USA tatt på senga av Russlands elektroniske krigføring i Syria

0
Krasuha-4, det elektroniske systemet som til USAs store forskrekkelse har slått ut deres droner og elektroniske kommunikasjon i Syria.

I 2015 var jihadistene og deres utenlandske bakmenn i ferd med å vinne krigen mot Syria. Etter at Russland gikk inn i krigen med en forholdsvis liten styrke har krigslykken snudd totalt og Syrias hær har nå frigjort store deler av landet.

En grunn til at Russlands innsats har vært så effektiv er at deres væpnede styrker åpenbart har elektroniske våpen som fullstendig har blokkert deler av luftrommet over Syria. Nettmagasinet TheDefensePost skriver at Russlands elektroniske våpen har vært spesielt framgangsrike når det gjelder å hindre USA-koalisjonens operasjoner.

I mai 2018 sa general Raymond Thomas, som er kommandant for US Special Operations Command at:

«De tester oss hver dag, slår ut kommunikasjonene våre, setter helikoptrene våre ut av spill og så videre.» Generalens uttalelser kom bare dager etter nyhetene om at Russland har funnet ut hvordan de skal slå ut USAs droner over Syria.  

Det kraftigste systemet Russland har for å slå ut elektronisk kommunikasjon og GPS-styring er det som kalles Krasukha-4. Det er designet for å slå ut radar og kommunikasjonssystemene til ubemannede fly. Systemet er mobilt og kan kjøres omkring på lastebiler og det lammer ikke bare droner, men gjør også fly «blinde og døve», skriver TheDefensePost. Andre systemer russerne har i bruk er Richag-AV som jammer radar og sonarsystemer og Moscow-1 som skanner luftrommet og overfører data til de andre systemene slik at innkommende fly og droner kan angripes elektronisk.

Moderne fly og droner er totalt avhengige av elektronisk kommunikasjon. Mister de den, kan de ikke operere, og de kan i verste fall styrte. Dette er en sannsynlig årsak til at US Air Force har vært svært så tilbakeholdne med å operere i de områdene der Russland har satt inn sine styrker.

Brandon Valeriano, som er leder for marinekorpset universitet, mener at Russland gjennom dette ønsker å vise USA og Vesten hva de er i stand til. Generalløytnant Ben Hodges, som var kommandant for US Army i Europa mener at Russland har systemer på taktisk nivå i den elektroniske krigføringa som overgår det USA sitter inne med.

Tidligere general Michael Hayden har skrevet en rapport for The International Centre for Defence and Security, som drøfter Russland elektroniske krigføringsevne. Han mener at dette utgjør en stor utfordring for NATO og anbefaler at NATO, de baltiske statene og Israel(!) må samarbeide tettere for å skape en motvekt mot dette.

Elektronisk krigføring er en ganske billig måte å bekjempe en motstander på og sikre seg kontroll over slagmarka. Vladimir Neelov, som er militærekspert ved Russland senter for strategisk forskning, sier til TheDefensePost at en grunn til at USA blir overrumplet over de russiske systemene er at USA siden Golfkrigen i 1991 bare har møtt mye svakere motstandere enn seg sjøl, og derfor ikke vært forberedt på å møte en motstander på noenlunde samme nivå. Han mener at de elektroniske våpensystemene til Russland er overlegne dem USA har, slik krigen i Syria arter seg. Men det betyr ikke at Russland er overlegen USA i det store bildet. For eksempel mener han at favoritthistorien til russiske journalister om at Russland var i stand til å jamme destroyeren USS Donald Cook, «ikke er noe annet enn propaganda».

Erfaringa fra den elektroniske krigføringa i Syria kommer helt sikkert til å bli studert grundig både i USA, Kina og Russland. Noen av utspillene fra militært hold om russisk overlegenhet kan oppfattes som innspill for å få større bevilgninger til nye systemer. Men det er ingen tvil om at USAs overkommando for Midtøsten har møtt en motstand de ikke var forberedt på, og den kan ha hatt en utslagsgivende virkning for krigens utvikling.

Forrige artikkelSvenske tilstander: Alvorlige bilbranner i flere byer i Sverige
Neste artikkelFemmaktsavtale om Kaspihavet
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).