alpiq Ecopower Scandinavia, som igjen eies av Alpiq Ecopower AG i Sveits.
• Det norske selskapet Stormvind i Trondheim.

Dette indikerer at det ikke fins noe norsk eierskap i prosjektet. Utbyggingen synes å være helt overtatt av utenlandske kapitalinteresser; at den utelukkende er et tiltak for å tjene penger på norsk dumsnillhet.

Reagerer sterkt på 210 meter høye vindmøller

Kommentar:

Her gjør Ådne Bratthammer det helt riktig. Han går bak staffasjen, politikerne og konsulentene og ser på hvilke krefter som eier dette vidkraftprosjektet. Og han treffer rå nerve.

Green Investment Group eies av Macquarie Group. Og hvem er de største eierne i denne gruppa? Jo, naturligvis de vanlige mistenkte: BlackRock og Vanguard. Og som sjette største eier: Oljefondet!

Macquarie Group er en multinasjonal korporasjon med base i Australia. Ifølge Wikipedia er de under etterforskning for skattesvindel i mange land over en lang periode.

Vi ser altså igjen at bak den massive ødeleggelsen av norsk natur som selges inn som grønn og «klimavennlig» står noen av de største kapitalgruppene i verden. Og vi ser at mens Oljefondet ikke får lov til å investere i utvikling av infrastruktur i Norge, kan de putte store penger i selskaper som ødelegger norsk natur og legger til rette for utplyndring.

Og for å svare på det retoriske spørsmålet til Bratthammer: Det er slett ikke sikkert at politikerne i Tysvær aner hva de holder på med.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelGert Nygaardshaug: Bli støttespiller du også!
Neste artikkel– Steigan.no det mest lærerike nettstedet jeg kjenner