Patenter: Kina kjører sirkler rundt USA

0

Hvis innovasjon er en målestokk å vurdere styrken i en økonomi etter, har Kina allerede distansert USA med solid margin. Eller enda tydeligere: Siste oversikt fra World Intellectual Property Organization (WIPO) viser at Kina allerede kjører sirkler rundt USA når det gjelder anmeldte patentsøknader. Bare i 2016 økte antallet patensøknader i Kina med 21% i forhold til året før, og totalt godt over det dobbelte av det USA leverer. Det er utklassing.

Tallenes tale

Kina var det første landet i verden som kan notere seg for en million patentsøknader på ett år. Det skjedde i 2015. Kineserne gjør nå innovasjon til en sentral del av sin økonomiske strategi, sier Francis Gurry, direktør for WIPO.

Skeptikere sier at tallet er kunstig høyt på grunn av at Kinas planmål driver fram patentsøknader, mens rettighetsadvokater sier at det også gjenspeiler landets økende kreativitet. Erick Robinson, som er patentjurist i Beijing sier at kvaliteten på de kinesiske patentsøknadene forbedres med en voldsom hastighet.

Tallene fra 2016 som ble publisert i fjor viser at trenden ikke bare bekreftes, men forsterkes. 43% av alle patentsøknader i verden kommer nå fra Kina, og med den veksten landet nå viser, er det ikke lange før halvparten av alle patenter har opphav i Kina.

Det er også interessant å se på et par andre trender. Kinas vekst er det dominerende bildet. Men det er også svært interessant å se at Japan, som en gang var forbildet for de såkalte «tigerøkonomiene» i Asia, har mistet den skarpe eggen. Kreativiteten i Japan synker markant, hvis vi måler den i patentsøknader.

Vi ser den eksplosive veksten i Kinas patentsøknader. USA fortsetter å vokse, men langsomt. Japan faller tilbake og Sør-Korea kommer raskt.

 

WIPO skriver i en kommentar til denne plansjen at mellom 1964 og 1969 var det Sovjetunionen som hadde den største veksten i patenter, men at de ikke ble registrert av WIPO.

Asia tar over – Europa på vei ut

I tillegg til at Kinas eksplosive vekst i patentutvikling fortsetter, er et annet markant trekk at Asia tar over. På ti år har kontinentet gått fra å stå for om lag halvparten av patentsøknadene til å stå for to tredeler. Nord-Amerika faller tilabke fra 26,1% til 20,5% og Europa fra 18,6% til 11,3%. Det gamle kontinentet synker ned i glemselen så å si. Afrika står for nesten ingenting. På den andre sida betyr det at det er i Afrika det største vekstpotensialet finnes.

Det er også interessant å merke seg at Brasil har gått forbi Storbritannia, Mexico har gått forbi Frankrike og Iran puster Frankrike i nakken.

Kina fortsetter også å ta innpå USA når det gjelder fagfellevurderte forskningsartikler. I alle de harde naturfagene og deriblant datavitenskap, kjemisk engeneering, materialvitenskap, fysikk og astronomi har Kina allerede parkert USA.

Derfor er det ikke for ingenting at USA nå utpeker Kina som sin hovedmotstander. De ledende kreftene i djupstaten i USA har forstått at USA er i ferd med å tape i stor stil, både i økonomisk vekst, men også i kreativitet og teknologisk utvikling. Da gjenstår det bare ett område: det militære. I ennå noen år til vil USA kunne vinne over Kina militært. Dette er den store faren for verden i dag, at USA vil gå til krig mens sjansen ennå er der.

Forrige artikkelHvem skal eie det offentlige rommet?
Neste artikkelTanker om mediesituasjonen i Norge og samfunnskritikkens armslag
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).