USA – blir en dysfunksjonell stat. Smitteeffekt til Europa?

11
Hieronymus Bosch: Nedstigningen til dødsriket. Utsnitt.
Ove Bengt Berg

Av Ove Bengt Berg.

USA strir med å holde på verdensmakta si. Men er USA også i indre oppløsning når en også der som i andre dysfunksjonelle stater ikke aksepterer valgresultatene og jobber for å fjerne valgvinneren i valgperioden med juridiske midler?

Det var ikke bare NRKs og avisenes journalister som var og er sjokkert og forferda over resultatet i det siste presidentvalget i USA. Noe som de alle har fått varig mén av.  Demokratene i USA har satt i gang en omfattende juridisk prosess til millioner av dollar for å få fram bevis for at president Trump samarbeida med Putin og fikk hjelp av russisk produserte falske nyheter på digitale medier som påstås fikk mange nok velgere til å stemme på Trump i stedet for Clinton. President Bush ble i 2000 valgt etter tvilsomme manntallsmanipulasjoner av guvernøren i Florida, broren hans, og utropt til vinner av valget av USAs sterkt politiserte høyesterett (fem republikanske dommere mot fire demokratiske). Da Bill Clinton var president kjørte republikanerne kostbare juridiske prosesser for å få presidenten fradømt stillinga for uakseptabel seksuell atferd. Som om det var noe problem for andre enn de involverte som fru Clinton. Den første presidenten som gikk av midt i valgperioden etter å ha blitt fjerna, var Nixon i 1974.  
Fjerninga av Nixon har tydeligvis vært en inspirasjon til å få presidenter en ikke liker avsatt. Viktige politiske grupper i USA aksepterer ikke andre valgresultater enn dem de er enige i. Det er et uttrykk for manglende tillit til det formelle valgsystemet. Granskinga av «Russlandspåvirkninga» er åpenbart politisk motivert for å omgjøre resultatet i presidentvalget.

Denne nye USA-måten å drive politikk på er ikke tydelige i tradisjonelle europeiske stater, de «finner sin like» bare i dysfunksjonelle stater i den tredje verden. Noen statsledere der går ikke av etter å ha tapt valget, og opposisjons-kandidater godtar heller ikke et nederlag. De er alle bare enige om at det har vært «valgfusk». De politiske retningene knytta til de to partiene i USA godtar heller ikke andre vinnere enn seg sjøl. 

Trumps motstandere, som mediene, fram-
stiller Trump som den som ødelegger USA.
Ikke valgtaperne som vil avsette vinneren.
Forsida 20. mars 2017.

Disse omkampene om valgresultatet, og forsøk på ved hjelp av andre saker midt i perioden å fjerne presidenten, faller sammen USAs handelskriger og skiftende alliansepartnere ute i verden der dollarens betydning også er under press. I tillegg kan en føderal dommer for et visst antall av stater  stanse eller oppheve et presidentvedtak. I Norge kan ikke en lagrettedommer stanse et regjeringsvedtak. Etterhvert vil slike individuelle dommervedtak og andre juridiske grep som granskinger som hovedgrep i politikken, bryte ned hele den allerede tynnslitte samfunnstilliten og det politiske systemet i USA. USA er et foregangsland i rettsliggjøring av politikken, i virkeligheten en tilsidesetting av et folkestyrt demokrati. 
Trump anklages for å splitte det amerikanske samfunnet. Sjølsagt er det alltid mulig å prøve på splittende tiltak også der slik politikk har dårlig vekstvilkår. Men i USA er det åpenbart at grunnlaget for «splittende politikk» er betydelige. Økonomiske motsetninger skjerpes og styrkes av den konfliktmarkerende identitetspolitikken og de innenlandske følgene av USAs utenrikspolitiske konflikter. Samtidig øker medienes forakt for folk flest med krav om innskrenking av andres ytringsfrihet, for andre enn hovedstrømsmediene farer bare med «falske nyheter». Mot hovedstrømsmedienes alternativ: «Den eneste mulige politikken.»

De klare dysfunksjonelle trekka i USA finnes det også spor av i Europa. EU-kommisjonens aggressive politikk uten politisk forankring, møter motstand. Aftenposten er stolt av å få en ensidig propagandist fra Financial Times, en nordmann, som apologet for «Den eneste mulige politikken» («Bli i EU!»). Vil de ledende politikerne i Storbritannia virkelig godta resultatet av folkeavstemninga om utmeldinga av EU? Hva vil skje når et folkevalgt EU-parlament, som ikke har noen parlamentarisk makt, sier nei til mesteparten fra EU-kommisjonen?

Rivaliseringa i verden om markeder og ressurser skjerpes kraftig. «Småkrigene» i Afrika og Midtøsten er bare begynnelsen. Og splittelsen innad i de store «demokratiske» statene med oppløsninga av aksepten for de formelle valgreglene, øker. Motkreftene er ubetydelige. 
Framtida er ikke lys. 


Denne artikkelen ble først publisert på bloggen til Ove Bengt Berg.


Vil du være med på å utvikle den kritiske og uavhengige journalistikken? Klikk her eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Når jeg får penger skal jeg kjøpe denne boka:

  Jeg kjenner den godt fra foredrag Orlov holdt for rundt ti år siden, men det kan bli gøy med et gjensyn.
  Han har en unik posisjon - siden han er født i Russland, og observerte Sovjets kollaps, som amerikansk statsborger. Hans analyse er interessant, særlig fokuset på infrastruktur under kollapsen.

  https://www.youtube.com/watch?v=zrz5ucQACo8
 2. Det er ikke vanskelig å konstantere klare svakheter i det amerikanske samfunnet. Folket er dypt splittet og det utspiller seg en sterk og tilsynelatende destruktiv maktkamp i mellom presidenten og andre maktsentra.

  Her i Europa er det populært å argumentere for at dette er tydelige tegn på at USA står foran et snarlig forfall. Jeg er imidlertid ikke så sikker på det.

  Det skjer helt kart en åpen maktkamp, men sånn jeg ser det, er det også en styrke at den maktkampen som skjer utspiller seg åpent, iallfall mer åpent enn det man kan se i andre land.

  Det er ikke nødvendigvis et tegn på styrke dersom et regime kun gir inntrykk av enighet.

 3. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Enig, men det må være en forutsetning at de har fokus på sin egen befolkning. Verken Trump eller hans motstandere har det.
  Jeg min lit til at de roter til værmanipuleringen tilsterkkelig til å ramme store deler av USA. Det er ingentingsom bringer folk sammen som en middels natur- katastrofe.

 4. Mitt poeng var ikke at det er strid mellom grupper enten den er åpen eller lukket, men at striden foregår sånn at den tapende parten ikke aksepterer valgnederlaget og ikke kan vente til neste valg med å vinne, og at vinneren derfor skal fjernes i valgperioden etter å ha finni på ymse knep. Det er likt det som skjer i dysfunksjonelle stater i den tredje verden.

 5. Avatar for runeulv runeulv says:

  Det litt av et mysterium at man blir til den tredje verden, når man bytter ut befolkningen som skapte USA med folk fra den tredje verden.
  burger%20genocide

 6. Avatar for runeulv runeulv says:

  Det er bare hvite menn som er ansvarlige for egne handlinger, mens resten av verden er som barn som ikke er ansvarlige for noen ting?

  Denne mentaliteten er ganske rasistisk om jeg må få si.
  london

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

3 flere kommentarer

Deltakere