«De norske spesialsoldatene»

0

Av Eva Thomassen.

Jeg har vært i Syria en stund og ikke fått med meg hele skandalen. Er Solberg spurt om hva disse spesialsoldatene gjør i Irak nå? IS er jo bekjempet der også..

–Trener de opprørere som skal bistå USA å tilrane seg de østre delene av Syria? Rundt Hasaka? Der koalisjonen med Norge, bombet og drepte over 20 sivile i Hasaka i går?

–Har noen konfrontert Solberg med de enorme funnene av våpen i områdene disse norsktrente opprørerne opererte? Jeg har spurt aktuelle i den syriske hæren og fått svaret at disse opprørene er så godt trent at det vanskeliggjør å bekjempe dem i kampen mot IS, dvs. i kampen mot terroristene Norge har trent.

–Den syriske hæren skiller ikke mellom terrorister, men de utlandtrente har avanserte våpen.

Når det kommer til å bekjempe IS i de områdene Norge hevder disse opprørerne vitterlig skulle oppholde seg er i de samme områdene som denne koalisjonen, med Norge, påstår de har bekjempet IS. Denne koalisjonen har snarere fått IS til å ekspandere siden 2014, ikke minske.
–Det tok den syriske hæren kun 3 måneder å befri områdene.

Et annet spørsmål:

Har regjerningen visst at lederne for IS er fløyet ut fra områdene den syriske hæren befrir i amerikanske helikoptere? Hvordan ble de norske spesialsoldatene fraktet fra Al Tafn til deres nye oppholdssted? Over syrisk territorium?
–Lederne i IS er fløyet til østlige deler av Syria- altså til de oljerike områdene – Hasaka, og etablert nye formasjoner av terrorgrupper.

–Er det her de norske spesialsoldatene nå skal trene syriske terrorister og bruke disse som bakkestyrker til denne koalisjonen i kampen mot den syriske hæren og mot sivilbefolkningen øst i Syria ?

–USA har planer om å dele opp Syria i øst og må derfor skifte ut sivilbefolkningen som bor der for å sikre at ingen «Assad-vennlige» i befolkningen kjemper sammen med den syriske hæren.

–Det samme som Erdogan gjør i områdene rundt Afrin.

Han jager sivilbefolkningen fra deres landområder og lar terrorister fra Øst-Ghouta innta hus og eiendommer.
Dette protesterer ikke Norge mot- heller ikke at de selv i egenskap av å tilhøre koalisjonen, bomber sivile.
–Planen for teppebombingen av Raqqa er den samme. Drive den arabiske befolkningen ut av eiendommene deres og boligene i byen- for å erstatte disse med USA-vennlige kurdere og andre grupper som kjemper mot den syriske regjeringen.
–Da Raqqa lå i ruiner lovet USA å bygge opp byen igjen. Det har de ikke gjort. Det ligger råtnende lik under ruinene. All infrastruktur er ødelagt. Hundretusenvis er henvist til telttilværelse i områder med opp mot 50 varmegrader.

Erna Solberg og Norge er de facto alliert med al Nusra

–Solberg hevdet i Stortinget at de ikke visste hvem disse opprørerne var, hva de gjorde og hva de ble trent til. Nemlig å angripe den syriske hæren PÅ VEGNE av USA/Norge.

Dersom Norge ønsket å bekjempe IS trener man ikke opprørere som har på CVén at de ikke finner FSA militært dyktige nok til å bekjempe den syriske hæren.
–Heller ikke etter at de vitterlig angriper den syriske hæren med meget avanserte våpen- made in NATO. Heller ikke etter at denne norske kontigenten av terrorister stadig «mister» våpen til IS…

–––
Når vi dødelige kan lese om dette på nettet burde en statsminister kunne lese det – selv om du lider av dysleksi, eller få det opplest. Hun har både lest det OG fått det lest for seg- lenge før disse angrepene fant sted. Det var jo hele planen.

–Ellers burde de norske spesialsoldatene samarbeidet med den syriske hæren. Man kan ikke komme etterpå og si at «Hva disse gjorde senere var utenfor vår kontroll». Det er å lyve det norske folk rett opp i ansiktet!

–For, dersom disse opprørerne skulle trenes fordi de anså IS som fiende OG ikke «Assad» hvorfor da plutselig når de ikke blir holdt i øra lenger av Solberg, skifte politisk agenda?

–Det er et foræderi. Ikke bare legitimerte Solberg at folkeretten måtte brytes for å bekjempe en felles fiende, hun underslo mandatet og overlot hele den militære og folkerettsstridige invasjonen til USA.

–En alliert hvis mål er å styrte Syrias president. Noe Norge har støttet hele vegen USA har bedt oss gjøre det. Hvordan kunne Solberg underslå at de norsktrente terroristene skulle agere på en annen måte enn deres amerikanske allierte?

–Hun visste at 60 norske spesialsoldater gjør ingen forskjell i kampen mot IS. Hun visste at siden 2014 har NATO- land, Israel og gulfstatene fylt lagrene med våpen i Deir Ezzor og kjemiske våpen i bl.a. Øst-Ghouta. Hun visste at uten våpen kan ingen kjempe militært i 7 år mot den syriske hæren, Russland, Iran, Hebollah.

–Hun vet det utspiller seg en tredje verdenskrig på syrisk jord. Mellom Russland og USA/NATO, med Norge som militær alliert

–Hun trodde vel ikke at våpen til terrorgruppene ble gitt av Assad eller Putin eller rett og slett ramlet ned fra himmelen?

–Hun har visst at Norge er en del av den militære treningen, bevæpningen og finansieringen av terrorgrupper.

–Hun har visst at de sanksjonene Norge støtter er et masseødeleggelsesvåpen og derfor en krigsforbrytelse.

–Hun har visst at milliardene hun har gitt til norske såkalte bistandsorganisasjoner er brukt til våpen, finansiering og ødeleggelser av infrastruktur. Hun har visst at å gjøre sivilbefolkningen avhengig av bistand har gitt politisk gevinst.

Hvorfor hevder jeg det?

–Fordi hun burde ha reagert på alle våpenfunnene, på alle de kjempiske våpenlagrene og de kjemiske fabrikkene i Øst-Ghouta, på teppebombingen av Raqqa, på drap på sivile i Damaskus, Hasaka og andre steder. Funnene i Øst-Aleppo. På White Helmets rolle

–Amerikanske bombinger av hele hæravdelinger som burde være allierte i kampen mot IS i områdene rundt Deir Ezzor.

–På alle vitneutsagnene fra sivile, på alle terroristene med våpen komme ut av bussene i Idlib fra befridde områder, hvor norske NGOer stod og ventet på dem.

–Dessuten- det er kjent at terrorister vandrer fra gruppe til gruppe etter hvor mye de får betalt. Har Norge oppgitt hva skattepengene er brukt til? Ingen opprører eller terrorist om du vil jobber gratis.

–Hun burde ha visst at det eneste som skiller terrorgruppene er navnet, ideologien er den samme.

–At denne lederen av terrorgruppa nå sladrer er fordi Norge har gjort dem arbeidsledige. De er nødt til å gå til NAV.

– Dessuten har mange fra denne gruppa Norge har trent, hoppet av og bedt syriske mynigheter om amnesti så de kan reise tilbake til Deir Ezzor for ikke å risikere å bli «fritt vilt» når Norge forlater dem når Deir Ezzor er befridd av hæren i oktober 2017.

–Samme tidsrom som Solberg sier de norske spesialsoldatene «avsluttet» oppdraget- oppdraget er flyttet sier Solberg med rusk i stemmen, ikke avsluttet uten rusk i stemmen…

–Mandatet er fortsatt å styrte president Assad, men siden Deir Ezzor er befridd må nye grupper trenes. De skal innta Syria fra Irak i stedet for Jordan. Fortsatt øst i Syria.

–Etter en nøye utviklet plan lenge før de første «fredelige demonstrasjonene» fant sted i 2011 var Norge en aktiv deltaker. Planene ble klekket ut i World Economic Forum og i lukketede Bielenberger- samlinger, samt i planer amerikanske og israelske har brukt år på.

–»Opposisjonensflagget» var klart(det grønne franske koloniflagget), setningene som skulle sier var innøvd, slagordene, gjemmestedene for våpen. I graver på kirkegårder.

–Norge protesterte heller ikke da over 100 syriske soldater ble drept rundt Deir Ezzor for å gi IS et fotfeste områdene rundt Deir Ezzor.

____________
Som en bismak.

–Vi vet at norske bistandsorganisasjoner som Norsk Folkehjelp bistår norsk utenrikspolitikk. Norsk folkehjelp har flyttet mye av virksomhteten til områdene rundt Hasaka- med base i Efrin i Irak. Der de norske spesialsoldatene helt «tilfeldig» befinner seg

–Vi vet også at USA nylig har vedtatt en lov som befester at ingen områder i Syria skal gjenoppbygges der «Assad-vennlige» bor.

–Mineryddere fra Norsk Folkehjelp følger også norsk utenrikspolitikk og samarbeider derfor ikke med syriske mineryddere.

–Er planen med å minerydde rundt Hasaka å gjøre områdene beboelige for «Anti-Assad» innbyggere? Minerydderne fra Norsk Folkehjelp oppholder seg i Irak. Og, skal «tilfeldigvis» rydde miner i områder der sivilbefolkningen som støtter den syriske regjeringen skal drives ut. Inn skal USA-vennlige syrere flyttes for å bo der.

–Flyktningehjelpen har påtatt seg oppgaven med å utstede nye dokumenter til syriske borgere for å gi disse «bevis» på at de eier områder etc. Dersom dette skulle være nødvendig er det fordi Al-Nusra og andre har endret helle demografien og indentiteten til innbyggerne i områdene disse har erobrert.

–Dersom det ikke ligger en plan bak dette burde det være åpenbart at det er syriske myndigheter Flyktningehjelpen burde bistå.

–Norge har sagt de ikke vil være med på å gjenoppbygge Syria så lenge «Assad» sitter med makten. Fint.

–Hvorfor oppholder så både norske militære styrker, norske bistandsorganisasjoner seg da i Syria?

–Ser man på Norsk Folkehjelps agenda er den å endre strukturen i lokalområder hvor terrorgrupper har fått fotfeste og å flytte sammen med dem rundt i Syria når den syriske hæren befrir områdene.

–Ødeleggelsene Norsk Folkehjelp og andre har gjort er å få sivilbefolkningen avhengig av bistand fra NGOer fordi grunnlaget for befolkningen er få den til å ikke vende seg mot den syriske staten.

–NGOene har også ødelagt den syriske økonomien ved å pøse inn millarder av dollar til terrorgrupper samtidig som sanksjonene rammer hele den syriske økonomien.

–Kommunal infrastruktur er også ødelagt bevisst. «Demokrati fra grasrota» har vært målet for Norsk Folkehjelp og norsk utenrikspolitikk.

– Å bygge opp den legitime kommunale infrastrukturen for syriske myndigheter igjen er vanskeliggjort. Lokale domstoler er skiftet ut med shariadomstoler. Offentlige dommere ble drept. OSV. Alt dette og mye mer er en del av norsk politikk i Syria.

Islamister/terrorister er blitt sjefer for alle deler av lokalsamfunnene, «local communities»- Alt fra vannforsyninger, elektrisitet og har konfiskert eiendommer, drevet ut minoriteter.

–»Sykehus» under bakken i bl.a. Øst-Ghouta er blitt avslørt. Med avansert medisinsk utstyr og medisindepoter større enn alle syrkshus i hele Syria til sammen er funnet i disse tunellene. Smuglet inn fra bl.a. Jordan. Det meste fra Leger Uten Grenser. Kun til bruk for terrorister og familiene deres. Skulle en person med tannverk måtte han drepe et familiemedlem for ikke å selv bli drept

–Det er funnet «diplomer» fra Norsk Folkehjelp for deltakelse på kurs om «organisasjonsoppbygging» gitt til terrorister i Øst-Aleppo.

–At de norsktrente terroristene ikke skulle bekjempe den syriske hæren er rein løgn.

Disse er kun en del av tannhjulet i ødeleggelsen av nasjonalstaten Syria.
Det var aldri meningen at dette skulle avdekkes.

– Den norske regjeringen har mye å svare for, men da må noen spørre!

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


DEL
Forrige artikkelNorsk rapport: Paramilitære ultranasjonalister får herje i Ukraina
Neste artikkelHar Dagsrevyen gått av skaftet?
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).