Eksperter i den tyske forbundsdagen: – Et angrep på Syria vil være ulovlig

0
CDU vil gjerne være med på å bombe Syria, men Merkels regjering står ikke samlet bak dette. Eksperter i Forbundsdagen sier at det ville være et brudd på folkeretten og grunnloven.

Den tyske regjeringa har antydet at den vil slutte seg til USA, Frankrike og Storbritannia i et eventuelt angrep på Syria. De tre landene har som kjent sagt at «dersom Syria bruker giftgass i Idlib» vil de rette harde luftangrep mot Syria. På den måten har de nærmest bestilt en ny giftgassprovokasjon fra jihadistenes side. Regjeringa Merkel har signalisert at den kan tenke seg å være med på dette.

Men nå har et ekspertutvalg i den tyske forbundsdagen slått fast at et slikt angrep ville være i strid med folkeretten, og for Tysklands del ville det også være imot grunnloven. Dette skriver blant annet Die Welt. Ekspertene sier at et slikt angrep ville være i strid med folkeretten også selv om det skulle ha funnet sted et giftgassangrep. Folkeretten inneholder ingen slike rettigheter til hevnaksjon, sier de.

Dette har de naturligvis rett i, siden FN-pakten er krystallklar på at det bare er Sikkerhetsrådet i FN som har adgang til å vedta militæraksjoner mot medlemsland. Dette er en klausul som kom inn i FN-pakten på bakgrunn av de bitre erfaringene fra annen verdenskrig. Nettopp for å hindre stater i å begå selvtekt ble FNs medlemsland enige om at slike aksjoner ville kreve vedtak i Sikkerhetsrådet.

Den tyske grunnloven gjenspeiler også erfaringene fra annen verdenskrig når den forbyr slike aksjoner. Det er da heller ingen samlet tysk regjering som står bak ønsket om å gå til angrep på Syria. Merkels koalisjonspartnere i SPD står ikke samlet bak dette. SPDs leder Andrea Nahles har tatt avstand fra å delta i en slik aksjon, mens hennes partikollega Norbert Röttgen har sagt at Tyskland «under bestemte forhold bør vurdere å delta sammen med sine allierte».

Militarismen er på sterk frammarsj igjen i Tyskland, og det er sterke krefter som ønsker at landet igjen skal skal begi seg ut på militære eventyr i utlandet. Men motstanden mot krig henger igjen, både i lovverket og ikke minst i befolkninga. Det er ingen krigsentusiasme i det tyske folket. Partiene Linke og Alternative für Deutschland (AfD) går kategorisk imot et angrep på Syria. Linke sier at det vil være en et brudd mot folkeretten og en krigsforbrytelse og AfD sier at det ville være et brudd mot folkeretten og at det «alltid er feil å gå til krig uten å ha en strategi». De grønne gir nølende støtte til et angrep.

Ekspertene i Forbundsdagen avviser punkt for punkt Storbritannias argumentasjon for et angrep på Syria. For det første slår de fast at et slikt angrep er i strid med folkeretten. For det andre sier de at det heller ikke er noen «humanitær intervensjon», siden eventuelt dreier seg om en hevnaksjon for et eventuelt giftangrep, noe som folkeretten ikke åpner for. Og for det treje sier de at «en tysk deltakelse i en folkerettsstridig militærinnsats kan aldri være i samsvar med grunnloven». Det vil ikke en gang være tillatt etter grunnloven om Tyskland skulle gi logistikkstøtte til et slikt angrep, sier de.

Forrige artikkelAvspark for høstkampanjen 22. september
Neste artikkelRussland i FN: – Vi har bevis for at det blir forberedt en gassprovokasjon
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).