Ledende konservativ politiker i Storbritannia vil true irene med matmangel

0
A Modest Proposal...

Den konservative politikeren Priti Patel, som har hatt ledende posisjoner i partiet, har foreslått at Storbritannia bør true Irland med å bruke trusler om matmangel til bruk i Brexit-forhandlingene med EU. Patel kom med denne trusselen i avisa The Times.

Tatt i betraktning Storbritannias og Irlands historie må man si at hun viser større frekkhet enn klokskap. Ingen irer har glemt The Great Famine der en million irer sultet i hjel og en million ble tvunget til å utvandre, takket være rike jordeiere fra England.

Nå bemerker riktignok irene tørt at dette dessuten er idioti siden Irland i motsetning til Storbritannia er sjølforsynt med mat. Britene klarer bare å produsere 50 prosent av den maten de trenger, sies det med dårlig skjult skadefryd over Irskesjøen.

Det er naturligvis nå vi skulle ha hatt satirikere på nivå med Jonathan Swift som i 1729 anonymt utga et essay med tittelen: A Modest Proposal For preventing the Children of Poor People From being a Burthen to Their Parents or Country, and For making them Beneficial to the Public.

Det beskjedne forslaget gikk ut på at utarmede og sultne irske foreldre kunne lettet litt på byrden ved å selge sine barn til de rike som kunne bruke dem som næringsrik mat.

Skjønt, dersom den gode Jonathan Swift hadde eksistert i dag, ville han for lengst ha vært kastet ut av sosiale medier og vært satt på svarteliste hos Atlantic Council, mens den adelen han harselerte mot hadde fått ærespriser av de samme.

KampanjeStøtt oss

Start diskusjonen på forum.steigan.no