Piketty og det EU-vennlige venstre med et virkelighetsfjernt program for «et nytt EU»

0
Fra KLassekampens oppslag om forslaget fra Thomas Piketty og andre intellektuelle.

Mens de gule vestene viser at folk på grasrota i det EU-vennlige Frankrike ikke har glemt hva ordet revolusjon betyr, forsøker den venstreliberale eliten i EU å redde unionen gjennom et program for mer union.

Det er den franske økonomen Thomas Piketty og over 50 andre intellektuelle som har lagt fram dette prgrammet, heter det i et svært velvillig oppslag i avisa Klassekampen.

Avisa skriver:

««Etter brexit og valget av antieuropeiske regjeringer i flere medlemsland, er det ikke lenger mulig å fortsette som før. Vi kan ganske enkelt ikke vente på at neste land forlater EU, eller ytterligere demontering uten å gjøre fundamentale endringer i dagens Europa.»

Slik begynner Manifest for demokratisering av Europa som den franske økonomen Thomas Piketty og over 50 akademikere og politikere har tatt initiativ til.»

Underskriverne vil opprette en ny og uavhengig europeisk forsamling som skal rå over et gigantisk EU-budsjett på 4 prosent av landenes BNP. Som Jan Herdal skriver på Oljekrisa.no betyr forslaget en sentralisering av EU-makt som overgår alt vi har sett til nå. 

«Pengene skal hentes fra nye skatter på formue, høye inntekter, klimautslipp og på store selskaper. Halvparten av potten skal gå tilbake til medlemslandene, og resten skal brukes på grønn omstilling, forskning og utdanning og mottak av flyktninger og innvandrere.»

Dette er ikke noe annet enn Macron og Merkel med sminke. Og det er typisk for franske intellektuelle. De har en lei tendens til å være aristokratiske herretenkere, sjøl de som kaller seg venstre. For dette forslaget springer ikke ut av noen sosial bevegelse. Det har ingen forankring i de arbeidende klassene i Frankrike eller andre land. Tvert om så er det jo nettopp alle former for arrogant ovenfra-og-nedad styring som de gule vestene har gått i gatene for å protestere mot. Det er enda et forslag på å tre et elitesystem ned over hodene på folk.

Vi kaller programmet virkelighetsfjernt fordi det ikke tar inn over seg at bærebjelkene i EU-systemet er råtne. Det hjelper ikke å male dem og sette inn nye møbler. En ytterligere sentralisering kan bare skje mot folkeviljen i medlemslandene, og som vi ser i Frankrike, kan en sentraliseringspolitikk bare gjennomføres med vold.

Klassekampen kommenterer det slik:

«Europeisk venstreside er delt i synet på EU og hvilke reformer som skal til for å skape et mer solidarisk Europa. Ingrid Grønli Åm har skrevet boka «Hjelp, vi er i EU» om den franske venstresidas forhold til EU, og hun mener initiativet til Piketty og co. kan bidra til å dra debatten videre.»

Det er ikke ofte vi siterer Vladimir Lenin her på steigan.no, men her er det på sin plass. Han sa treffende: Parolen om et forent Europa er enten urealistisk eller reaksjonær!

Touché!


KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.