I seng med fienden? Universitetet i Tromsø forsker for NATO.

7
Illustrasjon: Shutterstock.

Senter for fredsstudier ved Universitetet i Tromsø fikk i 2018 noen millioner kroner fra NATOs program Science for Peace and Security Program. Gunhild Hoogensen Gjørv, som er professor ved Senter for Fredsstudier ved Norges Arktisk Universitet (UiT), er leder for prosjektet og hun stilte sjøl følgende spørsmål i en artikkel i Nordnorskdebatt:

Senter for fredsstudier ved UiT har fått en liten pott forskningsmidler fra selveste NATO. Er senteret så i seng med fienden?

Forskningsprosjektet Resilient Civilians in Hybrid and Population Centric Warfare (Resilient Civilians). Hjemmesidene deres er her. I prosjektbeskrivelsen heter det (oversatt fra den lokale engelske dialekten i Tromsø):

Potensielle fremtidige konflikter i Europa vil bli dominert av en hybrid form for krigføring som i tillegg til å engasjere tradisjonelle militære mål, vil rette seg mot befolkninger med sikte på å skape ustabilitet. Aggressorer som bruker hybrid krigføringstaktikk kan være statlige eller ikke-statlige aktører. Sivil lojalitet, verdier og politikk er sentrale for hybrid krigføring, beleiret av statlige eller ikke-statlige aktører som vil forsøke å forsterke eksisterende sårbarhet, forstyrre samfunnsordenen og skape konflikt.

Det er nødvendig å forstå viktigheten av identifisere hybride trusler, og forutse hybrid krigføring, NATO og EU har undertegnet en felleserklæring med sikte på å jobbe sammen for å motvirke denne typen angrep.

Allerede dette viser at Universitetet ikke bare har tatt imot penger fra NATO til sitt fredssenter, men at Universitetet også har internalisert NATOs verdisett og tenkesett. Det går enda klarere fram i fortsettelsen når man sier at man ønsker å fylle et gap i kunnskap mellom institusjonene og befolkninga:

Dette forskningsprosjektet, ResilientCivilians, adresserer dette gapet i kunnskap med en ny tilnærming til sivil-militær samhandling. Sivil-militær samhandling refererer til omfanget og arten av kontakt, koordinering og / eller samarbeid mellom nasjonale (lokale) og internasjonale (utenlandske) sivile (fra statlige tjenestemenn til frivillige organisasjoner både humanitær og utvikling, til lokale befolkninger) og militære aktører i krisesituasjon.

NATO satser på hybridkrig – Arktisk universitet skal hjelpe dem å finne ut hvordan

Når verdens største krigsallianse betaler et universitet til å utrede for seg hvordan de best mulig skal få til et sivilt-militært samarbeid i en hybridkrig, har man i grunnen kastet den akademiske uavhengigheten og de vitenskaplige kritiske prinsippene ut av vinduet.

På prosjektets nettsider har man ført opp to eksterne aktiviteter. Den første var et besøk CIMIC Centre of Excellence – CCOE i Haag, Nederland. Den andre var et besøk hos European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats (HybridCoE) in Helsinki, Finland. Disse sentrene er sertifisert av EU og NATO og er støttet av USA. Matti Saarelainen fra Finland jobber på HybridCoE og er en del av forskningsteamet på UiT. Sergii Glebov er Ukrainas offisielle representant i prosjektet. Sebastiaan Rietjens fra forsvarsakademiet i Nederland er med-direktør i prosjektet.

I prosjektbeskrivelsen heter det at målet med prosjektet er å

… bruke denne kunnskapen til å utvikle sivil-militære verktøy og ferdigheter for institusjonelle aktører i NATO og EU for å bidra til å redusere potensiell skade som skyldes hybride trusler og / eller utilstrekkelige eller feilplasserte institusjonelle tiltak.

Kort sagt: Fredssenteret ved Arktisk universitet, Tromsø skal utvikle verktøy for EU og NATO til bruk i hybridkrig.

Vi har tidligere påvist at det britiske hemmelige nettverket Integrity Initiative legger stor vekt på Tromsø, og det må være lov å spørre om det er noen forbindelse mellom dem og Fredssenteret.

Ja, dere er i seng med fienden. På tide å komme seg ut?

Dette er oppdragsforskning i høyeste potens. Her forskes det ikke på NATO og hybridkrig som undesøkelsesobjekter. Her skal det forskes med sikte på å gi NATO bedre verktøy til å bli bedre i stand til å føre hybridkrig.

I de nye militærdoktrinene til NATO spiller hybridkrig en stor rolle, og det omfatter alt mulig fra kontroll over og manipulsjon av store folkemasser, overvåking, psykologisk krig i sosiale medier, desinformasjon, propaganda, svertekampanjer osv.

Hybridkrig er en integrert del av moderne krigføring, ja det finnes ledende generaler i USA som med rette sier at krigen om folket hjerne og hjerter er viktigere enn de fysiske våpnene som brukes i krigen.

Det er vanskelig å ikke besvare spørsmålet fra prosjektleder Gunhild Hoogensen Gjørv om universitetet har gått til sengs med fienden med noe annet enn et klart og tydelig JA. Det kan vanskelig bli annerledes når premissleverandøren sitter i prosjektet, finansierer det og tildelser oppgaver og studieobjekter. Og siden man nå har brakt sengebildet inn i diskusjonen. Vi antar at man ikke har hoppet til køys med NATO av kjærlighet. Man har gjort det for 30 sølvpenger. Det finnes ord for sånt som ikke er så veldig flatterende.

Vær med på å styrke den uavhengige og kritiske journalistikken, klikk her eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Forutinnntatt/ selvbekreftende/ partisk forskning er standard i humaniora. Hva annet kunne vi vel forvente av fredsforskningen? De tragikomiske idiotene som utgjør den politiske eliten ser ingen annen verdi i forskning enn å produsere argumenter for standpunkt de allerede har fattet. Teknologioptimismen har i disse ultraprogressive kretsene for lengst bikket over i en innbilning om at virkeligheten ikke har noen objektive sannheter ved seg, men kan konstrueres alt ettersom hva som behager eliten til enhver tid. Identitetspolitikken henter mye av sin næring fra slik oppkonstruert forskning. Og i utenriks -og forsvarspolitikk er bergerepet, bevis, mer eller mindre totalt oppløst ifht hvordan man forholder seg til å spørsmålet omkring f.eks hva andre stater har eller ikke har gjort, og i hvilken grad en stat utgjør en trussel osv. Denne fordummelsen bærer selvfølgelig den edle hensikt å skulle være til forsvar for demokratiet. At fordummelse og villedelse står imotsetning til demokrati, er noe det bestående ikke ser ut til å forstå.

 2. Avatar for runeulv runeulv says:

  Så hvis vi klarer å skape et opprør mot Globohomo, så kommer de vestlige ‘demokratiene’ med forskningsmidler for å stoppe det folklige opprøret, og det ‘røde’ universitetet sier ja takk?

  Ikke noen av disse betalte NATO-klakkørene har villet si noe om at vi ikke har noe demokrati i NATO-land, hvis befolkningen ikke har mulighet for å skape et opprør mot våre sensurende myndigheter.

  Ellers er det verdt å merke seg ordet ‘Resilient’, da det har blitt et mantra for NATO nå som vi ikke lengre har noe ekte demokrati, og hvor myndighetene ikke lengre kan sies å være lojale med egne lands folk. Hadde det vært slik at lojaliteten ligger hos eget folk og vi hadde vært demokratier, så ville man bare ha kommet opp med propaganda som sier hvor feil kritikerne tar. Når dette ikke går, så blir resultatet at man klassifiserer egne lands dissidenter som ‘russiske troll’, slik at de kan deplatformers og sensureres, og som vi ser, penger til forskere om hvordan vestlige befolkninger kan utvikle motstandskraft mot ikke-myndighetsgodkjent informasjon.

 3. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Hele skolesystemet er rigget for dette. Skulle du slumpe til å være litt skoleflink, blir du smurt med karakterer og status. Det er ikke måte på hvor smart du er, hvis du bare følger strømmen. Mobbefenomenet er en vesentlig del av dette bildet, da det først og fremst får den konsekvens at de fleste velger å sitte stille i båten. Strømmen bringer deg ut i et samfunn der vi liksom skal belønnes etter fortjeneste, og da er det klart at de som tjener mest, mest har fortjent det. Vi lever da tross alt i et meritokrati (det synes også Anders Giæver).
  Da blir vel de med størst pengesekk også de mest høyverdige oppdragsgivere, for de kan ikke ha en slik sekk uten, eller?

  Men om du skulle våkne opp fra dvalen:

  https://www.youtube.com/watch?v=0GgbYRwR_y4
 4. Avatar for Johnny Johnny says:

  Et fredssenter som forsker på hybrid krigføring for NATO er ikke mye til fredssenter.
  Under er en artikkel skrevet av fredssenteret, og den godeste Hedda Bryn Langemyr er (selvfølgelig) med i kommentatorfeltet. Den hemmelige britiske spion-ringen er ikke så hemmelig lengre. :grin:

  https://nordnorskdebatt.no/article/viktige-debatten-vi-ikke-har

 5. Avatar for runeulv runeulv says:

  Og hva som gjør det hele så mye værre, er at de kjører linja om russisk hybrid krigføring, i steden for å innrømme at opprøret er hjemmegrodd i vesten, fordi den vestlige befolkningen har god grunn til hate egne myndigheter.
  tucker
  can't%20go%20to%20prison

 6. Avatar for runeulv runeulv says:

  tiresome

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere