Big Ugly Fat Fucker

5
Et B52 bombefly som kan føre aomvåpen lander på Fairford-basen i Storbritannia. Foto: Shutterstock.
Terje Alnes

Av Terje Alnes.

Utplassering av B-52 bombefly i Europa er en ytterligere eskalering av konflikten med Russland. Norske politikere reagerer med servilitet og opptrer som «Papegøyen fra Amerika».

Det har nylig blitt kjent at USA utplasserer B-52 bombefly i Europa. 6 fly, og 450 personer fra det amerikanske flyvåpenet, ble forflyttet til Royal Air Force basen i Fairford i Storbritannia 14. mars. Flyene har allerede foretatt flere militære treningsoppdrag over hele Europa, inkludert i Norskehavet mellom Norge, Svalbard og Island.

USA har utplassert strategiske bombefly i Europa minst en gang i året siden 2014. Alle tre amerikanske bombervariantene – bombeflyene B-1, B-2 og B-52 – er nå flyttet over til Fairford Airbase for øvelser med europeisk NATO-allierte.

Big Ugly Fat Fucker

Boeing B-52 er et strategisk bombefly med svært lang rekkevidde. Det har vært brukt av United States Air Force (USAF) siden 1955. USA brukte flyet i massive bombetokter i Vietnam, Laos og Kambodsja på 1960- og 70-tallet. Under Gulfkrigen i 1991 ble 40 % av koalisjonens bomber sluppet fra B-52 Stratofortress bombefly.

b-52-stratofortress
«The B-52 is capable of dropping or launching the widest array of weapons in the U.S. inventory. This includes gravity bombs, cluster bombs, precision guided missiles and joint direct attack munitions. Updated with modern technology the B-52 will be capable of delivering the full complement of joint developed weapons and will continue into the 21st century as an important element of our nation’s defenses.» Kilde: U.S. Air Force

Internt kalles flyet BUFF (Big Ugly Fat Fucker). Flyet ble bygget for å bære atomvåpen, men benyttes også til konvensjonell bombelast, deriblant kryssermissiler. 85 fly er fremdeles i tjeneste. I 2010 ble flyene overført til Air Force Global Strike Command (AFGSC), 6 av dem er nå altså overført til Europa.

Føler vi oss tryggere nå?

NATO-retorikken speilvender realitetene

«– Dette viser at den amerikanske kjernefysiske paraplyen beskytter Europa, og demonstrerer de unike egenskapene USA kan tilføre Europa i en krise. Utplasseringen av B-52 er et tegn på at USA er sterkt forpliktet til NATO»
Offisiell uttalelse fra NATO

Som vanlig når NATO ruster opp, utvider med nye medlemsstater, lagrer eller forflytter militærutstyr nærmere Russland, eller etablerer nye baser kloss opp mot den russiske grensen, begrunnes dette som et defensivt tiltak. Det synes som om alt NATO foretar seg er svar på en russisk trussel eller styrkeoppbygging.

Men dette er å speilvende realitetene. En objektiv vurdering av styrkeforholdet mellom NATO og Russland kan ikke annet enn å konkludere med at NATO-alliansen har mange ganger så store ressurser som de Russland disponerer. Dette kan underbygges med tall fra både Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) og International Institute for Strategic Studies (IISS). SIPRI dokumenterer bl.a. at Russlands forsvarsutgifter ble redusert med 20 % fra 2016 til 2017. Med 610 milliarder dollar utgjorde de amerikanske militærutgiftene mer enn en tredjedel av verdens totale militærbudsjett i 2017. Siden den gang har USA vedtatt ytterligere økninger, det amerikanske forsvarsbudsjettet er nå på nærmere 700 milliarder dollar.

Styrkeforholdet mellom partene tilsier at det er nærmest utenkelig at Russland skal ha ambisjoner om å angripe NATO-land. Når Russland moderniserer deler av sine våpengrener er dette et motsvar på NATOs styrkeoppbygging og overlegne slagkraft. Å sidestille de to partene som jevnbyrdige gir ikke mening ut ifra en rasjonell vurdering av styrkebalansen.

Politiske papegøyer

Frank Bakke Jensen
Frank Bakke-Jensen

Dagens norske politikere har nærmest abdisert når det gjelder å hevde en selvstendig stemme i utenriks- og sikkerhetspolitikken. Selv om vi har vært NATO-medlemmer siden alliansen så dagens lys, har vi tidligere tatt noen vesentlige reservasjoner. I 1949 sa vi nei til utenlandske baser i Norge i fredstid. I 1957 var Norge ett av få land i NATO som sa nei til lagring av atomstridshoder i fredstid, og i 1975 – med «Bratteli-doktrinen» – krevde vi forsikringer om at NATOs marinefartøy ikke hadde atomvåpen om bord når de anløp norske havner.

Slike selvstendige vurderinger er det helt slutt på. Isteden opptrer forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) som den reneste «papegøyen fra Amerika», slik denne skildres i sangen til Torbjørn Egner. Der heter det at «han (fuglefangeren) lærte meg å snakke slik at alle folk forstår, og lærte meg en masse fine sanger.» Å høre Bakke-Jensen snakke er som å få gjengitt en offisiell uttalelse fra NATO, der USAs «fuglefanger» har forfattet teksten. Slik forsvarer Bakke-Jensen utplasseringen av B-52 flyene i Storbritannia og flytoktene langs norskekysten:

«– For at USA skal kunne bidra til å forsvare oss, må amerikanske styrker øve i våre nærområder. Vår evne til å operere sammen er svært viktig for en troverdig avskrekking og et effektivt forsvar av Norge og alliansens territorium. Gjennom tilstedeværelse med ulike styrker og kapasiteter i Europa, viser USA at de tar sine forpliktelser overfor NATO på alvor.»

Denne reglen er tilnærmet lik den offisielle uttalelsen fra NATO.

Heller ikke fra Hårek Elvenes (H), medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen, hører vi tegn til selvstendige, sikkerhetspolitiske vurderinger:

«– Vi ser i dag et NATO med økt tilstedeværelse i alliansens hjemmeområder. Det er bra for Norges sikkerhet, da det bidrar til å vise fasthet mellom allierte og overfor andre parter. Fasthet og forutsigbarhet er viktig for å bevare freden i våre nærområder. NATOs sikkerhetsgaranti er bærebjelken i norsk sikkerhetspolitikk, og USA er Norges viktigste allierte. USAs nærvær i Europa skaper forutsigbarhet og trygghet.»

Det blir som i Torbjørn Egners vise:

«Hvis noen spør hvem jeg har lært dem av. Jeg svarer falleri å fallera, av fuglefange mannen fra Amerika.»

Kilder:

«US B-52 bombers conduct training in Europe», nato.int 14.03.19, «USA utplasserer B-52 bombefly i Europa», abcnyheter.no 21.03.19. «Boeing B-52 Stratofortress», wikipedia.org, Stockholm International Peace Research Institute, sipri.org., International Institute for Strategic Studies, iiss.org, «– Hold atombombeflyene deres langt unna Norge og Norskehavet», abcnyheter.no 26.03.19

Denne artikkelen ble først publisert på bloggen til Terje Alnes.


Vil du være med på å utvikle den kritiske og uavhengige journalistikken? Klikk her eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. På slutten av det sterkt politiserte søttitalet sat vi seksåringar og song om papegøyen frå Amerika med to fingrar klemt om nasen for å etterlikne den pipete fuglerøysta. Mange av oss hadde politisk engasjerte foreldrar, men eg trur ikkje det fall nokon inn å tenkje på nett den songen som politisk satire. Men med Egner kan ein i røynda aldri vita.

 2. B-52 bombeflyets grusomme fremtoning symboliserer presist hva det er, og ikke minst hva det brukes til. PURE EVIL… Hvis noen har blitt forledet til å tro at vårt (Danmark mfl) innkjøp av kamp/angrepsflyet F-35 handler om å “forsvare Norge”, kan vi bare informere om at dette er vås fra ende til annen. Vi er i ferd med å bygge opp en av USAs viktigste militærbaser, herunder fanen forsvar, NATO-allianse, fredsbevarende operasjoner, demokrati - og at det har en “avskrekkende effekt”. I tillegg suppleres dette med at det handler om viktige arbeidsplasser og økonomisk vekst (for noen). Dette handler kun om å være på parti med den sterkeste gutten i klassen, og en del av et Caporegime som Alnes så treffende kalte det, der mafiabossen gjennom sine Capos, kan ta for seg det han vil. Med nesten halvparten av verdens militære budsjetter i ryggen anses dette som dokumentert.

  Forsvarsanalytiker John Berg både illustrer og bekrefter denne galskapen (muligens utilsikta) gjennom en artikkel fra NTB, publisert 8. des. 2015 på NRK.no:

  “Flere av flyene er i dag «låst» til pålagt NATO-beredskap i nord og kan derfor ikke avsees til krigsinnsats i Syria” - påpekete Berg den gang - og tilføyer: “De seks norske flyene som deltok i bombingen av Libya i 2011, var på vingene i over 3.100 timer i løpet av fire måneder. Det tilsvarte omtrent ett års drift av i alt 15 fly i Norge.”

  Det vi hodeløst forsvarte her som verdens største “investor” i Wallstreet-kartellet var våre fremtidige økonomiske interesser, plasseringer og dominans - på bekostning av at uskyldige menneskliv går tapt under våre “fredsbevarende og demokratiske” intervensjoner. Pytt sann sa Petersenutvalget, god treninga sa èn, og det var verdt det - sa noen andre (!)

 3. Avatar for aford aford says:

  Amén. Som gjentatt til det fredso kjedsommelige: AS Norge er ikke imot krig. Vi har ikke råd til slike luksuriøse holdninger i en krigsprofittbasert økonomi.

 4. Avatar for aford aford says:

  Ein ting står likevel heilt klart: Elgane hans hoppar ikkje, for kolsvarte.

 5. B-52 flyene kan avfyre missiler, men er først og fremst et bombefly, og vil B-52 flyene være en trussel mot Russland hvis Russlands luftforsvar er fullt operativt? B-52 flyene vil ikke kunne fly inn på russisk territorium på bombetokt før etter at Russlands luftvåpen er slått ut, og da er krigen over allikevel.

  B-52 flyenes skremmende kapasiteter som bombefly som har gjort det nærmest ikonisk kommer av at det har kun bombet forsvarsløse land og folk. Mot et fullt operativt russisk luftforsvar tror jeg ikke en B-52 kan slippe så mye som en bombe på russisk territorium før det blir skutt ned. Så trolig tar russerne utplasseringen av B-52 flyene i Europa med fatning.

  Men det er enda en provokasjon mot en fredelig Russland som har et utelukkende defensivt militært forsvar, og ikke har en militærbase utenfor russisk territorium. Har B-52 flyenes utplassering symbolsk verdi som slagskipene har for USAs marine?

  Det som skremmer er at det synes som at USA ønsker at storkrigen skal skje i Europa, og spare USAs landområder for ødeleggelse. Da vil USA få samme posisjon som de hadde i 1945, og dollaren er reddet. Krigshaukene i Pentagon og kongressen gambler med at avskjærings-rakettbatteriene de har stilt opp langs grensen til Russland skal kunne skyte ned russiske raketter i et russisk gjengjeldelsesangrep.

  Men klarer bare 10% av Russlands enorme arsenal av strategiske multi-stridhode atomraketter å komme igjennom, er alt landbasert liv i Vesten fullstendig utradert, spesielt i bebodde områder. En apokalypse som USA/NATO i tilfelle vil bli hundre prosent ansvarlig for, fordi det er de som hisser til krig.

  Norge er ikke atomfri sone lenger, som Erik Solheim erklærte på 70 tallet. Nå som Norge gjøres om til en fremskutt amerikansk militærbase vil en ikke kunne utelukke at Russland i en krig mot USA/NATO vil feks bruke en strategisk atomrakett mot Rygge flyplass, som skal gjøres om til en flyplass for amerikanske/NATO kampfly som vil bestykkes med atomvåpen som F-35 flyet, og mye av Østlandet blir ubeboelig.

  Er Wall Street bank-kartellenes (det er de som eier krigsvåpen-industrien) strategi, at Russland vil gi etter for den militiære beleiringen og sanksjons-beleiringen, avsette Putin, og innsette en ny Jeltsin som tillater at plyndringen som de satte igang under Jeltsin fortsetter? De vil bryte opp den russiske føderasjonen og få eierskap til Russlands veldige landressurser.

  Klarer de dette, vil nok ikke Kina kunne motstå presset og må kaste kortene. Og New World Order kan ikke stoppes, de vil få sitt globale marked med en verden, en leder, en valuta og et verdensomspennende militærpoliti, som forvalter en slaveklasse i åpent fangenskap for herskerklassen, omtrent som viltvoktere i en dyrepark forvalter de forskjellige dyrepopulasjonene. Måtte Russland stå i mot, for faller Russland er NWO uunngåelig.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere