USAs drikkevann i fare. Fracking er den største trusselen.

0
Shutterstock

Universitetet i Arizona har studert grunnvannskildene i USA og har kommet til en ubehagelig konklusjon. Dels er de pumpet ut i større omfang enn det tidligere data viser og dels er de forurenset slik at de ikke kan brukes. Det er særlig fracking og denne industriens massive vannforbruk som har bidratt til denne forgiftinga av vannet. Vannmangelen er kritisk fordi grunnvann er den primære drikkevannskilden til halvparten av USAs befolkning og 40 prosent av alt vann som brukes til vanning i landbruket kommer fra grunnvann. Det er forskere fra Universitetet i Saskatchewan, the Universitetet i Arizona and the Universitetet i California, Santa Barbara som står bak prosjektet.

«Vi fant ut at drikkevannforsyninger i USA ikke går så dypt som tidligere rapportert, noe som betyr at det er mindre grunnvann for menneskelig bruk til landbruket,» sa Jennifer McIntosh, forsker ved Universitetet i Arizona og professor i hydrologi og atmosfæriske vitenskap.

Boring av dypere brønner kan ikke være noen god langsiktig løsning for å kompensere for økende krav til grunnvann.

«Vi viser at det er potensial for forurensning av dypt fersk- og brakkvann i områder hvor olje- og gassindustrien injiserer avløpsvann inn i – eller i nærhet av – disse grunnvannlagene,» sa McIntosh. «Disse drikkevannforsyningene blir allerede brukt opp fra» bunnen «av gjennom olje- og gassaktiviteter.

«Grunnvann er den primære kilden til innenlands vannforsyning for omtrent halvparten av befolkningen i USA. Om lag 40 prosent av alt vannet i jordbruket kommer fra grunnvann, sier McIntosh. «I Tucson, Arizona, kommer omtrent halvparten av drikkevannet fra grunnvann.»

Mange landområder i Arizona og andre deler av USA er fullstendig avhengig av grunnvann for både landbruks- og husbruk, sa hun.

Kommentar:

Det denne rapporten beskriver er resultatet av en hensynsløs rovdrift på vann til glede for noen få profitører i frackingindustrien. Tilgangen på godt og tilstrekkelig vann er en grunnleggende forutsetning for at et samfunn skal kunne fungere.


KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.