Marit Halvorsen – Den nye loven om juridisk kjønnsskifte. Hva er konsekvensene?

0
Marit Halvorsen på Mot Dag-konferansen 2019.

Mot Dag-konferansen 2019.

Marit Halvorsen er professor ved Institutt for offentlig rett på Universitetet i Oslo og har arbeidet med kvinnerett, rettshistorie og helserett. Hovedtyngden av hennes forskning, derunder doktoravhandlingen, tar for seg helserettslige emner, og særlig i skjæringspunktet mellom jus og etikk. Hennes siste bok er en monografi om rettslig regulering av humant biologisk materiale. Hun har i de senere år hovedsakelig drevet forskning i rettshistoriske emner.Hun er for tiden involvert i prosjektet Offentlighet og ytringsfrihet i Norden 1815 – 1900, der hun skal se på sammenhengen mellom retten til utdannelse og muligheter for deltagelse i offentligheten. Hun er også leder for Forskergruppen rett, samfunn og historisk endring, ved UiO.

Se flere foredrag fra konferansen og andre videoer fra Mot Dag TV her.

Kamera og redigering Christofer Owe.

KampanjeStøtt oss

Start diskusjonen på forum.steigan.no