Om løgneren John Bolton

6
John Bolton. Foto: Shutterstock.
Caitlin Johnstone

Av Caitlin Johnstone.

Journalist Whitney Webb tweeta nyleg ein videosnutt frå 2010 som eg aldri hadde sett før. Den viser USAs nasjonale tryggingsrådgivar John Bolton som forsvarte bruken av bedrag i den militære agenda. Dette set fokus på noko vi alle bør vere merksame på no når Trump-administrasjonen sin utanrikspolitikk blir meir og meir boltonisert.

I ein episode av Fox News’ Freedom Watch frå desember 2010 snakka Bolton og programverten om WikiLeaks-publikasjonar som nett hadde kome, og naturlegvis kom emnet statleg hemmeleghald opp.

«Eg vil gi mi støtte til hemmeleghald i regjeringa når det gjeld styring av saker som går på nasjonal sikkerheit – og kanskje til bedrag, der dét passar,» sa Bolton. «Du veit, Winston Churchill sa under Andre verdskrig at i krigstider er sanninga så viktig at den burde vere omgitt av ein livvakt av løgner.»

«Trur du verkeleg det?» spurte ein skeptisk Napolitano.

«Absolutt,» svarte Bolton.

«Ville du lyge for å verne om sanninga?»

«Om eg måtte seie noko eg visste var usant for å verne om amerikansk nasjonal tryggleik, så ville eg gjere det,» svarte Bolton.

«Eg trur ikkje vi ofte møter på slike vanskar, men ville eg lyge om kor D-dag-invasjonen skulle skje for å narre tyskarane? Det kan du tru,» heldt Bolton fram.

«Korfor trur folk i regjeringa at samfunnet sine lover eller reglane ikkje gjeld for dei?» spurte Napolitano.

«Fordi dei ikkje opererer i det sivile samfunnet vi lever i under Grunnlova,» svarte Bolton. «Dei opererer i det anarkiske miljøet internasjonalt, der andre reglar gjeld.»

«Men du svor ein eid om å støtte Grunnlova, og Grunnlova krev ei viss openheit og ein viss ærlegdom,» protesterte Napolitano. «Du er villig til å kaste vrak på det for å oppnå eit temporært militært mål?»

«Eg meiner, som Justice Jackson sa i ein vidgjeten dom, at Grunnlova er ikkje ei sjølvmordspakt,» sa Bolton. «Og eg meiner at forsvaret av USA mot utlandske truslar krev handlingar som vi i eit normalt forretningsmiljø i USA ville ha oppfatta som uprofesjonelle. Eg orsakar det ikkje.»

Hvem truer hvem? Hver svarte prikk er en USA-base

Så dét er ei greie. Og det er viktig for oss å vite at det er ei greie, for no heitnar det til i Iran, og Bolton sine fingeravtrykk finst overalt der.

Bolton har lenge forlangt krig med Iran, og i ein løna tale i juli 2017 fortalte han sitt publikum av regimeskifteønskande Mujahedin-terrorkultmedlemmar at dei saman ville feire den vellykka styrtinga av den iranske regjeringa før 2019. No ser vi trusselalarmar bli skrudde opp og spreiing av skremselspropaganda om iranske missilar, med rapportar som har blitt lekka til pressa om moglege planar om å sende 120 000 US-amerikanske soldatar til regionen.

Dette er eit miljø som er modent for bedrag av alle slag, og med det Bolton sa på direktesendt tv for nesten eit tiår sidan i bakhovudet, bør vi alle vere svært, svært skeptiske mot alle nyheiter vi får servert om Iran framover. Dersom du til dømes høyrer – i dette miljøet fullt av eskalerte spenningar og militær posering – at Iran eller ein av «proxyane» deira har angripe USA på nokon måte, bør du straks reagere med intens skepsis mot det dei snakkande hovuda i massemedia fortel deg at du skal tru.

Tilbake i 2012, på eit forum for tenketanken Washington Institute Of Near East Policy, talte gruppa sin forskingsdirektør, Patrick Clawson, ope om sjansen for å bruke falskt flagg til å provosere fram ein krig med Iran, medan han lista opp dei ulike måtane USA har gjort akkurat dét med sine tidlegare krigar.

«Eg trur ærleg talt at kriseinitiering er verkeleg tøft, og det er svært vanskeleg for meg å sjå korleis USAs president kan få oss inn i krig med Iran,» byrja Clawson.

(Kan eg berre ta ein pause her for å kommentere kva slags bisarr rekke med ord dette er? «Få oss inn i krig med Iran»? Få oss med på den tingen som kvart eit sinnsfriskt menneske ønsker å unngå med kvar fiber i kroppen? Du vil «få oss» dit? Dette er ikkje slikt som normale menneske seier. Slik galskap kan ein berre høyre i DC-sumpen der slike skapningar som John Bolton har sine røter.)

«Som fører meg til konklusjonen at dersom det ikkje kjem til eit kompromiss, så vil den tradisjonelle måten som Amerika kjem i krig på vere det beste for USA sine interesser, » la Clawson til. «Nokre folk trur kanskje at herr Roosevelt ønska å få oss inn i krigen … de hugsar kanskje at vi måtte vente til Pearl Harbor. Nokre folk trur kanskje at herr Wilson ønska å få oss inn i Første verdskrig; de hugsar kanskje at vi måtte vente til Lusitania-episoden. Nokre folk trur kanskje at herr Johnson ønska å få oss inn i Vietnam; de hugsar kanskje at vi måtte vente til episoden i Tonkingolfen. Vi gjekk ikkje til krig med Spania før USS Maine gjekk i lufta. Og får eg lov å peike på at herr Lincoln ikkje syntest han kunne kalle ut hæren før Fort Sumter vart angripe, som er grunnen til at han gav ordre til kommandanten ved Fort Sumter om å gjere nett det som sør-carolinarane hadde sagt ville føre til eit angrep.»

«Så om iranarane faktisk ikkje går med på kompromiss, vil det vere best om nokon annan startar krigen,» heldt Clawson fram. «Ein kan kombinere andre pressmetodar med sanksjonar. Eg nemnde den eksplosjonen den 17. august. Vi kunne trappe opp presset. Eg meiner, sjå, folkens, iranske ubåtar går ned med jamne mellomrom. Ein dag kjem ein av dei kanskje ikkje opp att. Kven skulle vite korfor? Vi kan gjere mange ulike ting, om vi vil auke trykket (eg går ikkje i bresjen for det), men eg berre seier at det ikkje er eit enten/eller – berre sanksjonar må lykkast eller andre ting. Vi er med i spelet ‘å bruke skjulte metodar mot iranarane’. Vi kunne spele spelet eklare.»

Så dette er idear som har vore i sirkulasjon i mange år. Den pistolen er ladd og klar til å fyre.

Bolton støtta konfesjonen sin i 2010 ved å bruke eit døme som dei fleste ville vere einige i: at det var fornuftig for Dei allierte styrkane å med vilje bedra nazistane om detaljane kring invasjonen på D-dagen. Men no kjenner vi John Bolton betre. Denne PNAC-direktøren og arkitekten for Irak-krigen trua ein gong med å myrde barna til ein utlandsk embetsmann fordi den diplomatiske innsatsen hans la ein dempar på samtykkeproduksjonen rundt invasjonen av Irak [https://theintercept.com/2018/03/29/john-bolton-trump-bush-bustani-kids-opcw/]. Han forsvarte ikkje bruken av bedrag under kritiske militære operasjonar brukt til å stagge tyrannar som prøver å ta over verda, han forsvarte bruken av bedrag under dei uvettuge aggresjonskrigane som han har bygd sin politiske karriere på.

Ta alt du høyrer om Iran med ei planetstor klype salt, kjære lesar, og alt du høyrer om Venezuela også, medan vi er på emnet. Det finst dyktige manipulatorar som har bestemt seg for å styrte regjeringane i desse nasjonane – koste kva det koste vil – og dei har absolutt ingen problem med å bedra deg for å gjere det lettare. Og dei trur ikkje reglane gjeld for dei.

Kjelde: https://caitlinjohnstone.com/2019/05/16/that-time-john-bolton-said-its-good-to-lie-about-war/?fbclid=IwAR2wTUpTPpnDPpNq5x9lbcVxTQ8x5w_zWf7kXa9PYctYDFH2wf1xZ5klGHI

Omsett av Monica Sortland for Derimot.no

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Ikke gi Bolton et ord å minnes han med. Det får holde med barten.

 2. Avatar for runeulv runeulv says:

  Det er faktisk irriterende å lese ei Amerikanerinne som er så nedsnødd at hun ikke vet at USA bestemte seg for å regimeendre de gamle Sovjetiske sattelittene før det dukket opp en motstander som kunne støtte dem, når dette faktisk har skjedd, og Iran er det eneste landet som gjenstår.

  Obama forsatte denne planen iverksatt under Bush2, så begge partier i USA støtter prosjektet. Det samme må forøvrig gjelde resten av Vestlige myndigheter, selv om de av innenrikspolitiske årsaker ikke alle kan sende soldater til hver eneste krig.

 3. Det er nok dessverre ikke annen løsning enn total krig nå som John Bolton ble skutt av Iran i Washington DC, dette har han selv bekreftet så da er det sant.

  dhdfhdhdh

 4. Rystende, men ikke overraskende for de som kjenner til disse psykopatiske maktmenneskene. De kan åpent i intervjuer på tv innrømme at grunnene til å gå til krig imperialistiske, som invasjon for å innsette marionettregjeringer for å få ta over landressurser, ta over markeder, innføre frihandel til fordel for storkapitalen, profitt for krigsvåpen-industrien, og bruke krigsmaskinen til fordel for storkapitalen de representerer.

  Vel vitende om at den typiske halvsovende tv-titter som ser nyheter etter middag på kvelden overhører og overser og eller ikke forstår konsekvensene av hva som sies. Storkapitalens hovedstrømsmedier hjelper sine eiere ved å fremstille krigene som frigjøringskriger eller kriger for å forsvare Vesten, og den vestlige befolkningen kan døse videre foran tv apparatet.

  En må lese alt venstre media for å få et fullstendig bilde, og dermed forstå hvilke enorme lidelser som påføres mye av verdens befolkning for at en prosenten beriker seg selv. De vet akkurat hva de gjør, og det gjør verdens rikeste til også verdens grusomste.

  De bedriver krig mot menneskeheten for å overta alle naturressurser og verdier i alle verdens land. Det er bare når verdens befolkning forstår det, at dette elitefolket som snart får all kritikk mot dem kriminalisert kan bekjempes.

 5. Avatar for INK INK says:

  Hun kjenner til intervjuet med General Wesley Clark og har skrevet om det flere ganger:


 6. Minner om artikkel fra okt . 2003:
  Klassekampen avslører i dag at Forsvaret i all hemmelighet har utredet hvordan man skal kunne drive med såkalte psykologiske operasjoner ? PSYOPS på fagspråket ? mot andre land, men også mot landets egen befolkning. Utredningen er foretatt etter klare pålegg fra forsvarsminister Kristin Krohn Devold. I stedet for å klargjøre de etiske rammene Forsvaret skal jobbe innenfor, har hun slått fast at «i prinsippet skal alle aspekter ved informasjonsoperasjoner kunne utføres/håndteres som ledd i alle typer operasjoner». Helheten i det de norske utrederne har kommet fram til er ikke kjent. Men denne typen operasjoner kan bestå av alt fra villedning av befolkningen til jamming av mobiltelefonnettverk. Det spesielle er at slike «informasjonsoperasjoner» i visse tilfeller kan rettes mot landets egne innbyggere for å beskytte den militære, politiske og økonomiske eliten. I februar i fjor avslørte The New York Times «Kontoret for strategisk innflytelse» i USA som hadde som mandat å spre desinformasjon både hjemme og ute. Gjennom dette kontoret hadde man i praksis gitt makthaverne rett til å lyve i den gode saks tjeneste.


  https://www.youtube.com/watch?v=20wNxj8UJDc

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere