Jernbane på villspor

1
Er jernbanepolitikken helt i tåka – som her i egenreklamen til NSB/Vy.
Øyvind Andresen

Av Øyvind Andresen.

«Rød Pepper», Rødt Kristiansands debattforum,  hadde møte 2. april 2019 med problemstillingen: Har norsk jernbanepolitikk sporet fullstendig av?

Innledere var Janne Lisesdatter Håkonsen, nestleder i Lokomotivpersonalets forening i Oslo, Morten Knudsen, nyvalgt leder i Konduktørforeninga av Norsk Jernbaneforbund i Kristiansand og Knut Henning Thygesen, tidligere ordfører for Rødt i Risør og kandidat for partiet til fylkestingsvalget i høst. De tre utfylte hverandre, og møtet var svært opplysende – og skremmende.

Mest inntrykk gjorde det hvordan de to tillitsvalgte fikk fram usikkerheten blant sine kolleger på alle nivåer i jernbanesystemet etter jernbanereformen 2015.

Vi ble minna om følgende:  Etter at jernbanereformen ble vedtatt i 2015 av Høyre, Frp, Venstre og KrF, har både antallet direktører og lønnsnivået deres skutt i været. Aller best tjener Bane NOR-sjefen, Gorm Frimannslund, med en lønn på nær 2,8 millioner kroner. Det er 1,2 millioner kroner mer enn hva Elisabeth Enger hadde da hun leda Jernbaneverket.

Antallet direktører har økt fra 11 til 27. Reformen har kosta så langt 1,3 milliarder.

EUs fjerde jernbanepakke skal opp i Stortinget i år – og om den blir vedtatt, vil den en gang for alle bety full oppsplitting og anbudskonkurranse av jernbanen. Nasjonal kontroll over jernbanen vil bli lagt under EUs jernbanebyrå ERA.

Det ble også nevnt at NRK Sørlandet 2. april 2019 meldte følgende:

CargoNet som er den største transportøren av gods på jernbane i Norge, har tapt penger i mange år. I desember i fjor, kutta de i tilbudet.

På strekningen mellom Oslo og Kristiansand ble fire av fem daglige tog tatt bort. Denne reduksjonen av godstransport på bane tilsvarer 30.000 lastebiler på norske veier. Årsaken er at det  innafor snevre markedsøkonomiske rammer ikke er lønnsomt med godstrafikk på tog.

Nå står hele godstrafikken i fare. Hvis hele godsnæringen legges ned, blir det tusen flere vogntog på veiene daglig. Det vil øke CO₂-utslippene med 175 000 tonn i året. Det tilsvarer utslippene til 80 000 biler.  I tillegg kommer risikoen med trailere som kjøres av utslitte sjåfører – og ofte med dårlig materiale.

Det er mer enn jernbanepolitikken som må komme på rett spor igjen.


Denne artikkelen ble først publisert på bloggen til Øyvind Andresen.

Flere artikler av samme forfatter på steigan.no finner du her.


Vil du bli en av støttespillerne? Klikk her eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

  1. Avatar for SHO SHO says:

    Det er vel et EU-direktiv som sier at myndighetene ikke har lov til å favorisere den ene transportmåten på bekostning av andre transportmåter, og derfor flyttes stadig mer gods feil vei fra over fra jernbane til vei. Men dette er det ytterst få politikere som snakker høyt om selv om de i festtaler snakker om å få mer gods på båt og jernbane. Det er på tide at skoleungdommen protesterer mot bla denne utvikling.

    I visse sammenheng er høyresiden opptatt av slikt som stordriftsfordeler og også å bygge opp robuste kompentasemiljøer, men det virker som om dette gjelder i mye mindre grad for jernbanen. Men selvfølgelig kan de som vant anbudet (go ahead) også vinne nye anbud på andre strekninger og slik oppnå stordriftsfordeler.

    På østlandet står det hele tiden tog parkert på dagtid som kunne ha vært satt inn for å forlenge rushtids perioden slik at det går flere tog i timen. Dette hadde iflg NSB vært mulig rent teknisk å gjøre og ville ha gitt bedre service og kunne også ha ført til at flere valgte å reise med toget. Men kostnadene ville ha blitt noe høyere og ville ha gitt litt lavere bedriftsøkonomisk lønnsomhet. Å redusere lengden på rushtids perioden kan være et grep som myndighetene (bla Dale) har gjort for å senke togtilbudet ned på et nivå som uansett vil komme når man senere setter bort driften til selskaper som driver med kun profittmaksimering.

    Heter det YV eller VY? Tenk på ordet revy, da har man svaret.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere