Leiar i Dag og Tid: Skuffande om folkerøystingar

3
Den europeiske eliten, som er vant til å styre uten mandat fra folket, frykter folkeavstemninger. Det gjør også, skuffende nok. Dag og Tid.
Ove Bengt Berg

Av Ove Bengt Berg.

Dag og Tid er ei særs god vekeavis, ofte med andre vinklingar enn hovudstraumsmedia. Med gode leiarartiklar. Men ikkje den siste om folkerøystinga om brexit. (Den ligger bak betalingsmur her.)

Problemet med det representative demokratiet, det at vi vel nokre representantar til å styra for oss i ein periode på mange år, er at det vert utvikla eit eige sjikt av desse representantane som styrer som dei vil. I vala er få spørsmål oppe av dei som skal avgjerast i kommande årelange periode. Jo fleire folkerøystingar, jo fleire innbyggjarar får oftare makt over styringa og utviklinga av samfunnet. Altså meir demokrati, meir folkestyre. 

Svein Gjerdåker, redaktøren som skriv leiarane, skriv i siste utgåve: «Diverre må ein seia at valkampen vart eit solid argument mot folkerøystingar i slike kompliserte spørsmål…» Men kva er det som er så komplisert i eit demokrati at ein ikkje kan lata folket avgjera det? Er det då eit demokrati? Om ein kan seia at bilmekanikarar og fjøsarbeidarar som ikkje har doktorgrad i handelspolitikk ikkje skjønar seg på tollunionar, kva veit vi om politikarane som held seg i ein boble med professorar, doktorandar, lobbyorganisasjonar og pressefolk — er dei eigentleg noko meir rasjonelle? Og som ikkje ein gong har nytta nokon kjeledress. Vi krev ingen eksamen for å kunna ta del i val trass i at nokon heilt klårt kan meir enn andre i mange politiske saker. 

Rolf Groven: Norsk nyromanitikk 1972, også kalt Willoch og Bratteli.

Gjerdåker held fram i same setninga med: «…særleg sidan ein ikkje hadde eit konkret avtale-utkast å ta stilling til». 

Kvifor må ein ha eit avtaleutkast? Det kunne blitt brexit då òg, og same kritikken frå EU-tilhengjarane. 

Kvifor er ikkje ei subjektiv meining om kva ein vil, like bra? Noreg har hatt to folkerøystingar om medlemskapen i EU. Alle visste ikkje alt. Skulle berre dei som har den økonomiska makta og elles hadde dei politiske kommandopostane avgjera? Sjølvsagt meiner dei det. Men det er ein tanke som sterkt bryt med demokratiske idear. Minst to av tre stortingsrepresentantar er for fullt norsk medlemskap i EU, men folkemeininga er heilt motsett. Kven er det mest demokratisk å la styra? 

Gjerdåker har sjølvsagt rett i at det er eit kaos om brexit. Det må openbert skuldast at det ikkje er fleirtal i parlamentet for utmeldinga, dei er bare svakt bundne av det resultatet av folkerøystinga dei er imot. Førebels har ikkje politikarane vore så udemokratiske som dei norske at dei har ignorert folkerøystinga. Men makta ivrar for ny røysting, i von om at fleirtalet då snur. Trygg på det kan dei ikkje vera. Tapar dei att, vert nederlaget endå større for dei. 

Folkerøystinga om britisk EU-medlemskap var ein demokratisk siger. Resultatet for alle oss som er imot EU sin strenge einsretta marknadsøkonomi, er ein politisk siger som stør dei splittande faktorane i EU og peiker framover mot ei naudsynt oppløysing av det strengt marknadsstyrte og overnasjonale EU. 


Denne artikkelen ble først publisert på bloggen til Ove Bengt Berg.

Andre artikler av Ove Bengt Berg på steigan.no finner du her.

Vil du være med på å utvikle den kritiske og uavhengige journalistikken? Klikk her eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

  1. De siste årenes hendelser har fått en del folk til å vise sitt sanne ansikt. Det er merkelig at nynorskavisen Dag og Tid nå har blitt EU-tilhengere (selv om det neppe gjelder for alle skribentene). Det er ytterst merkelig at i en tid hvor EU har blitt verre og verre, og alt EU-motstanderne advarte mot har skjedd, så velger mange nordmenn å støtte EU. Jeg kan ikke regne folk som støtter EU som en del av venstresiden. Selv en som Fløgstad skrev noe vrøvl om at Brexit sto sterkest utenfor Labour-områder, som om Brexit er negativt og mange i den engelske arbeiderklassen ikke har snudd ryggen til Labour. Det sjokkerende er den totale mangelen på støtte til en demokratisk beslutning. Støtter Rødt avlysning av Brexit? Slik mange der mener Maduro skal fjernes? Klart det er kaos rundt Brexit, for det har blitt motarbeidet fra første dag. Jeg tipper det vil skje i en eller annen ekstremt utvasket form, som ikke truer storkapitalen det minste.

  2. Avatar for SHO SHO says:

    Jeg synes at Brexit prosessen har foregått på en veldig uryddig måte. Når en fremforhandlet avtale med EU foreligger bør det være naturlig i et demokrati at det holdes en ny folkeavstemming over denne konkrete avtale. Man har vel egentlig 4 alternativer i praksis: fortsatt EU medlemskap, EU-avtalen fremforhandlet av May, en EØS lignende avtale eller hard Brexit.

    Det er mulig at statsminister May kan ha drevet med en form for dobbeltspill (at hun egentlig er tilhenger av EU). Hvem vet? Kanskje Corbyn som statsminister hadde klart å fremforhandle en bedre avtale enn det May har klart.

  3. May var jo remainer under folkeavstemningen, så det er ingen hemmelighet. Corbyn er nok heller brexiter.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere