Fortsatt store huller i EUs veipakke

3
Svært mange vogntog som kommer til Norge fra EU er dårlig skodd for vinterføre og sjåførene er ofte svært uforberedt på det som møter dem. Illustrasjon: Shutterstock.

Stadig flere østeuropeiske vogntog gjør trafikksikkerheten på norske veier usikker. 8 av 10 ulykker skjer med utenlandske sjåfører. Biler uegnet for vinterføre, underbetalte, hardt pressa sjåfører uten ferdigheter på vinterføre og manglende kontroll, er blitt politikk. Dette skrev Erling Grape, leder i Rødt Narvik i avisa Fremover 19. januar 2019. Han skrev videre:

3000 vogntog kommer daglig over grensa til Norge. I fjor økte antallet vogntog på norske veier med 40000. Sju av ti utenlandske sjåfører får dårlig lønn, helt ned i 30 kroner timen, kjøre- og hvilebestemmelsene overholdes ikke. De ulike konkurranseforholdene i transportbransjen presser også norske sjåfører. Det fører til sosial dumping, dårligere rekruttering i bransjen i Norge, og det svekker nytenking hvor transportsektoren utvikler kombinasjonen med båt, tog og bil, med mer effektive systemer.

I EU diskuteres nå full liberalisering av transporten, den såkalte «EUs veipakke.» I dag er kabotasje begrenset til at utenlandske vogntog kan kjøre 3 turer over 7 dager innad i Norge og må ikke returnere til hjemlandet før de tar nye turer innad i Norge. Kabotasje kan om få år bli sluppet fritt gjennom EØS. Noe av det samme gjelder for turbusser.

Sjåførene frykter flere dødsfall på veiene med nye EU-regler, skrev Fri fagbevegelse i juni 2018. I EU-parlamentet har det vært intens tautrelling om de nye reglene og 4. april 2019 er det fattet vedtak som innebærer noen forbedringer i forhold til det opprinnelige forslaget. Det mener i hvert fall Geir A. Mo, direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

Folkebevægelsen mod EU i Danmark mener imidlertid at til tross for at det er visse forbedringer i vedtaket i forhold til det opprinnelige forslaget, så er det så store huller i det som er vedtatt at det ikke vil hindre sosial dumping på danske veier.

Siden Norge i prinsippet er en uavhengig nasjon burde Norge naturligvis kunne vedta regler som skal gjelde for transport på norske veier og ikke være avhengig av diverse råtne kompromisser i EUs organer. Men så langt klarer ikke flertallet av norske politikere å tenke.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

  1. Avatar for SHO SHO says:

    Godstrafikk på jernbane er i ferd med å kollapse i Norge, stadig mer gods flyttes fra jernbane over til vei. Dette er med på å øke problemene både med veitrafikk og sosial dumping innenfor transportsektoren i Norge. Det er mulig for regjeringen å gjøre mottiltak for å forhindre at gods flyttes fra jernbane til vei, men det spørs om den norske regjering klarer å handle (til tross for at flere land i EU allerede har gjort mottiltak). Dette bør også være en ganske pinlig sak for klima og miljøministeren hvis målet er å få redusert utslippene av CO2 og annet fra biltrafikken.

  2. Det er mange år siden jeg sluttet å kjøre Rv3 (Østerdalen), for der hersker vogntogene. Foran, bak og i motgående, mens en kunne skimte jernbanelinja. En kunne bli misantropisk av mindre.

  3. Veipakke, det er ordet som ord-smedene i EU bruker for å snik-introdusere full liberalisering innen transport, alt for EUs andre lov:- fri flyt av billigste tilgjengelige arbeidskraft, til lavest lønn og dårligste betingelser.

    Dette er hva “veipakken” betyr, rovdrift på menneskelige ressurser, som får sosiale rettigheter uthult, alt for profittmaksimeringens skyld. EU gjør at arbeiderklassen blir mer og mer arbeidende fattige. Også innen jernbane, personalet samles i egne selskaper og presses på lønn og betingelser, for EUs konkurranseregler gjør at personalselskapene kan rekruttere personale fra andre land. Politikere og partier som vil inn i EU representerer ikke arbeidstakere under øvre middelklasse.

    Dette er hva storkapitalens EU dreier seg om, å lure landene til å privatisere sine økonomier, implementere nyliberal markedsøkonomi, og undergrave arbeidstakernes sosiale rettigheter litt etter litt, til EU blir som stat 51 i USA. Med en utfattig underklasse, en stor fattig arbeiderklasse, en resten utradert kjempende lavere middelklasse, en liten men komfortabel øvre middelklasse, en styrtrik overklasse og en astronomisk rik økonomisk elite.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere