EU-bomben under norsk industri

4
Illustrasjon: SINTEF
Eva Nordlund

Av Eva Nordlund.

Ny rapport om EUs energiunion: 30.000 arbeidsplasser knyttet til norsk industri i fare, og overvåkingsorganet Acer tillegges mer overnasjonal makt.


Denne artikkelen til Eva Nordlund ble først publisert som kommentar i Nationen. Den gjengis her med forfatterens velvillige tillatelse.


Fredag presenterte De Facto – Kunnskapssenter for fagorganiserte, en tikkende bombe under norsk industri, og en brannfakkel inn i Ap-landsmøtet: Deltakelsen i EUs energiunion setter 30.000 arbeidsplasser knyttet til norsk industri i fare.

LO sa nei til EUs 3. energipakke og avgivelse av suverenitet til Acer da Stortinget behandlet saken i fjor. En av hovedårsakene var at LO ville avvente og se hva som kom i energipakke 4, den såkalte «vinterpakka». Mange antok også at den overnasjonale myndigheten til overvåkingsorganet for EUs indre kraftmarked, Acer, ville øke med energipakke 4.

Alle EUs energipakker er skritt på veien mot et indre kraftmarked der kraften skal flyte fritt. Da Stortingsflertallet vedtok EUs 3. energipakke, og å avgi myndighet til Acer, ble Norge med på veien mot et indre kraftmarked fritt for «konkurransehindringer», som for eksempel nasjonale hensyn. EU-kommisjonen er lei medlemslandenes treghet. Også EU-land har hatt tradisjon for å se kraft mer som infrastruktur enn som en fri flyt-vare. For å få fart på prosessen, støtter EU-kommisjonen aktivt opp om private kabler mellom land.

Først ryker 400 arbeidsplasser i stålindustrien, 600 i ferrolegeringsindustrien og 800 i treforedling.

Derfor kan vi lese «co-financed by The European Union» på NorthConnect-reklamen for privat kraftkabel fra Norge til Skottland, som svenske Vattenfall og tre norske kraftselskaper står bak. NorthConnect vil bety klingende mynt i kraftselskapenes kasser. Samtidig sier LO, Rødt, SV, Sp og store deler av Ap nei til NorthCoonnect, fordi flere utenlandskabler driver strømprisene opp og rammer både industri og forbrukere i Norge.

Det ser altså ut til at de verste mistankene i LO-rekkene og nei til Acer-partiene, slår til i EUs 4 energipakke. Samtidig setter EU opp farten. Nølende medlemsland, som nevnt, er årsaken til at det har tatt tid å komme så langt på vei mot fri flyt av kraft. Nå er det innspurt i EU. Omfattende og detaljert regelverk, kombinert med utvidet myndighet til Acer, sørger for tempo. Det viser De Facto-rapporten «EUs energiunion, strømprisene og industrien», som daglig leder Roar Eilertsen står bak. Rapporten ble lagt fram i Oslo fredag, samtidig og vegg i vegg med Ap-landsmøtet i Folkets Hus på Youngstorget.

Dagen før var leder i Telemark Ap, stortingsrepresentant Terje Lien Aasland, på talerstolen og holdt et engasjert innlegg for norsk industri. Konklusjonene i rapporten er en brannfakkel inn i Ap, fordi ledelsen i fjor overkjørte LO og egen grasrot og sa ja til EUs 3. energipakke og Acer, og dermed ja til å være med i energiunionen.

Talsmann for Industriaksjonen, Ståle Johansen, sier til Nationen at Energiunion-rapporten viser at industrien hadde god grunn til å advare mot at Acer kunne føre til industridød i store deler av prosessindustrien. «Det er dramatisk for alle, da dette er hjørnesteinsbedrifter i lokalsamfunnet». Fagforeninger i industrien står bak Industriaksjonen. Målet er å fremme en offensiv norsk industripolitikk fram mot stortingsvalget i 2021. En av kampsakene er naturlig nok «norsk kraft til norsk industriutvikling, stopp nye eksportkabler!»

Ståle Johansen, klubbleder i Kværner Verdal, Fellesforbundet, lurer også på hva motivet for å knytte Norge til energiunionen er: «Når rapporten viser at vi kan bidra med under en prosent av EUs energibehov. Det er noen som ønsker å profittere på økt strømpris i Norge.»

Terje Lien Aasland sa blant annet fra talerstolen på Ap-landsmøtet at: «Ikke en eneste kilowatt skal ut av landet hvis industrien trenger den!» Det betinger selvsagt at vi fortsatt har en industri.

Rapporten viser at det handler mer om pris enn forsyning. Med en prisøkning med 10 øre/kWh, samlet sett ca. 3,7 milliarder kroner, så ryker først 400 arbeidsplasser i stålindustrien, 600 arbeidsplasser i ferrolegeringsindustrien og 800 arbeidsplasser i treforedling. «Sju – åtte lokalsamfunn kan komme til å miste 4 – 5 000 arbeidsplasser», skriver Eilertsen.

Totalbildet for industrien beskrives slik: «De mest utsatte næringene, produksjon av aluminium, jern, stål, ferrolegeringer og papir mv., sysselsetter rundt 12.000 ansatte, som i all hovedsak er spredt på ensidige industristeder kysten rundt. Tar en med den sysselsettingen som genereres utenfor portene, snakker vi om rundt 30.000 arbeidsplasser.»

Rapporten viser også at Acers overnasjonale myndighet styrkes på bekostning av norsk selvbestemmelse over egen energi. Det er et brutalt brudd med både Grunnlovens bestemmelser, og med vår demokratiske tradisjon: Å bruke norsk kraft til det beste for det norske fellesskapet og velferdsstaten.


Du trenger den uavhengige og kritiske journalistikken, klikk her for å være med på å styrke den, eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for SHO SHO says:

  EUs Energiunion vil være en trussel mot flere EU-land. Hvis et land har liten utbygd kapasitet for eksport av strøm, så betyr det at det finnes innelåst elektrisk kraft i dette land som bare kan brukes av den industri som befinner seg i landet. Den dagen det bygges nye overøringslinjer/kabler for eksport av strøm ut av dette landet, risikerer landet at strømmen sammen med industriarbeidsplasser vil bli eksportert/flyttet ut av landet feks til Tyskland.

  Istedenfor at Norge eksporterer strøm til EU, så kan isteden EU-land flytte produksjon til Norge hvor det finnes billig, ren og stabil strøm. Det er veldig viktig for Norge å kunne tilby fortsatt billig strøm og spesielt når aktivitetsnivået innenfor den norske olje/gass virksomheten etterhvert begynner å synke. I stedenfor å bli en ren energikoloni underlagt EU (og Tyskland) må Norge satse på fortsatt å være en industrinasjon og benytte sin egen elektriske kraft til å bygge landet og også til å elektrifisere det som bør elektrifiseres. Ellers risikerer Norge å bli en fattig energikoloni.

 2. Avatar for Svein Svein says:

  Jeg tror at tallene som brukes i artikkelen faktisk er alt for lave.

  En må huske at når de store industribedriftene stenger ned så rammes også en rekke leverandørbedrifter - og arbeidsplasser i disse bedriftene: Først har vi regulære vedlikeholds og servicebedrifter, som f.eks. IT-løsninger, økonomitjenester, teknisk vedlikehold, etc. Så kommer de bedriftene som leverer ny kunnskap og teknologiutvikling. En stor andel av kunnskapsbedriftene i Norge eksisterer nettopp fordi de utvikler og leverer kunnskapsbaserte produkter og tjenester til den kraftkrevende industrien.

  Ønsker vi at teknologi- og kunnskapsbedriftene i Norge skal dø ut? Vel, da er det bare å trekke ut strømkontakten til storindustrien, så er vi godt igang. Så får de som kan noe og som ønsker å bidra heller orientere seg mot land som vil være noe mer enn rene råvarekilder.

 3. Dette er hva EU dreier seg om, å lure medlemslandene til å selge landressursene til multinasjonale selskaper. Det er storkapitalens agenter, politikerne, sammen med deres MSM som skal lure forbrukerne til suverenitetsavståelse og gi opp selvråderett over egne nasjonale ressurser, deretter eierskapet. På grunn av energiliberaliseringen, kan spekulanter drive strømprisen i været uten selv å tilføre så mye som en kilowatt til nettet, samtidig som de fysiske investeringene i nettet betales av forbrukerne.

  Hele ACER tilknytningen fører altså til høyere strømpriser til norske forbrukere og industri, mens pålitelig, billig og evigvarende strøm fra norske vannturbiner går til utlandet. Nordmenn vet at det er oljen og vannkraften som har gjort at det er høy levestandard for de fleste, men det er på grunn at det har vært politisk vilje til å fordele velstanden til befolkningen.

  Når inntektene til staten går ned fordi disse landressursene er solgt til storkapital, må staten spare, dvs kutte kraftig, og gratis utdannelse, helsevesen og velferd som vi kjenner det forsvinner. Og Norge blir ikke anderledes enn andre land som har implementert nyliberal markedsøkonomi, det blir en nedgang i levestandard for alle under øvre middelklasse.

  Et resultat av politiske beslutninger, diktert av storkapitalen som står bak kulissene og dikterer EUs direktiver. Løsningen er ut av EØS/EU, og nei til alle overnasjonale avtaler som TISA/TTIP etc, og full råderett og suverenitet over egne landressurser. Skal en holde den globale storkapitalen unna, må en ikke la seg dupere av de som kaller det nasjonalistisk og isolasjonistisk, og prøver å skremme med å si at da blir vi utenfor.

 4. Avatar for Olav Olav says:

  Dessverre helt håpløst å tro at folk flest skal våkne opp og innse at stortinget stort sett består av de verste kriminelle det er mulig å finne i dette landet. Selv ikke bombingen av Libya var nok til å få folk til å begripe at dette dreier seg om “skrivebordsmordere”. Selv Terje Tvedt presterer jo feks å spørre hvordan det er mulig at “anstendig og velmenende norske politikere” kunne ende opp slik. Og det altså etter at det egentlig burde være mer enn klart nok at dette snarere dreier seg om psykopater og sykelig narcissistiske personer enn om noen som helst form for anstendighet. Så finnes det ikke mye håp om at hverken folk flest eller ledelsen i partier som Sp og SV skal begynne å forholde seg til realitetene når det gjelder hva Høyre og Ap representerer. Nettopp derfor er det jo også at skanse etter skanse har falt akkurat slik hensikten med EØS har vært fra første stund både fra EUs side og fra ledelsen hos Ap, Høyre, Frp, Venstre og Krf. Gapet mellom den bunnfalske fasaden og hva man i realiteten har med å gjøre blir bare for stor. Det begynner faktisk å minne om overgrepssaker, voldtekt og pedofili, i “gode” og tilsynelatende velfungerende familier. Det kommer så godt som alltid som en “overraskelse” hva som “egentlig” har foregått. Og slik er det også med stortinget. Bare at her har vi med “pedofile overgripere” ovenfor hele befolkningen å gjøre. Den infantile innstillingen som gjennomsyrer befolkningen er jo også noe de samme politikerne selvsagt har lagt til rette for og direkte oppmuntret, for i neste omgang bare desto enklere kunne gjennomføre en nærmest endeløs rekke voldtekter som gjør hele nasjonen til et vrak.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere