Den intellektuelle eliten: «Bare ytringer vi godkjenner!»

17
Karl Marx var en av dem som hadde uønskede meninger i sin samtid og som ofte ble rammet av sensuren.
Ove Bengt Berg

Av Ove Bengt Berg.

Gjennom den historia vi kjenner til, er det de som har begynt å tenke nytt og annerledes som har bidratt til å bringe verden framover. De har begynt den lange prosessen fra ord til handling, svært sjeldent gjennomført. Karl Marx måtte flykte til London for å kunne skrive Kapitalen.

Nå er det de intellektuelle som går i spissen for å innskrenke ytringsfriheten og legitimere innskrenkinga ved å hindre legitimering av uønska ytringer. Fra universitetene i USA til Europa og Norge. 

Islamsk Råd, Ervin Kohn og Thomas Hyland Eriksen & CoI 2016 gikk en gruppe intellektuelle samfunnsdebattanter sammen om et krav til norske medier og redaktører. Blant underskriverne var Islamsk Råd, Ervin Kohn, Lena Larsen, Linda Noor, Mina Bai, Olav Elgvin, Usman Rana og Thomas Hylland Eriksen. De kritiserte mediene for å slippe til det de kalte ikke-akseptabel kritikk av islam, og krevde at «Norges redaksjoner må bli bevisste på hva som er innenfor «kritikkens» grenser». Sjeldent har vi sett et mer totalitært framstøt satt fram i en intellektuell innpakning. Fra dem som Kjetil Rolness karakteriserte som «noen av verstingene når det gjelder å stemple rasjonell og rimelig islamkritikk som muslimhets, fremmedhat og rasisme».

Ali med «unikt perspektiv»: Ingen plattform! Sumaya Jirde Ali kan etter eget utsagn bidra med «et unikt perspektiv». Hun krevde i Morgenbladet 31. august i år no-platforming — ingen talerstol. Hun hevda at det ikke dreier seg om avvise uenighet, men å nekte å legitimere «fundamentale måter å omtale og beskrive mennesker på». Som Narve Trædal advarte mot på sin Facebook-side 19. mars i år: at mediene «fortsetter å behandle [ekstremistene] som legitime deltagere i debatten.» 

Lars Gule: «heller ikke … rasister, konspirasjonsteoretikere og klimafornektere bør inviteres til plattformer som Dagsnytt 18 for å diskutere med seriøse forskere og samfunnsaktører. Han mener at dette vil gi dem unødvendig legitimitet.» For Gule er det viktig å unngå «å presentere dem som likeverdige faglige aktører» Også Gule mener at «Ytringer er handlinger». 

Nytt argument: «Vi krenkes av ytringen!» Institutt for samfunnsforskning ved NTNU i Trondheim er helt lamma av ansatte og studenter som føler seg krenka av en ytring. Av en politisk uttalelse av en ansatt der i en offentlig debatt. Og over at det har blitt kjent at de har skrivi et «Vi er krenka-brev» til NTNUs rektor med krav om sanksjoner. Lederne på NTNU er uklar på retten til ytringer ikke alle studenter og lærere liker.

Den farlige drømmen om rene sinn og samfunnWalid Al-Kubaisi initierte et motopprop til Islamsk Råd som også jeg var med på å underskrive. Der hevda vi at ideen om å skape det «rene samfunn» uten hat og forakt, som er en del av ethvert menneske, bygger på en fascistisk tanke om at noen må kontrollere tanker og ord på vegne av «den kompakte majoritet». Det blir ikke mindre totalitært når de som oppnevner seg sjøl til sensorer er Islamsk Råd og Thomas Hylland Eriksen. 

Alle er for ytringsretten, men ikke for ytringer vi ikke liker. Hva er da vitsen med ytringsrett?

Kampen for å unnta stadig flere ytringer fra ytringsrettenEtter at rasisme ble et allment aksept begrep for noe som var uakseptabelt — og som er en uakseptabel holdning — har kampen stått om å få mest mulig av det en ikke liker, karakterisert som rasisme. Når først noen ytringer er unntatt fra retten til frie ytringer, vil det alltid inspirere til kamp om å kriminalisere stadig flere av ytringene. Ytringer som påstås å «diskriminere», «legitimere urett», «krenke» og uttrykker «fremmedhat» med uendelig mange flere grunner. 

Kamp mot ytringers innhold, ikke at de fremmesFramfor å legge til rette for en kamp om utvidelse av ytringer som kan innskrenkes, kan en like godt godta alle ytringer, også de mest avskyelige. Så kan kampen for bit-for-bit-innskrenking av ytringsfriheten legges død. Og i stedet legge all oppmerksomhet på diskusjonen for og imot innholdet i ytringene. 

Men det er behageligere å forby ytringer en ikke liker, enn å argumentere mot dem.

Opprinnelig publisert på bloggen til Ove Bengt Berg.


KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for aford aford says:

  Dette er veldig riktig og veldig viktig, Bengt Ove. Jeg står for nøyaktig samme syn. Men det har gått såpass langt i retning av å miste prinsippet og begrunnelsen for det helt ut av syne, at det nå blant disse rene og ranke benyttes et eget ord for sånne som oss som raver omkring og i fullt alvor tar til orde for at ytringsfriheten skal være uinnskrenket: Vi er “ytringsfrihetsfundamentalister”, forstår du. Du skjønner fort at det er noe som ved behov kan minne til forveksling om terrorister.

 2. Avatar for Anki Anki says:

  images

 3. Avatar for aford aford says:

  Det er kun ett problem med ytringsfrihet, og det er at ikke fler benytter den til å holde kjeft. For det sies gudhjelpemeg ubegripelig mye idiotisk hele jævla tiden, Hammer.

  Det fremgår ikke klart av din kommentar hvor det er du mener problemet ikke ligger, men iom. at den kommentaren du svarte på var såpass kortfattet fra min side, må jeg nesten anta at du mener alt sammen; det er ikke et problem at noen vil innskrenke ytringsfriheten til ytringer de selv ikke blir opprørt av, og det er ikke et problem at de nå klarer å slipe ned forståelsen og respekten for et enkelt og temmelig unntaksløst frihetsprinsipp slik det med Voltaires historiske ord ble formulert, slik at man nå kan snakke om “ytringsfrihetsfundamentalister” med en negativt ladet betydning, uten at omgivelsene nødvendigvis reagerer på det eller minner avsender på at ytringsfrihet er nettopp en viktig del av fundamentet for det beste ved vårt samfunn.

  Om du faktisk ikke forstår og er enig i at dette er problematisk, er du skummelt nær det livsfarlige renhetsidealet artikkelforfatteren snakker om, og i dette tvangspregede, umulige idealet ligger kimen til mye god fascisme og dehumanisering. Hvem sin ytringsfrihet som ryker i morgen dersom du godtar at min ryker i dag, burde du vite veldig godt, så lang fartstid som du forteller at du har som politisk engasjert og aktiv. Det finnes bevingede ord om dette prinsippet som er så velkjente at jeg lurer på om ikke de kanskje står i lærebøkene på ungdomsskolen, til og med. Her kan det virkelig være på sin plass med et “Makan!”.

  Ok, vi er altså i hvert fall enige om, som et tørt faktum, at ikke alle ytringer er saklige, sammenhengende, konstruktivt ment, velformulerte eller bidrar til noen grad av gjensidig læring. Noen ganger oppleves andres ytringer som ren støy. Men igjen er jeg usikker på hvor du vil. Er fastslåelsen av dette faktum fra din side ment som et argument for innskrenkninger og uthuling av generell ytringsfrihet? Hvis ja, se ovenstående. Vi må kunne leve med masse støy og usmakelige ytringer, lære oss å håndtere eksistensen av dette, uten å kaste barnet ut med badevannet.

  Dersom du tross alt ikke er villig til å begynne å spikke laus på ytringsfriheten for å gjøre et forsøk på allmenningshygienisk rundvaskaksjon som uansett er dømt til å mislykkes, og dømt til å skaffe deg fiender som synes at det var dine meninger, ikke deres som burde vært forbudt, er vi heldigvis enige om den saken også.

  Og det du snakker om som et problem, er sikkert også det, og sikkert verd å plages ved, men et problem og et trekk ved dine dumme med- og motmennesker, ikke ved ytringsfrihet. Hvis vi uansett ikke skal bruke det som et argument for innskrenkinger i ytringsfriheten, er det rett og slett et annet tema du ytrer deg om nå enn ytringsfrihet. Det må du få lov til – selv om det ikke nødvendigvis hjelper en diskusjon om det prinsippielle ved ytringsfrihet, og kanskje kan oppleves som støy av sarte sjeler, Hammer. Skulle bare mangle. Det vil jeg alltid forsvare din rett til.

 4. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Fordelen med dette mediet, er at det er fritt valg, hva en vil bruke tid på. Vil en la seg hodeløst avlede, er det full anledning til det. Vil en følge den opprinnelige tråden, så finnes det vanligvis en måte å nøste seg fram dit også. I mellomtiden kan mye spennende og uventet skje.

 5. Avatar for aford aford says:

  For øvrig har du fullstendig misforstått myten om Sisyfos hvis du tror han ruller steinen opp og ned, og at det er for moro skyld eller for å “få tida te å gangje”, som det heter så utrolig flott litt lenger inn i Telemark enn der jeg bor. Han ruller den opp, og den ruller ned igjen av seg sjæl, slik at han ikke har annet valg enn å brette opp ermene og gjøre det om igjen. Og om igjen. Det er ikke bedre fatt. Men kanskje kan vi håpe at han er tilfreds, selv om ikke steinen hans vil ligge i ro på toppen og skinne i sola, fordi han vet at det er dette vi gjør. Vi ruller stein, for kølsvarte.

 6. Avatar for aford aford says:

  Det med det førmoderne, klasseløse samfunn, Jared Diamonds beskrivelser, forutsetningene for å få til et klasseløst samfunn i dag osv. har vi allerede vært innom tidligere, og der er vi fremdeles bare helt uenige om hvordan virkeligheten ser ut og så ut. Og selv om det skulle ha vært mindre klassepreg over et ursamfunn, har jo mennesket selv rigget om forutsetningene; gjort natur til kultur, utvidet sin aksjonsradius, utviklet penger, ikke minst blitt mange, mange flere individer – og ulike varianter av klassesamfunn er blitt skapt. Av mennesker, i menneskets bilde. Det er ikke tredd nedover oss fra en annen planet. At noen har vært adskillig mer ivrig med å rigge det sånn enn andre, fordi vi er ulike og ganske opportunistiske er selvfølgelig sant, og det er sant enda. Det er i såfall dine fiender, og de fordelene, som smarthet, initiativ, styrke, hensynsløshet og grådighet de nødvendigvis må inneha mer av for å kunne ha blitt de såkalte vinnerne de er i dag, er hva du har å krige mot hvis du vil et klasseløst samfunn. Det høres, som alt du skriver mot slutten av innlegget ditt, selvfølgelig heltemodig og aktverdig ut. Men jeg tror ikke noe på det. At det kanskje ikke alltid er såå stor forskjell på Salomo og hattemakeren likevel sånn fra scratch når det kommer til integritet, prinsippfasthet, ubestikkelighet og alt som burde høre makten til, er imidlertid også et viktig poeng, for makt korrumperer faktisk. Det er ikke bare tomme ord.

  At kommunismen bygger på vitenskap tviler jeg ikke på. Jeg har så langt til gode å høre om noen ideologi eller politisk retning som ikke gjør det. Spesielt på 20- og 30-tallet ble det utviklet mye interessant vitenskapsbasert politisk tenkning i Europa, så sånn har det vært lenge.

  Det vet du fint lite om, hva jeg forstår av det. Men det fremstår for meg bare pretensiøst og med et snev av grandiosa når du sier det sånn. Hopp ned fra den hesten og ta høyde for at det går an å være bekymret og opptatt av vår og klodens fremtid uten å være kommunist eller enig med deg i alt, Hammer. Du snakker om handling foran ytring, og er sikkert tusen ganger mer politisk aktiv enn meg, dersom det er målet på begrunnet bekymring og engasjement. Jeg har vel egentlig aldri påstått her at jeg er spesielt målrettet aktiv på den måten heller, jeg pleier snarere å si at det er det triste faktum at jeg ikke ser hvordan i all verden det skal jobbes for virkelig å få til noe radikalt, utover å vende storsamfunnet ryggen alene eller i relativt små flokker, for jeg tror som sagt lite på de løsningene jeg registrerer at andre sjonglerer med i sine idealistiske hallusinasjoner. Og du kan si du jobber aktivt for å redde verden med kommunismen, men så langt har i hvert fall akkurat den biten vært fruktesløs, og dine forgjengere har etterlatt historikerne interessante tider nok til alle å skrive hver sin doktoravhandling på uten å konkurrere. Derfor kler den høye, moralistiske hesten deg relativt dårlig.

  Og litt mer om Sisyfos: Når Camus skrev sitt berømte essay og konkluderte med at vi må forestille oss at Sisyfos var tilfreds med det tilsynelatende meningsløse, evige slitet uten et endelig sluttresultat man kan leve med, var det etter å ha konkludert med at verden, nettopp fordi det ikke er lett å se hvordan mennesket kan reddes permanent fra seg selv, for ham fremsto grunnleggende absurd, og at det eneste gjenstående alternativ for den som har sett virkeligheten i hvitøyet var å ta sitt liv, dersom man da ikke finner et forløsende prinsipp i Sisyfos’ standhaftige repetisjonsøvelser, og derfor klarer å “leve like godt uten håpet”, som Camus sa. Jeg er på ingen måte en suicidal person, men du må nesten respektere at vi er fler som river oss oss i det håret alle kanskje ikke har så mye av lenger, over tingenes tilstand på mange helt basale områder i dag, selv vi om ikke er kommunister.

 7. Avatar for aford aford says:

  Å? Marx ville ikke forstå verden, bare forandre den? Som å begynne å skru og bygge om på en maskin man ikke forstår hva er og hvordan fungerer, og regne med at den sikkert blir enda bedre av det, hva enn den nå egentlig er for noe? Jo, men det ville selvfølgelig kunnet forklare en hel del, det. Resultatene bærer litt preg av den arbeidsmåten. Men det var nok ikke helt sånn han mente det. Din smule forakt for en filosofisk tilnærming til virkeligheten er kun ditt problem, og tenkning og handling er ikke dømt til å være gjensidig utelukkende. Men som læreren til noen her på forumet skal ha pleid å si: Det gjør vondt å tenke. Alle har bare ikke noe valg.
  Hadde flere kunnet holde seg i ro i mer enn to minutter av gangen og tenkt litt mer, og løpt mindre omkring og gjort ting, hadde mange av problemene vi sliter med i dag ikke eksistert. Mye av problemet er at så mange skal så inni kølsvarte mye, disse evige, stormannsgale ambisjonene. Jeg tenker da ikke primært på hvermansens delvis påtvungne løping i hamsterhjulet, men de med voldsomme initiativ og vyer. Selv om folk flest også bør stoppe opp litt og spørre seg hva de holder på med. En generalstreik er kanskje noe vi begge kunne applaudere?

 8. Avatar for Erland Erland says:

  Ludvig Holberg hadde et forslag og mente at det burde være åtte dødssynder, ikke sju. Vel og bra med grådighet, begjær, hovmod og latskap og di - men det som manglet var nettopp det du er inne på, nemlig å «ordne opp i ting», fikse og gjøre om på ting, på død og liv. Den stundesløse. Så han, og du!, er inne på noe der…

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

9 flere kommentarer

Deltakere