Militært Schengen – fri flyt av amerikansk panser

3

USA og NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har lenge tatt til orde for at Europa må ruste opp sin sivile infrastruktur for å være forberedt på store forflytninger av NATOs, det vil si USAs, tyngste militære kjøretøyer.

Jens Stoltenberg sa før alliansens toppmøte i Brussel i november 2017 at NATO vil at veier, broer og annen sivil infrastruktur i Europa skal gjøres klar for raske troppebevegelser i tilfelle krig.

Denne åpenbare forberedelsen til krig er nå godtatt av EU. EuroNews melder at EU nå har godtatt NATOs krav og vil implementere dem i sine egne planer. Dette omtales som et militært Schengen, altså et system som legger til mest mulig friksjonsfri og fri flyt av USAs militære styrker på kryss og tvers over Europa.

EU-byråkrater sier til EuroNews at dette ikke nødvendigvis betyr noen økte kostnader for EU-medlemmene, fordi man bare vil inkorporere kravene til militær tungtransport i sine egne langtidsplaner. Det skal godt gjøres å finne EU-borgere som tror på en slik forsikring. I EUs medlemsland er man pinlig klar over at myndighetene ikke en gang klarer å vedlikeholde de veiene og den infratrukturen man allerede har. I Italia er dette klart for enhver der man ser at myndighetene ikke en gang klarer å holde gatene og veiene i Roma i god stand, for ikke å snakke om gater og veier ute i distriktene.

Italia har store problemer med det veisystemet man allerede har, om man ikke også skal ta imot panserkolonner. Her via Salaria våren 2018.

Il Messaggero skriver at i Roma er hver tredje gate farlig å grunn av hullete veilegeme. I mange tilfeller utgjør de de reineste dødsfeller.

Og så skal man altså begynne å bygge veier og bruer beregnet på amerikanske panserkolonner – og det skulle liksom ikke koste noe. Faktum er at NATOs og Stoltenbergs ville opprustningsplaner vil blø de offentlige budsjettene over hele Europa og tappe offentlig sektor for hardt tiltrengte midler som skulle ha vært brukt på ikke bare normalt vedlikehold av veier og gater, men også til sjukehus, barnehager, skoler og andre sivile behov.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Ingeborg Refling Hagen sa ein gong noko om at vegutbygging ofte hadde samband med lettvinn flytting av militært utstyr. Utbygginga av firefelten langs mjøskanten, omstridt og vedteke for 15 år sidan, kan lett tolkast inn i det same biletet. Den utbygginga var vel i røynda ønskt av krefter langt inne i EU (og folkeviljen tok ein ikkje omsyn til).

 2. At dette utvilsomt er en viktig del av det Boris Johnson beskrev som “den riktige internasjonale prosessen” - bør det ikke herske spesiell tvil om.

  Heller ikke det faktum, at s.k. ‘demokratiske prinsipper’ har liten eller ingen
  plass i arbeidet med den samme “prosessen”.

  • At det sitter ‘noen’ og gnir seg i hendene over utviklingen, er vel heller ikke
   å “jump to conclusions” . . . . . . . .
 3. Avatar for baluba baluba says:

  Det samme kan sies om veien mellom Norge og Sverige fra Stjørdal via Meråker. Her har den gamle smale brua fra krigens dager blitt erstattet med en ny slik at US-marines kan komme seg til Sverige fra basen sin

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere