Eksperter i den tyske Forbundsdagen: – USAs tilstedeværelse i Syria er illegal

0

Den vitenskaplige ekspertkomiteen i den tyske forbundsdagen har uttalt seg om krigen i Syria, og da spesielt om det rettslige grunnlaget for henholdsvis Russlands og USAs tilstedeværelse i landet.

Uttalelsen kan lastes ned her.

Det var Alexander Neu fra partiet Linke som ba ekspertkomiteen om å komme med en uttalelse om dette.

Svaret er svært klart og tydelige. Ekspertene i forbundsdagen sier at:

– Russland ble invitert av den anerkjente regjeringa i Syria for å hjelpe til mot den utenlandske intervennsjonen. Deres tilstedeværelse er uten tvil i smasvar med internasjonal – den er lovlig.

Komiteen drøftet også om den syriske staten hadde rett til å tilkalle slik hjelp, og uvalget kommer til at Syrias regjering var i sin rett til å gjøre dette.

Når det gjelder USA sier ekspertene at det å levere våpen til de såkalte opprørerne i Syria var og er illegalt. Dette er et brudd på FN-paktens forbud mot bruke av væpnet makt, Artikkel 2(4).

Den sier at:

«4. Alle medlemmer skal i sine internasjonale forhold avholde seg fra trusler om eller bruk av væpnet makt mot noen stats territoriale integritet eller politiske uavhengighet eller på noen annen måte som er i strid med de Forente Nasjoners formål.»

USA argumenterer med at deres tilstedeværelse i Syria kommer inn under retten til sjølforsvar i Artikkel 51 i FN-charteret fordi IS i Syria truer USA. USA hevder også at Syria er «uvillig til eller ute av stand til» å bekjempe IS.

Ekspertkomiteen sier at dette argumentet har vært tvilsomt fra starten av. For det første er ikke dette en del av internasjonal lov og 120 ikke-allierte medlemmer av FN har tatt avstand fra det. For det andre førte og fører Syria en krig mot IS.

Det var altså tvilsomt om det noen gang kunne argumenteres for USAs tilstedeværelse, og nå er det i hvert fall ikke noe juridisk grunnlag for den.

Hvis vi legger uttalelsen fra ekspertkomiteen i den tyske forbundsdagen til grunn, er det heller ikke noe grunnlagt for den norske militærkontingenten i Syria.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.