– Vet politikerne i Tysvær hva de driver med?

37
Her har en laget et bilde som viser forskjellen på de «små» og de planlagte 210 meter høye vindmøllene i næringsparken. Kilde: Tysvær bygdeblad

I et leserinnlegg i Haugesunds avis skriver Ådne Bratthammer, nabo til det planlagte vindkraftanlegget i Hervik:

Tysvær-politikernes håndtering av vindkraftsakene i kommunen gjør at det er all grunn til å stille spørsmål om de vet hva de holder på med.

Tysvær Vindkraftverk kom først opp for 15 år siden, men planene har aldri vært lagt fram i offentligheten. De eneste som har kjent til dem har vært forskjellige offentlige og kommunale organer, og grunneierne. Men fra alle dem har det vært helt stille.

Så plutselig, for åtte-ti dager siden, ble et høringsdokument fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kjent via omveier. Høringsfristen var meget kort, til 21. juni – i år. Etter initiativ fra kommunen er den blitt noe forlenget.

De mest berørte, naboene, er ikke ansett som høringspart.

Er politikerne marionetter?

Allerede i 2009 besluttet Olje- og energidepartementet (OED) at denne saken var så viktig for landet, at prosjektet skulle gjennomføres etter en unntaksbestemmelse i Plan- og bygningsloven. Staten har altså overtatt reguleringsmyndigheten fra kommunen. Betyr dette at kommunens forslag og innsigelser i prosjektet er betydningsløse og ikke teller noe særlig? Betyr det at kommunen i realiteten spiller en marionette-rolle, og blir voldtatt og overstyrt av NVE og OED? Er det disse to mektige statsorganene som trekker i alle trådene og setter lokaldemokratiet til side?

Hvem eier Tysvær Vindkraftverk?

Det er alminnelig høflighet, og god forretningsskikk, at utbygger presenterer seg overfor kommunen de ønsker å investere noen hundre millioner kroner i. Det er også ganske vanlig at de direkte berørte, som naboene, får vite noe om prosjektet.
Vi har ikke hørt noen ting. Jeg tviler også på om kommunen har hatt kontakt med de egentlige eiere. Søknadsdokumentene er uklare og sier omtrent ikke noe om dette. Ifølge nettsøk kan eierne være:
• Svenske Spawer Kraft, eid av en spanjol, med adresse Madrid.
• Investeringsselskapet Green Investment Group, adresse Storbritannia.
• Verdens største grønne infrastruktur-investor, australsk-britiske Macquarie Capital, med aktiviteter i 27 land, adresse Storbritannia.

Eller forholder kommunen seg bare til innleide konsulenter som:
• Oslo-selskapet Alpiq Ecopower Scandinavia, som igjen eies av Alpiq Ecopower AG i Sveits.
• Det norske selskapet Stormvind i Trondheim.

Dette indikerer at det ikke fins noe norsk eierskap i prosjektet. Utbyggingen synes å være helt overtatt av utenlandske kapitalinteresser; at den utelukkende er et tiltak for å tjene penger på norsk dumsnillhet.

Reagerer sterkt på 210 meter høye vindmøller

Kommentar:

Her gjør Ådne Bratthammer det helt riktig. Han går bak staffasjen, politikerne og konsulentene og ser på hvilke krefter som eier dette vidkraftprosjektet. Og han treffer rå nerve.

Green Investment Group eies av Macquarie Group. Og hvem er de største eierne i denne gruppa? Jo, naturligvis de vanlige mistenkte: BlackRock og Vanguard. Og som sjette største eier: Oljefondet!

Macquarie Group er en multinasjonal korporasjon med base i Australia. Ifølge Wikipedia er de under etterforskning for skattesvindel i mange land over en lang periode.

Vi ser altså igjen at bak den massive ødeleggelsen av norsk natur som selges inn som grønn og «klimavennlig» står noen av de største kapitalgruppene i verden. Og vi ser at mens Oljefondet ikke får lov til å investere i utvikling av infrastruktur i Norge, kan de putte store penger i selskaper som ødelegger norsk natur og legger til rette for utplyndring.

Og for å svare på det retoriske spørsmålet til Bratthammer: Det er slett ikke sikkert at politikerne i Tysvær aner hva de holder på med.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Anki Anki says:

  Slett ikke sikkert at de vet hva de holder på med? Kommunepolitikere over det ganske land er dessverre en inkompetent gjeng - med ett og annet hederlig unntak her og der. De fleste aner ikke opp ned på forvaltningsloven, eller annet lovverk for den del. Og kommer det “storkarer” til gards pusses ordførerekjeder og den nedleggingstrua lokalavisa forteller hvor kjempestas dette var… Om natur’n ryker med i dragsuget får så være…det er bare å gjenta papegøyemantraet; arbeidsplasser - næringsliv. Arbeidsplasser - næringsliv, til ingen orker høre etter lenger. En 2-3 snap chats tid :wink:

 2. Dette gir vel svaret.

 3. Avatar for runeulv runeulv says:

  Men de er ikke maligne, og de går ikke bevisst inn for politikk ment å skade den hjemlige arbeiderklassen på forskjellige vis.

  For å finne slikt, så må man til de tenkende klasser av opplyste, som kjenner de dypere sannhetene man ikke forteller småfolket.

 4. Avatar for Anki Anki says:

  Vi har knapt journalister i Norge. Kun “plutocrat-owned media”. Da går det som det går :slight_smile:

 5. Avatar for SHO SHO says:

  Jeg tror denne saken må gripes an etter en annen innfallsvinkel.

  Man kan begynne med å se hvor på kartet Tysvær ligger.
  Kommunen ligger ved Haugesund og Karmøy.
  Og det betyr at stedet ikke er så veldig langt unna både utenlandskabler og olje/gass-felt.

  Det har foregått en storstilt ubygging av overføringslinjer i Norge i de senere år og spesielt i områder der hvor det finnes olje/gass-felt. Den mest kontroversielle overføringslinjen har vært Hardangerlinjen (ref monstermaster i Hardanger). En bakgrunn for denne linjen er trykkfall på gassfeltet Troll. For å motvirke dette trykkfall trengs det kunstig trykkstøtte og pumping, noe som krever økt energiforbruk/strømforbruk. Troll feltets strømforbruk har nå økt fra det som før tilsvarte halve Bergens strømforbruk til nå å tilsvare hele Bergens strømforbruk. Og strømmen kommer fra land gjennom kabler. Og dette muliggjøres vhja Hardangerlinjen.

  Tilsvarende forhold gjelder også for (subsea-feltet) Ormen Lange utenfor Midt-Norge . Her må strømforbruket økes med en halv Bergen for å kunne opprettholde trykk og uttapping av gass. I nærheten ligger det helt nye vindkraft-området Fosen-Hitra (som skal produsere omtrent like mye strøm som hele Bergens strømforbruk). Det er også bygget en ny overføringslinje innover mot svenskegrensen og over til Sverige.

  Det er mulig at det er vindkraftutbyggingen i Fosen-Hitra området som best kan forklare det som nå skjer i Tysvær. Og myndighetene har forutsett det økte strømbehovet i oljeindustrien siden 2009 eller før og har bla bygget store mengder nye overføringslinjer i Norge. Dette dreier seg om bevisst lantidsplanlegging for å opprettholde norsk gass og olje eksport.

  Vet politikerne hva de driver med? Svaret er at de nasjonale politikerne meget godt vet hva de driver med. (Men det kan samtidig virke som om satsingen på vindkraft løper løpsk under den blåblå regjeringen, for dem dreier det seg bla om å tjene profitt på subsidiert vindkraft uavhengig av behovet for strøm i Norge).

 6. Honnør til deg SHO som holder deg til emnet og kommer med en interessant innfallsvinkel :star_struck:

  Jeg tror du kan ha mye rett i dette selv om det også ligger mye politisk ideologi bak, jfr. “klimakampen”. Offshorevirksomheten sammen med ny kraftkrevende industri vil kreve mer kraft i åra framover, det er forutsett av flere bl.annet NVE. I den anledning må også nevnes en eventuell utvidelse av aluminiumsverket på Karmøy.

  Hvordan dette skal løses økonomisk har jeg ikke sett noen svar på. Det mest nærliggende er å tro at det samme vil skje her som i f.eks Danmark og Tyskland hvor industrien blir skjermet for prisøkningene på bekostning av vanlige forbrukere som må dekke opp. I praksis vil det på en måte si at forbrukerne får den dyre vindkraften og industrien den billige vannkraften.

 7. Avatar for paven paven says:

  Nettopp. Som brekkstang for industrien er miljøaspektet uovertruffent. At Regnskogsfondet, Erik Solheim og Hydros engasjemang i Amazonas avvikles parallelt kan tyde på det

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

29 flere kommentarer

Deltakere