«Pro-israelsk lobby» og «jødisk lobby»

0
Kilde: Palestinakomiteen.

Leserinnlegg

Av Trond Ali Lindstad.

Kommentar til Palestinakomiteen

Jeg har pekt på at det det i debatten om Palestina finnes en «pro-israelske lobby», videre omtalt som «jødisk lobby» og vist til at dette må kunne snakkes om. Jeg er ikke alene om dette; tvert om er det et velkjent fenomen: den «pro-israelske lobby», eller «den israelske lobby», sin sterke stilling. I vesentlig grad drevet fram av jøder. Hvilket også gjør den til «en jødisk lobby». Det dreier seg om et erkjent forhold.

Palestinakomiteen med innsigelser

Jeg har fått e-post fra nestleder i Palestinakomiteen, Øystein Grønning, som har innsigelser til dette. Han skriver (på vegne av Palestinakomiteen?):

«Vi ser du bruker ‘jødisk lobby’ som forklaring i parentes etter ‘Pro-israelsk lobby’…. ‘The Jewish Lobby’ er et internt USA-begrep for sionist-lobbyen og har en bestemt betydning i USA-konteksten, der begrepet er historisk entydig og innarbeidet. Det samme er ikke tilfelle i Europa … Vi vil så sterkt vi kan advare mot ukritisk å oversette begrepet ‘Jewish lobby’ til norsk språk og europeisk kontekst, fordi den ansvarliggjør ei gruppe med mange historiske fiender. Slik ordbruk blottstiller lett palestinavenner for angrep på fullstendig feilaktig grunnlag.»

Dette er min kommentar:

«Jewish lobby» til norsk språk og europeisk kontekts

Framtredende Midtøsten-kjennere bruker «Jewish lobby» i europeisk kontekts, når det gjelder å omtale det faktiske forhold. Robert Fisk er britisk, europeer og bland de vestlige, respekterte journalister som kanskje vet mest om Palestina-Israel problemet. Han kan formulerer seg slik: «Om man kaller det for Israel-lobbyen eller jødelobbyen går det for det samme.» (Kulturverk. 22. april 2017.)

Patrick Cockburn, en annen respektert vestlig journalist, omtaler American Israel Public Affairs Committee (Aipac) slik: “Den mektige jødiske lobbygruppen.”  (The Independent. 11.05.98.)

Og når det gjelder USA: De to respekterte amerikanske professorer John J. Mearsheimer og Stephen M. Walt skriver i sin bok «The Israel Lobby and US Foreign Policy» (obligatorisk lesing!) om «jødiske amerikanere» som utgjør «mesteparten av (den israelske) lobbyen».

Hvordan å motvirke den pro-israelske (jødiske) lobby

Mearsheimer og Walt spør hvordan å motvirke lobbyen, og svarer: Ved «å oppmuntre til åpen debatt … og tvinge grupper i lobbyen til å forsvare sine posisjoner mot velinformert motstand».

Men Øystein Grønning (Palestinakomiteen?) anbefaler oss å tie, og frarøver oss ved det viktig kunnskap om Palestina-Israel konflikten, det er uheldig og beklagelig: å se bort fra et sentralt element.

Sentralt jødisk element i konflikten

Det er til stede et sentralt «jødisk» element. Ikke som noe etnisk, genetisk eller religiøst – nei, vi snakker ikke om «semittisme» eller «antisemittisme»! Men om en etablert «jødiskhet» som finnes; en gruppes identitet og lojalitet skapt av forfølgelse og holocaust, som også brukes for å «holde stammen forent og distinkt, i forhold til ikke-jøder» (Professor John J. Mearsheimer).

Det dreier seg om en jødisk «etnosentrisme», der man gjerne kan «snakke universelt», men føre ut verdier som man tillegger «gruppen/klanen» (professor James Petras).

Om å rive opp den palestinske nasjonen

Det er tragisk å se «hvordan så mange jøder, som tror de gjør godt ved å ‘gjøre godt for jøder’, har klart å rive opp den palestinske nasjonens sjel og gjøre den palestinske tragedien til å bli en naturlig ting.» (Kathleen Christison.)

Konklusjon

Øystein Grønning og Palestinakomiteen må være bevisst dette forhold; det «jødiske» element i konflikten, som er sterkt til stede, ja, faktisk er det grunnleggende problemet. En «jødisk» eksklusivitet og selvsentrering stenger palestinerne ute; det fremmer diskriminerende og rasistisk praksis. En viktig side ved Israel, som står i veien for fred. Palestinakomiteen bør erkjenne dette, men vil selv legge lokk på. Det må revurderes.

Trond Ali Linstad

Innehaver av Jødisk Ærespris fra Neturei Karta, og Palestinsk Fortjenstmedalje fra Det palestinske Røde Halvmåne.

 


 

Øystein Grønning er hjertelig velkommen til å svare.

red.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.