Energifattigdom i EU

0
Illustrasjon: Shutterstock

Hovedmål med EUs energiunion er konkurransedyktig og rimelig energi til alle. Målene er ikke i sikte. I EU betaler forbrukerne 2-3 ganger så mye for energien som i USA, skriver professor emeritus Øystein Noreng ved Handelshøyskolen BI i en kritisk gjennomgang av EUs energipolitikk.

Det er Jan Herdal som redigerer Oljekrisa.no som har hentet fram Norengs rappport. Herdal skriver:

Ifølge Noreng er energifattigdom et stort problem i hele EU. Energipolitikken fortoner seg som sosialt reaksjonær. Den rammer hushold med lav inntekt hardest. De har minst reserver å gå på.

Relativt høy arbeidsledighet har holdt etterspørselen etter energi nede i EU, men det er dyr energisparing. Millioner av unge mennesker, spesielt i det sørlige Europa, har ikke råd til et eget hjem. At EU ikke greier å møte disse problemene vil trolig resultere i mer populistisk opposisjon.

– I vårt vokabular ansees politikk som øker økonomisk og sosial ulikhet høyreorientert, mens politikk som reduserer ulikhet er venstreorientert. I et slikt perspektiv er EUs klima- og energipolitikk høyreorientert, mens protester mot den er venstreorienterte, skriver Noreng.

Franske arbeideres oppslutning om Marine Le Pen er ingen overraskelse. De er mer sårbare for økning i energiprisen enn president Macrons velgere. Lavtlønte opplever klimadrevne kostnader som direkte angrep på sin kjøpekraft og levestandard.

– Klimapolitikken kan oppleves som en ny, polariserende faktor og en ny utgave av den gamle konflikten mellom arbeid og kapital, mener Noreng. I Europa er det forbrukerne som må betale for «det grønne skiftet» gjennom skatter og avgifter, mens næringslivet, og særlig storbedriftene, stort sett slipper unna.

Nordeng setter ganske riktig EUs klima- og energipolitikk inn i et klasseperspektiv når han skriver:

I et slikt perspektiv synes det som om EUs klima- og energipolitikk er høyreorientert i sin karakter, og opposisjon mot den er venstreorientert.

Mange titalls millioner mennesker i Europa lever i energifattigdom. Kilde: Eurostat.

Mer enn 50 millioner husholdninger i EU kjemper for å holde husene eller leilighetene sine tilstrekkelig varme om vinteren, betale energiregningene i tide og å holde boligene fri for fuktighet og mugg, skriver EU-kommisjon, som føyer til at energifattigdommen i Europa øker.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.