USAs drikkevann i fare. Fracking er den største trusselen.

4
Shutterstock

Universitetet i Arizona har studert grunnvannskildene i USA og har kommet til en ubehagelig konklusjon. Dels er de pumpet ut i større omfang enn det tidligere data viser og dels er de forurenset slik at de ikke kan brukes. Det er særlig fracking og denne industriens massive vannforbruk som har bidratt til denne forgiftinga av vannet. Vannmangelen er kritisk fordi grunnvann er den primære drikkevannskilden til halvparten av USAs befolkning og 40 prosent av alt vann som brukes til vanning i landbruket kommer fra grunnvann. Det er forskere fra Universitetet i Saskatchewan, the Universitetet i Arizona and the Universitetet i California, Santa Barbara som står bak prosjektet.

«Vi fant ut at drikkevannforsyninger i USA ikke går så dypt som tidligere rapportert, noe som betyr at det er mindre grunnvann for menneskelig bruk til landbruket,» sa Jennifer McIntosh, forsker ved Universitetet i Arizona og professor i hydrologi og atmosfæriske vitenskap.

Boring av dypere brønner kan ikke være noen god langsiktig løsning for å kompensere for økende krav til grunnvann.

«Vi viser at det er potensial for forurensning av dypt fersk- og brakkvann i områder hvor olje- og gassindustrien injiserer avløpsvann inn i – eller i nærhet av – disse grunnvannlagene,» sa McIntosh. «Disse drikkevannforsyningene blir allerede brukt opp fra» bunnen «av gjennom olje- og gassaktiviteter.

«Grunnvann er den primære kilden til innenlands vannforsyning for omtrent halvparten av befolkningen i USA. Om lag 40 prosent av alt vannet i jordbruket kommer fra grunnvann, sier McIntosh. «I Tucson, Arizona, kommer omtrent halvparten av drikkevannet fra grunnvann.»

Mange landområder i Arizona og andre deler av USA er fullstendig avhengig av grunnvann for både landbruks- og husbruk, sa hun.

Kommentar:

Det denne rapporten beskriver er resultatet av en hensynsløs rovdrift på vann til glede for noen få profitører i frackingindustrien. Tilgangen på godt og tilstrekkelig vann er en grunnleggende forutsetning for at et samfunn skal kunne fungere.


KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for INK INK says:

  Så vidt jeg husker støttet også Obama-regjeringen fracking Men om jeg forstår rett, vil Trump-regjeringen ha enda mindre regulering. .

 2. Et annet problem for befolkningen er at så godt som alle drikkevannskilder i USA (og snart i hele verden) er eid av private selskaper, som igjen er eid av Wall Street bankkartellene, alarmerende, som denne artikkelen i Global Research viser.

  I USA er det ikke bare at drikkevannet blir forurenset av bla fracking, de har over to tusen blyforgiftede drikkevannskilder, og den pågående Flint skandalen viser at befolkningens ve og vel er underordnet megaselskapene. Innbyggere i Flint må betale 180$ per måned for vann som har blyinnhold høyt nok til at det betegnes som giftig avfall, men Nestlé får lov til å pumpe opp rent drikkevann ikke langt fra Flint for bare 200$ i året (!), men så har også Nestlés styreformann sagt at tilgang til vann ikke er en menneskerett.

  Det er nesten ikke til å tro, men Nestlé får lov til å pumpe opp over 100 000 mer enn hva en vanlig Michigan innbygger bruker i året for kun 200$ i året, mens en innbygger i Flint to timer unna må betale 180$ i måneden for vann som er giftig, og bare kan brukes til å skylle ned i toalettet med.

  Dette er et godt eksempel på hva som skjer når korporative krefter overstyrer stat og kommune, og myndighetene mer representerer storkapitalen enn folk og landets interesser. Her hjemme vil Høyre og Solberg privatisere drikkevannet og vannverkene i egne selskaper, som de andre borgerlige EU partiene. Drikkevann og andre landressurser må eies og kontrolleres av folket. Passer vi ikke på, blir det her som i USA.

 3. Avatar for INK INK says:

  Fyttikatta for en gjeng som vil rane fellesskapet for å sikre sine egne karrierer og et klapp på skulderen fra de rike og mektige.

 4. Ser fram til å lese Chris Hedge’s siste bok;

  farewell%20tour

  "“In what may be his greatest work yet, Chris Hedges, New York Times Pulitzer Prize winning journalist raises provocative questions. Has America reached a tipping point? Are the systemic problems of drug abuse, pornography and gambling symptoms of a nation now running out of time? Are the crumbling ruins found within the cities of America, cities like Scranton, Dayton, Buffalo, Youngstown and Cleveland a picture of the future dead ahead? “The American Empire is coming to an end,” he writes. “The death spiral appears unstoppable… the United States as we know it will no longer exist within a decade or, at most, two. We are rapidly becoming a 3rd world country with nukes!”

  • ‘Up shit creek without a paddle’ . . . . . . .

  donald-trump1

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere