USAs drikkevann i fare. Fracking er den største trusselen.

0
Shutterstock

Universitetet i Arizona har studert grunnvannskildene i USA og har kommet til en ubehagelig konklusjon. Dels er de pumpet ut i større omfang enn det tidligere data viser og dels er de forurenset slik at de ikke kan brukes. Det er særlig fracking og denne industriens massive vannforbruk som har bidratt til denne forgiftinga av vannet. Vannmangelen er kritisk fordi grunnvann er den primære drikkevannskilden til halvparten av USAs befolkning og 40 prosent av alt vann som brukes til vanning i landbruket kommer fra grunnvann. Det er forskere fra Universitetet i Saskatchewan, the Universitetet i Arizona and the Universitetet i California, Santa Barbara som står bak prosjektet.

«Vi fant ut at drikkevannforsyninger i USA ikke går så dypt som tidligere rapportert, noe som betyr at det er mindre grunnvann for menneskelig bruk til landbruket,» sa Jennifer McIntosh, forsker ved Universitetet i Arizona og professor i hydrologi og atmosfæriske vitenskap.

Boring av dypere brønner kan ikke være noen god langsiktig løsning for å kompensere for økende krav til grunnvann.

«Vi viser at det er potensial for forurensning av dypt fersk- og brakkvann i områder hvor olje- og gassindustrien injiserer avløpsvann inn i – eller i nærhet av – disse grunnvannlagene,» sa McIntosh. «Disse drikkevannforsyningene blir allerede brukt opp fra» bunnen «av gjennom olje- og gassaktiviteter.

«Grunnvann er den primære kilden til innenlands vannforsyning for omtrent halvparten av befolkningen i USA. Om lag 40 prosent av alt vannet i jordbruket kommer fra grunnvann, sier McIntosh. «I Tucson, Arizona, kommer omtrent halvparten av drikkevannet fra grunnvann.»

Mange landområder i Arizona og andre deler av USA er fullstendig avhengig av grunnvann for både landbruks- og husbruk, sa hun.

Kommentar:

Det denne rapporten beskriver er resultatet av en hensynsløs rovdrift på vann til glede for noen få profitører i frackingindustrien. Tilgangen på godt og tilstrekkelig vann er en grunnleggende forutsetning for at et samfunn skal kunne fungere.


Forrige artikkelFNs nykoloniale migrasjonspakt godkjent, men de store problemene kommer seinere
Neste artikkelTV2-journalist bak grove politiske anklager
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).