Norske milliardærer

0
Presentasjon av norske milliardærer i magasinet Forbes.

Av Terje Alnes.

Klassesamfunnet: Norske milliardærer er flere og rikere enn noen gang, og de tynges ikke akkurat ned av skatter og avgifter. Som sine internasjonale kollegaer er de heller ikke rause med egne ansatte.

magasinet Forbes siste ranking over verdens milliardærer ligger Jeff Bezos på topp. Bezos grunnla IT-selskapet Amazon.com i 1994, og han er fremdeles selskapets øverste leder. I pressen gjøres superrike gründere ofte til helter, der de fremstår i en egen stråleglans. Typisk nok ble Bezos kåret til «Årets person» i Time Magazine i 1999.

I en fersk reportasje i Klassekampen får vi formidlet en annen historie. Amazon er beryktet for skatteundragelse og prismanipulering. De har nå 40.000 ansatte i Europa, i 6 land. Selskapet har blitt en stor arbeidsgiver i etterkant av finanskrisen, og har utnyttet krisen ved å ansette folk på betingelser som tidligere var unntak i europeisk arbeidsliv. De fleste jobber på kortidskontrakter, og med svært lav lønn. De ansatte er underlagt et strengt kontrollregime. Resultatet er at mange rammes av angst og depresjon, knyttet til svak økonomi og hardt arbeidspress.

Saken illustrerer et poeng: Milliardærenes rikdom skapes ikke av seg selv. Selskapet Bezos leder er et arbeiderfiendtlig foretak som utbytter de ansatte på det groveste. Det er ingen grunn til at pressen skal dyrke milliardærer som Jeff Bezos. Ingen av oss vil jobbe for Amazon hvis vi har andre alternativer.

Hvordan har så våre norske milliardærer klart å bli så rike? Det finnes grovt sett tre veier til målet: Arv, utbytting og spekulasjon.

Norges rikeste er en jypling

Magasinet Forbes er fascinert av Norges milliardærer. I 2016 laget de en sak på verdens yngste milliardær, 19 år gamle Alexandra Andresen. Sammen med sin ett år eldre søster Katharina eier hun 42 % av aksjene i investeringsskapet Ferd. Søstrene Andresen er femte generasjon i en klan av milliardærer, der rikdommens kilde var kjøpet av Tiedemanns Tobakksfabrikk i 1849.

24 år gamle Gustav Magnar Witzøe er i følge na24.no Norges rikeste. Han har nettopp økt formuen sin med fem milliarder på fem uker. Årsaken er en kraftig økning av lakseprisene i starten av 2018. Witzøe arvet aksjene i lakseselskapet Salmar i 2013. Tidsskriftet Forbes anslo nylig at 24-åringen er god for 19 milliarder kr. Men nå har det altså kommet 5 nye milliarder på toppen. Det er mulig at hardt arbeid lønner seg, men arv kan være langt mer lønnsomt.

Gustav Magnar Witzøe.jpg
Gustav Magnar Witzøe. 24 år gammel og milliardær som følge av arv.

Milliardærene skal skjermes for skatt

yngste milliardær.jpgGustav Magnar, Alexandra og Katharina er eksempler på at arv er den sikreste veien til ekstrem rikdom. Lykkelige kan de være for at Stortingsflertallet vet å belønne barn som velger sine foreldre med omhu. I 2014 ble arveavgiften avviklet. Skatten var svært upopulær blant milliardærer. At den bidro til litt utjevning i samfunnet syntes finansminister Siv Jensen var mindre viktig.

Solberg-regjeringen elsker de superrike og belønner dem med kraftige skattekutt. I 2017 fikk de 1.600 rikeste, de med 100 millioner eller mer i formue, i snitt 575.000 kroner i skattereduksjon, noe som tilsvarer 1.600 kroner pr. dag. Til sammenlikning fikk folk flest, eller 94 % av befolkningen, i snitt 3.637 kroner i skattekutt. Det er 10 kroner pr. dag.

Eventyrlige milliardærer

Nylig laget Forbes en sak om Norges nyeste milliardær, Ivar Tollefsen. Dagens Næringsliv har skrevet at han eier i overkant av 14.000 utleieleiligheter. I desember kjøpte Tollefsen eiendommen som tidligere huset den amerikanske ambassaden. Da pressen prøvde å få en kommentar var det ikke mulig å nå ham. Tollefsen satt nemlig isolert i svært dårlig vær i Antarktis. «One of The World’s Most Adventurous Billionnairs», kaller Forbes ham. Det er et komplement.

I samme slengen nevner magasinet at den tidligere fiskeren Kjell Inge Røkke har levert inn en bestilling på verdens største yacht, og at hotellkongen Petter Stordalen utfører Houdini-aktige stunts foran øynene på egne ansatte. Begge deler høyst beundringsverdig, leser vi mellom linjene. Tollefsen, Røkke og Stordalen har i det minste ikke arvet milliardene sine.

15 nordmenn er å finne på årets milliardærliste fra Forbes. Odd Reitan er den rikeste av dem, han skal være god for 51 milliarder, noe som gjør ham til verdens 251. rikeste.

