Fortsatt store huller i EUs veipakke

0
Svært mange vogntog som kommer til Norge fra EU er dårlig skodd for vinterføre og sjåførene er ofte svært uforberedt på det som møter dem. Illustrasjon: Shutterstock.

Stadig flere østeuropeiske vogntog gjør trafikksikkerheten på norske veier usikker. 8 av 10 ulykker skjer med utenlandske sjåfører. Biler uegnet for vinterføre, underbetalte, hardt pressa sjåfører uten ferdigheter på vinterføre og manglende kontroll, er blitt politikk. Dette skrev Erling Grape, leder i Rødt Narvik i avisa Fremover 19. januar 2019. Han skrev videre:

3000 vogntog kommer daglig over grensa til Norge. I fjor økte antallet vogntog på norske veier med 40000. Sju av ti utenlandske sjåfører får dårlig lønn, helt ned i 30 kroner timen, kjøre- og hvilebestemmelsene overholdes ikke. De ulike konkurranseforholdene i transportbransjen presser også norske sjåfører. Det fører til sosial dumping, dårligere rekruttering i bransjen i Norge, og det svekker nytenking hvor transportsektoren utvikler kombinasjonen med båt, tog og bil, med mer effektive systemer.

I EU diskuteres nå full liberalisering av transporten, den såkalte «EUs veipakke.» I dag er kabotasje begrenset til at utenlandske vogntog kan kjøre 3 turer over 7 dager innad i Norge og må ikke returnere til hjemlandet før de tar nye turer innad i Norge. Kabotasje kan om få år bli sluppet fritt gjennom EØS. Noe av det samme gjelder for turbusser.

Sjåførene frykter flere dødsfall på veiene med nye EU-regler, skrev Fri fagbevegelse i juni 2018. I EU-parlamentet har det vært intens tautrelling om de nye reglene og 4. april 2019 er det fattet vedtak som innebærer noen forbedringer i forhold til det opprinnelige forslaget. Det mener i hvert fall Geir A. Mo, direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

Folkebevægelsen mod EU i Danmark mener imidlertid at til tross for at det er visse forbedringer i vedtaket i forhold til det opprinnelige forslaget, så er det så store huller i det som er vedtatt at det ikke vil hindre sosial dumping på danske veier.

Siden Norge i prinsippet er en uavhengig nasjon burde Norge naturligvis kunne vedta regler som skal gjelde for transport på norske veier og ikke være avhengig av diverse råtne kompromisser i EUs organer. Men så langt klarer ikke flertallet av norske politikere å tenke.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelIntervju med terrorist: – Jeg vil gjerne til Norge for å drepe ateister
Neste artikkel20 år siden NATOs bombing av Serbia