Solberg ber om meldeplikt til EU

0
Erna Solberg vil gi EU muligheten til å stoppe politiske vedtak i Norge ved å innføre meldeplikt til EU. Foto: Shutterstock.

EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein kaster seg inn i EUs interne debatt om et uhyre omstridt lovforslag: At kommuner og Stortinget må melde fra til EU om utkast til nye regler senest tre måneder før vedtak. Så kan EU eller ESA stoppe norske, politiske vedtak før de er fattet.

Dette skriver ABC Nyheter som fortsetter:

I et notat 15. februar går EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein ikke bare med på en slik endring.
Solberg-regjeringen og dens kolleger i de to andre landene oppfordrer EU til å gjøre det de kan for å innføre en slik meldeplikt.

De mener at forhånds-meldeplikten er viktig av hensyn til vekst, sysselsetting og forbrukere.
Under en høring i april 2017 uttrykte LO derimot sterk bekymring:
«LO er sterkt bekymret for at dette vil innebære en utilbørlig inngripen i nasjonale lovgivningsprosesser.»
LO oppfordrer departementet til å vurdere om forslaget innebærer en uproporsjonal innblanding i nasjonal lovgivning.
«Det er betenkelig at Kommisjonen/ESA skal kunne gi bindende vurderinger av forslag til nasjonale lover og reguleringer, før de er vedtatt i Stortinget.», skrev LO.

I januar 2019 skrev 160 europeiske organisasjoner et åpent brev til EU-kommisjonen der de sterkt advarer mot å innføre en slik meldeplikt. De skriver at dette vedtaket på «en alvorlig måte vil skade lokalt sjølstyre og være en trussel mot det lokale demokratiet.»

Solbergregjeringa sier derimot at den hilser kommisjonens vedtak velkommen og altså vil gjøre sitt ytterste for at den skal gjelde for Norge. Stadig mer av kontrollen over det norske samfunnet flyttes altså over til det ikke-valgte byråkratiet i Brussel.

Hva sier de andre partiene på Stortinget? Hva sier Arbeiderpartiet som gjerne er mer katolsk enn paven når det gjelder å legge landet inn under EUs kontroll?

Vil du være med på å utvikle den kritiske og uavhengige journalistikken? Klikk her eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

Forrige artikkelSyrisk spillefilm: «Decaying and Vanishing»
Neste artikkelUSA – blir en dysfunksjonell stat. Smitteeffekt til Europa?
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).