Johan Johannson, Andreas Halvorsen, Arne Wilhelmsen, Kjell Inge Røkke, Caroline Hagen Kjos, Stein Erik Hagen, Torstein Hagen, Gustav Magnar Witzøe, Petter Stordalen, Alexandra Andresen, Katharina Andresen, Ivar Erik Tollefsen, Svein Støle og Alexander Vik er de andre norske milliardærene som får plass på listen over verdens aller rikeste.

Norges rikeste valgte å bli hjemløs

400listen - stor.jpgPå Kapitals 2017-liste over landets 400 rikeste finner vi 285 milliardærer. Øverst troner rederen John Fredriksen, som er nesten dobbelt så rik som nr. to på listen, «colinialmajoren» Odd Reitan.

Men Fredriksen burde vært strøket fra listen siden han har frasagt seg norsk statsborgerskap. Etter tiår med konflikter med norske skattemyndigheter ble Fredriksen kypriotisk statsborger i 2006. Derfor er John Fredriksen i dag Kypros rikeste mann, ikke Norges rikeste. I boken «Storeulv» skriver Odd Harald Hauge og Gunnar Stavrum: «Og aldri betaler han en krone i skatt – til gjengjeld er han dømt til et evig liv som hjemløs.» Heller hjemløs enn å betale skatt, tenkte Fredriksen.

Skattevegring er et trekk som hefter ved svært mange milliardærer.

Billigmat skaper milliardærer

Odd Reitan er altså landets rikeste milliardær. Han startet butikkjeden REMA 1000 i 1979 og er nå adm.dir i Reitangruppen. Styringen med REMA 1000 har han overlatt til sønnen Ole Robert, mens sønnen Magnus er adm.dir i Reitan Convenience, som bl.a. styrer Narvesen og 7-Eleven. Slik overføres penger og posisjoner mellom generasjonene.

Å bli milliardær på å selge «billige» dagligvarer er et gullkantet konsept. Stein Erik Hagen fulgte samme oppskrift, og omtales fremdeles som «RIMI-Hagen» blant folk, selv om han solgte seg helt ut av RIMI i 2004. I dag er Hagen landets 7. rikeste i følge Kapital, og Norges største private investor gjennom familieselskapet Canica AS.

Også Stein Erik Hagen lider av skattevegring. I 2009 truet han med å emigrere til Sveits, men det endte med at kun to av barna og store deler av formuen flyttet til Sveits. I 2015 overlot han aksjemajoriteten i familieselskapet til datteren Caroline Hagen Kjos. Arven har gjort henne til Norges rikeste kvinne. I 2016 hevdet Hagen at familien hadde spart 1,4 milliarder i skatt på at datteren Camilla og sønnen Carl Erik flyttet til Sveits.

Stein Erik Hagen huskes for sitt spareråd i forbindelse med finanskrisen i 2008. Da tipset han om at folk kunne spare penger på å bytte skjortesnippen, fremfor å kjøpe nye skjorter. Det var bare å sende skjortene til England. Det er ukjent hvor mange som benyttet seg av tipset.

Steinrike eiere, lavtlønte ansatte

Både Reitan og Hagen har blitt superrike på dagligvarebutikker. For deres ansatte er hverdagen alt annet enn profitabel. Å jobbe i butikk er dårlig betalt. I følge en rangering av 2017-lønnen i 314 yrker kommer butikkmedarbeidere på 293. plass, med en månedslønn på 30.100 kr. Av dette skal det trekkes skatt, i motsetning til milliardærer har butikkmedarbeidere ingen mulighet til å unndra seg beskatning.

Men det er nok de færreste ansatte i dagligvarebransjen som tjener 30.100 i måneden. Bransjen er preget av et lavt antall heltidsansatte, og desto flere på deltid. Rene ringevikarer er det også flust av, mange ansatte i varehandelen jobber ufrivillig deltid. Det lave antall heltidsansatte i butikk gjør det vanskelig for fagbevegelsen å organisere. Tall fra 2014 viste at bare 1 av 5 var organisert. Dette gjør det lett for eierne å holde lønnsnivået nede.

Varehandelen er også storforbrukere av gratis arbeidskraft fra NAV. Historiene om misbruk av arbeidstreningsplasser er etter hvert mange. Tiltaksdeltakere produserer også verdier for eierne.

Kjipe hotellkonger

Olav Thon - stor.jpgOlav Thon var i mange år Norges rikeste, men han har gitt bort store deler av formuen til allmennyttige formål de siste årene. Men milliardær er han fremdeles. Olav Thon liker å fremtre som en asket og har uttalt at «den største ulykken i livet er å arve mye penger». Det er mulig at han tenker i liknende baner når det gjelder å lønne egne ansatte. Jo mindre penger, dess større lykke. Siden Olav Thon heller ikke liker å betale skatt, har han opprettet en egen stiftelse. Slik kan han dele ut våre skattepenger til gode formål som han selv velger ut. Dette skattetrikset får ham til å fremstå som en snill, gammel gubbe.

Petter Stordalen er en annen profilert hotellkonge som håver inn. I følge Kapital er han landets 9. rikeste. Stordalen er en slags medieyndling. Han liker å fremstå som en bedriftseier som «gir folk en sjanse», og honnørord som «mangfold» og «inkludering» brukes hyppig. Kontrollspørsmålet til neste journalist som lager reportasje om Stordalens hotelldrift bør være: Hvor mye tiltaksmidler har NAV bidratt med?

Selv om Thon og Stordalen tjener stort på hotelldrift er deres ansatte blant de aller dårligst lønte i Norge. I følge oversikten i 314 yrker finner vi kokker på 275. plass, hotellresepsjonister på 303. plass, kjøkkenassistenter på 306. plass og servitører på 311. plass. Det betyr en månedslønn på mellom 26.500 og 31.700 kr. Lønningene i Hotell- og restaurantbransjen ligger på 70 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Hverken Thon eller Stordalen gir noe ved dørene. I fjor ga de ikke ett øre i lokale lønnstillegg til ansatte i de store hotellkjedene!

Norske redere

Mange av de norske milliardærene er redere. John Fredriksen slo seg opp i shipping. Cruise-rederen Arne Wilhelmsen er i følge Kapital landets 5. rikeste, og nr. 629 på Forbes-listen over verdens rikeste. Torstein Hagen, mannen som hadde den korrupsjonsliknende relasjonen til Trude Drevland, er landets 6. rikeste, og nr. 1.103 blant verdens rikeste. Andre redere høyt oppe på Kapitals rikingliste er Morten Wilhelm Wilhelmsen (nr. 26), Einar Johan Rasmussen (nr. 27), Niels Stolt-Nielsen (nr. 29), Leif Ove Høegh (nr. 31) og Olav Nils Sunde (nr. 32).

Sunde styrer fergerederiet Color Line, og har i årevis truet med å flagge ut. Nylig ga regjeringen Sunde lov til å flagge Kiel-fergene til NIS, noe som kan koste rundt 700 sjøfolk jobben. Utflagging har vært en konstant trussel fra norske redere. Siden 1970-tallet har rederne systematisk byttet ut norske sjøfolk med langt billigere utenlandsk mannskap. I dag jobber f.eks. 20.000 filippinere for norske redere.

Historiene om Hilmar Reksten og Anders Jahre er velkjente, begge svindlet den norske staten for enorme beløp. Dagens redere samarbeider langt bedre med myndighetene og har fått særfordeler som ingen andre arbeidsgivere. I praksis er sosial dumping gitt lovs form til sjøs.

Klassesamfunnet Norge

Det er ingen grunn til at milliardærene skal skinne i et beundrende lys, slik de ofte gjør i media. Rikinglistene viser at det er arv, utbytting og spekulasjon som skaper milliardærene. Dette er en gruppe særdeles privilegerte mennesker, som nå styrker sin posisjon som følge av gunstige skatteregler.

Norge er et klassesamfunn. Mange av de som jobber for de aller rikeste tilhører de lavest lønte i landet. De 10 % dårligst betalte i landet har omtrent ikke hatt reallønnsvekst siden 2008. Dette er uakseptabelt, og et vesentlig poeng å ta med seg inn i vårens lønnsoppgjør.

kraftspekulant Einar Aas.jpg
Kraftspekulanten Einar Aas har bygget opp en enorme formue ved å spekulere i kraftkontrakter.

 

Kilder:

”The World’s Billionaires.” Forbes 2018 Ranking, ”Europas Amazon-modell”, Klassekampen 03.03.18, ”The Youngest Billionaire In The World Is A Norwegian Teenager”, Forbes 01.03.16, ”Gustav Magnar Witzøe (24) har økt formuen sin med fem milliarder på fem uker”, na24.no 08.03.18, ”Erna gir 160 ganger mer i skattekutt til Norges rikeste”, VG 08.03.17, ”Norway’s Newest Billionaire Is Also One of The World’s Most Adventurous”, Forbes 08.03.18, ”Dette er verdens rikeste”, hegnar.no 07.03.18, ”Kapital 400 rikeste”, kapital400.no, ”Gjorde milliardeventyr av pappas 19-års gave”, e24.no 27.02.15, ”Hagen: Har spart 1,4 milliarder på å presse barna til Sveits”, e24.no 29.10.16, ”Dette er snittlønna i over 300 yrker”, frifagbevegelse.no 01.02.17, ”Organisasjonsgrad i Norge og Europa”, arbeidslivet.no 19.04.16, ”Olav Thon: – Den største ulykken i livet er å arve mye penger”, na24.no 03.18, ”Thon og Stordalen gav ikkje eitt øre i lokale lønstillegg til sine tilsette”, frifagbevegelse.no 05.01.18, «Regjeringen lar Color Line flagge ut», frifagbevegelse.no 01.03.18, «Filippinere til sjøs lønner storfamilien», forskning.no 05.09.13

 

Denne artikkelen ble først publisert på bloggen til Terje Alnes.

Forrige artikkelHva mener Rødt om Skripal-saka og sanksjonene mot Russland?
Neste artikkelUtvisning av russiske diplomater: «Verdenssamfunnet» blir stadig mindre