Helslakt av Angela Merkels «grønne» energipolitikk

4
Rapsmarker, vindfarmer og solcelleåkre til tross, den tyske Energiewende står til stryk, mener riksrevisjonen i landet. (Shutterstock)

Den tyske riksrevisjonen slakter i en rapport Die Wende, Angela Merkels grønne energipolitikk. Ifølge en artikkel i Der Spiegel har myndighetene i stor grad mislykkes i å styre omleggingen av landets energisystemer. Dette skriver Jan Herdal Oljekrisa.no. Han fortsetter:

«- Kostnadene står i skrikende kontrast til de hittil dårlige resultatene, sier revisjonsrettens president Kay Scheller. Helslakten kommer vel et år før det viktige «milepælåret» 2020.

Tyskland feiler både i å redusere energiforbruket og utslipp av såkalte «drivhusgasser». Myndighetene greier ikke å øke energiproduktiviteten og heller ikke andelen av såkalt «fornybar» energi i transportsektoren. Samtidig er kostnadene enorme.

De siste fem åra er det brukt 160 milliarder euro på Die Wende, tilsvarende ca. 1,5 billion norske kroner. Hvis kostnadene fortsetter å øke uten at målene blir nådd, er det fare for at folk taper tiltroen til myndighetenes evne til å handle, heter det i rapporten.

Bare i 2017 var kostnadene på 34 milliarder euro, over 300 milliarder kroner. Av dette faller tre firedeler på skattebetalerne gjennom «grønn» energibeskatning. Revisjonsretten anklager myndighetene for total mangel på både kostnadsstyring og transparens, og skriver at ressurssløseriet er «uten sidestykke».»

På tross av massiv satsing på Die Energiewende utgjør fortsatt fossil energi 80 prosent av Tydksland primære energiforbruk. Olje er langt den største energikilden fulgt av gass. På tredjeplass kommer kull.

 

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. Avatar for SHO SHO says:

  Dette viser vel hvor problematisk og vanskelig det i praksis kan være å gjennomføre det grønne skiftet. Gassforsyningen og oljeforsyningen varer ikke evig. Gass, olje og kull er ressurser som tar slutt og må erstattes med noe annet. De billigste kildene av gass, olje og kull brukes opp først, deretter stiger prisen kraftig på disse energityper.

  Hva akter så den tyske regjering å gjøre? Et mulig utfall kan være at de ønsker at feks Norge skal legge ned sine smelteverk og annen kraftkrevende industri og heller eksportere billig grønn strøm til Tyskland.

 2. Et gjennombrudd for ikke-fossil energi hadde vært om feks virkningsgraden til solcellepaneler kunne blitt forbedret med bare 10-20%, og prisen hadde gått ned tilsvarende. Hadde en større del av den 1,5 billionen blitt brukt på solcelleforskning, kunne vi kanskje ha vært der i dag? Og dermed sluppet store skoger av vindkraft-møller opptil 200 meter høye over hele Europa med enorme kostnader, som gir forholdsvis lite og ujevn energi tilbake, og som også ødelegger landskapet.

  Da kunne solcellepaneler med høy virkningsgrad blitt tatt i bruk i mye større grad på hustak, (i dag kan de se ut som taksten) boligblokker og industribyggs vegger og tak på sydligere breddegrader, og ville ikke gitt synlige inngrep i by og landskap av betydning, og spart mye fossil energi. På våre breddegrader hvor solceller ikke er så effektive, kunne det heller ha blitt satset mer på feks geoenergi (jordvarme), som er en sikker og jevn energikilde som ikke gir store naturinngrep som den usikre vindkraften.

 3. Avatar for baluba baluba says:

  Er eliten da så interessert i å spare så mye energi? Det virker ikke sånn. Man tar inn millioner ti Europa som blir strømforbrukere. Man bygger til og med ut Gardermoen og busssystemet her i byen for å serve disse. Sist jeg var i Bulgaria var det ingen som gikk. Alle hadde fått seg ladbar ståhjuling. Man setter opp mer og mer varmepumper og aircondition osv.

 4. Noen som vet hvor mye tyskerne har brukt på innvandring da, de siste fem årene ?

  Det grønne skiftet kan uansett ikke gi noe verre resultat…

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere