Norge må ta avstand fra sanksjonene og USAs innblanding i Venezuela

0
Fra demonstrasjonen i Oslo 1. februar 2019 der Synne Bjørbæk holdt denne appellen.

Av Synne Bjørbæk.

Nu må Norges regjering utvetydig ta avstand fra USAs støtte til statskupp i Venezuela, og bidra til å stanse de dødbringanes økonomiske sanksjonene mot landet. Folket i Venezuela må sjøl få avgjøre sin framtid.


Dette er teksten til den appellen Synne Bjørbæk, varaordfører for Rødt i Bodø holdt i Oslo 1. februar 2019. Gjengitt med hennes velvillige tillatelse.


Min svigerfar Juan Carlos kom til Norge som politisk flyktning fra Chile. Han satt fengsla under diktaturet:

Han sa til mæ i går at «Synne, Det e sånn at demokratiet i Latin-Amerikanske land gjelder bare så lenge høyresiden vinner valget. Det e helt avgjøranes å støtte Venezuela nu!» Det her budskapet bør være tydelig for alle som kjenner historien.

For USA sin historie i Latin-Amerika e lang og blodig.

Gjennom statskupp og støtte til fascistiske diktatur i Guatemala, Chile, El Salvador,
Argentina, Costa Rica, Nicaragua,
Paraguay, Peru, Brasil, Cuba og Uruguay ! –

Gjennom systematisk økonomisk utplyndring,
og gjennom vold, massakrer, folkerettsstridige blokkader og undertrykking av fattige har USA spredt elendighet over kontinentet i tiår etter tiår.

23. januar erklærte lederen av Venezuelas nasjonalforsamling, Juan Guaidò, sæ sjøl som president i Venezuela. Kort tid etterpå uttrykte Donald Trump, og flere av USAs nærmeste allierte i regionen støtte til kuppet.

Det her føye seg inn i ei utvikling med stadig mer aggressiv framferd mot Venezuelas lovlig valgte regjering. Foruten de økonomiske sanksjonene mot Venezuela, som er fordømt av FNs menneskerettighetsråd, har Trump ved flere anledninga åpnet for å bruke «alle tilgjengelige midler» mot Venezuela! Det her betyr krig. Mest sannsynlig en stedfortredende krig.

Denne formen for intervensjon er den samme som mine svigerforeldra opplevde i Chile i 1970-73. Også da finansierte de opposisjonen, skapte kaos, matvaremangel, medisinan forsvant fra butikkan, det ble gjennomført sabotasjeoperasjona osv. Målet med sånne sanksjona e å gjøre livet så ulevelig at folk føle sæ tvunget til å gjøre opprør.
Norge e med på blokaden som sulta ut folk og nekte dem tilgang på medisina. Det her må stanses!

Styresmaktan i USA som nu påstår at de e bekymra for demokratiet var ansvarlig for statskuppet i Chile og 17 års millitærdiktatur.
De e ansvarlig for at kamerata forsvant sporløst. Tusenvis av mennesker ble drept og torturert.

Mannen som Trump har satt til skape demokrati i Venezuela, Elliot Abrams – e dømt for å ha bevæpna contrabevegelsen i Nicaragua og prøvd å hvitvaske de USA-støtta dødsskvadronans massakre av kvinna, menn og unga i El Salvador.

Når Ine Eriksen Søreide sier at Norge kan bidra til å tilrettelegge for en løsning som inkludere nyvalg, så e det ei støtte til kravan som USA, EU og den borgerlige opposisjonen innad i Venezuela vil press igjennom med ett mål for øyet:

Å bli kvitt den lovlig valgte presidenten Maduro til fordel for en reaksjonær og lydig president. Og dermed vinne hegemoniet i Latin-Amerika.

Sjøl om det kan være grunnlag for å kritisere en del av Maduros politikk- så går det ikke an å underslå at blokaden har tvunget demokratiet og økonomien i kne. Det pågår en klassekamp.

Forsøkan på statskupp og økonomisk krigføring har aldri handla om demokrati eller menneskerettigheta- og det gjør det heller ikke nu.

Det dette handla om – e olje og lojalitet til Washington.

Vi kan ikke vær med på å sette inn en ny Bolsanero i Venezuela!

Venezuela besitte verdens største oljeressursa. Disse ressursan vil Trump ha fatt på.

Men det er ikke Donald Trump som skal bestemme i Venezuela!

Det er ikke EU eller Macron!

Og det e ikke Søreide!

Manos fuera de Venezuela!
Få hendene vekk fra Venezuela!

Denne tilretteleggelsen for statskupp er ikke bare et klart brudd på FN-pakten. Det kan føre til borgerkrig. Som kan trekke med seg både regionale og internasjonale stormakta. Konsekvensene kan bli grusomme. Vi står overfor et potensielt blodbad!

Norge må lære av tidligere feil- vi må lære av kaoset, og nedslaktinga av sivilbefolkninga som vi har vært med på i Irak, Afghanistan, Libya og Syria.

I helga skal landsstyret i Rødt behandle en uttalelse om Solidaritet med Venezuela og krav til den norske utenriksministeren.

Nu må Norges regjering utvetydig ta avstand fra USAs støtte til statskupp i Venezuela, og bidra til å stanse de dødbringanes økonomiske sanksjonene mot landet. Folket i Venezuela må sjøl få avgjøre sin framtid.

Solidaridad con el pueblo venezolano!

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelHelse- og miljøsrisiko fra 5G? Ikke rom for tvil.
Neste artikkelMot Dag-konferansen: Journalister rett fra felten til Oslo – sikre deg plass!