Macron: Schengen-avtalen virker ikke lenger

1
Emmanuel Macron er finanskapitalens mann. Shutterstock.

Den franske presidenten Emmanuel Macron sa under en pressekonferanse 26. april 2019 som avslutning på den såkalte «store nasjonale debatten» at Schengen-systemet og Dublin-avtalen ikke virker lenger og må bli erstattet av noe annet.

Macron, som alltid har vært en talsmann for migrasjon og åpne grenser sier nå at migrasjon nest etter klima er det store spørsmålet. Han sa at Europa må revidere sin migrasjonspolitikk.

Macron er tilhenger av en europeisk føderalstat, og det kom også fram under pressekonferansen:

Det vi trenger er et sterkt, suverent Europa, men også et Europa som sikrer sine egne grenser. Som beskytter dem. Det er et Europa der det finnes en velfundert og felles rett til asyl og der ansvar følger solidariteten. Det er på grunnlag av det Schengen må skapes på nytt, sjøl om det betyr et Schengen med færre stater.

Macron sa ikke hvilke stater han ville kaste ut av Schengen. Schengen omfatter 22 land. Noen av dem vil Macron ha ut, men han røpet ikke hvem av dem. Kanskje Hellas eller Italia? Eller hvorfor ikke Frankrike?

I Frankrike oppfattes talen som en slags innrømmelse til de gule vestene, og han rettet også en kritikk mot politisk islam, «som ønsker å bryte med vår republikk».

Men de gule vestenes krav er mye mer omfattende enn det Macron klarer å ta inn over seg, og de retter seg mot hele det privilegerte sjiktet som Macron er den fremste representanten for.

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

  1. AnneBrit says:

    Han kan begynne med Norge og alle de andre som ikke skulle vært med i utgangspunktet.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere